• Halmstads webbplatser

Avgifter – ansök om reducerad hyra vid dubbelt boende

Du kan ansöka om reducerad (nedsatt) hyra om du flyttar till ett särskilt boende och inte hinner säga upp ditt hyreskontrakt eller sälja din gamla bostad till nflyttningsdatumet.

Du behöver redovisa dina inkomstuppgifter till kommunen för att kunna ansöka om reducering av den lägsta hyran. Du behöver därför lämna in inkomstförfrågan innan du ansöker om jämkning.

Lämna inkomstförfrågan

Därefter kan du ansöka om reducering av den lägsta hyran. Du måste lämna in din ansökan till hemvårdsförvaltningen inom tre månader från det datum du tackat ja till plats på särskilt boende och därmed börjar betala hyra.

Tillsammans med din ansökan ska du bifoga:

Ansök om reducerad hyra

Om du inte vill använda e-tjänsten, kontakta kommunen för att få en blankett istället.