• Halmstads webbplatser

Kulturstipendium för unga – gör ansökan

Här kan du söka kulturstipendium för unga.

Du som söker ska vara bosatt i Halmstads kommun, eller ha nära anknytning till kommunen genom din verksamhet. Du ska vara max 25 år vid tillfället för ansökan.

Du behöver bifoga ett personbevis. Du kan hämta digitalt personbevis Länk till annan webbplats. på Skatteverkets webbplats.

Ansök senast den 31 mars.

Namnet på den eller de som mottar stipendiet kommer att publiceras på Halmstads kommuns webbplats.

Du som får kulturstipendiet kommer att få ett uppföljningsbrev efter cirka ett år, där du förväntas ge en kort beskrivning av hur stipendiet använts och hur stödet bidragit till din utveckling.

Ansök om kulturstipendium

Personuppgifter
Personuppgifter

Ge en kortfattad beskrivning.