Att bo på ett äldreboende

Äldreboende är en biståndsinsats för dig som är över 65 år och har ett omfattande vård- och omsorgsbehov som inte kan tillgodoses på annat sätt. Äldreboende kallas även särskilt boende för äldre.

Rutiner vid besök för att minska risk för spridning av covid-19

För att skydda alla som bor på äldreboendet från covid-19 och för att kunna genomföra säkra besök med närstående, ber vi dig som besökare att följa dessa rutiner:

 • Du får inte ha några symtom på snuva, hosta, feber eller nedsatt lukt och smak.
 • När du kommer till boendet, sprita händerna med handspriten som finns i huvudentrén. Var noga med handhygienen under och efter besöket.
 • Om du går direkt till den boende utan att passera huvudentrén, tvätta händerna i den boendes lägenhet.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Om den du besöker på äldreboendet är vaccinerad kan ni umgås i personens bostad utan speciella smittförebyggande åtgärder.
 • Det bör inte vara för många besökare som besöker åt gången.
 • Besök utomhus är att föredra ur smittspridningssynpunkt.
 • Besöket sker företrädesvis i den boendes lägenhet.
 • Som besökare kan du få vistas i gemensamma lokaler så länge det inte blir trängsel. Avstånd på 2 meter måste kunna hållas, annars måste du gå till den boendes lägenhet. Varje äldreboende bestämmer hur många personer som kan vistas i en lokal samtidigt.

Vid misstänkt smitta eller lokalt utbrott av covid-19

 • Hela eller delar av boendet kan stängas av för besökare.
 • Besökare avråds från att komma under utbrott av covid-19.

Här får du den hjälp du behöver dygnet runt av omsorgspersonal. Du kan även få hjälp av legitimerad personal, som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Du hyr en lägenhet. Det ingår en säng och madrass, i övrigt möblerar du med dina egna möbler och saker som ger dig hemkänsla, trivsel och trygghet. Det finns gemensamma utrymmen som används vid måltider och samvaro.

Det är du som har behov av särskilt boende gör ansökan. När du har skickat in din ansökan gör kommunen en utredning av ditt behov utifrån socialtjänstlagen. Därefter får du besked om du har rätt till insatsen.

Ansök om äldreboende

Val av boende

I Halmstads kommun tillämpas LOV, Lagen om valfrihetssystem. Det innebär att du har rätt att välja boende och vänta tills det finns en ledig plats att erbjuda på det önskade boendet. Förutsättningen är att du är över 65 år och har ett beslut från biståndshandläggare om plats i äldreboende.

När din ansökan blivit beviljad kommer du att kontaktas av en biståndshandläggare. Då får du möjlighet att göra ditt val av boende.

Om du vill göra ett nyval, kontakta din handläggare.

Undantag vid snabb placering

Om du vistas på sjukhus eller korttidsboende och inte kan återgå till hemmet, erbjuds du en ledig plats på det äldreboende där det finns. Därefter har du möjlighet att byta till önskat boende.

Karta över alla äldreboenden

Fortsätta bo med din partner

Om vill bo med din partner kan ni få bo i parboende i samma hus, även om din partner inte har något omfattande omsorgsbehov. Ni behöver då ha bott tillsammans innan.

Det är du som har behov av äldreboende som ansöker om biståndsinsatsen "parbo".

När du blir erbjuden en plats

När det finns en ledig plats åt dig, blir du kontaktad av kommunens boendesamordnare. Du behöver vara beredd på att flytta inom sju dagar från att du fått ett erbjudande.

Kort efter att du har blivit erbjuden en lägenhet på äldreboendet kommer en enhetschef eller samordnare från boendet att ta kontakt med dig. Ni kommer då överens om inflyttningsdag.

När du flyttar in får du information från personal från boendet om till exempel praktiska frågor och hyresfrågor. Det är bra om en anhörig kan vara med vid inflyttningen.

Kostnader

Du betalar hyra från och med att du tackar ja till en plats, till och med den dagen då du flyttat ut och rummet eller lägenheten är tömd och städad.

Det tillkommer en omsorgsavgift för vård och omsorg och en avgift för mat. För att räkna ut avgiftens storlek tar kommunen hänsyn till dina inkomster och beviljade insatser.

Om du har dubbel hyra under en period, kan du ansöka om reducering av den lägsta hyran:

Ansök om reducering av hyra

Flytta ut

Vid utflyttning ansvarar du eller din företrädare för att tömma och flyttstäda bostaden inom sju kalenderdagar.