• Halmstads webbplatser

Medarbetare berättar

Vi är över 8000 medarbetare och är Halmstads kommuns viktigaste resurs! Det vi gör på jobbet gör skillnad för våra invånare, företagare och besökare.

Vi är många olika yrkesgrupper inom organisationen. Flera av oss i Halmstads kommun jobbar med vård, omsorg och utbildning. Andra är bibliotekarier, arkitekter, ingenjörer hantverkare, IT-strateg, kock, fritidsledare, brandman, kulturarbetare eller socialsekreterare. Vi har meningsfulla jobb, kan ständigt lära oss nya saker i arbetet, har möjlighet att vara delaktiga i och engagera oss för att utveckla vår kommun!