Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Halmstad i jämförelse med andra kommuner

Kommunala uppföljningar och jämförelser

Hur är kvaliteten i Halmstads verksamheter jämfört med andra kommuner? För oss är det viktigt att känna till svaret på den frågan, för att den service och de tjänster vi erbjuder ska hålla god kvalitet. Det är också viktigt att vi vet hur du och alla andra invånare upplever kvaliteten i vår verksamhet så att vi kan bli bättre.

De flesta uppföljningar gör vi direkt i verksamheterna, men det görs även uppföljningar på kommunövergripande nivå.

Så tycker invånarna om Halmstads kommun

I medborgarundersökningen får du som halmstadsbo tycka till om Halmstad och om kommunens verksamheter. Kommunen betygsätts inom tre områden: kommunens verksamhet, kommunen/regionen som en plats att bo och leva på och det inflytande invånarna har på verksamheterna. Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB).

Öppna jämförelser

I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör jämförelser inom ett antal områden.

Läs mer om öppna jämförelser och ta del av rapporterna på SKR:s webbplatslänk till annan webbplats

Kommunens Kvalitet i Korthet

Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet är att ge kunskap om kvaliteten på kommunens verksamhet för att skapa underlag till en dialog mellan invånare och förtroendevalda. Resultatet av undersökningen används också som underlag i vårt utvecklings- och förbättringsarbete.

Här är det bäst att leva

Nyhetsmagasinet Fokus rankar Sveriges kommuner utifrån 30 olika faktorer i undersökningen Här är det bäst att leva.länk till annan webbplats I 2019 års undersökning rankas Halmstad på plats 43 av landets 290 kommuner.

Finansiell profil - jämförelse med andra

Kommunforskning i Västsverige (KFi) arbetar bland annat med att ta fram modeller för finansiella jämförelser. En av de mest använda modellerna bygger på fyra viktiga aspekter ur ett finansiellt perspektiv - långsiktig beredskap, kortsiktig beredskap, riskförhållanden och kontroll över den finansiella utvecklingen. Läs mer om KFi:s rapport finansiell profilPDF.