Avgifter – ansök om reducerad hyra vid dubbelt boende

Om du flyttar till äldreboende och inte hinner säga upp ditt hyreskontrakt eller få sålt din gamla bostad till inflyttningsdatumet, kan du ansöka om reducering av den lägsta hyran.

För att du ska kunna få en reducering av den lägsta hyran, behöver du först redovisa dina inkomster till kommunen. Om du inte har lämnat in en inkomstförfrågan behöver du göra det innan du ansöker om jämkning.

Lämna inkomstförfrågan

Därefter kan du ansöka om reducering av den lägsta hyran. Det kan du göra senast tre månader från att du ska betala första hyran för äldreboendet.

Bifoga:

Ansök om reducerad hyra

Om du inte vill använda e-tjänsten, kontakta kommunen för att få en blankett istället.