Kommun­styrelsens verksamhets­beredning

Verksamhetsberedningen bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor som gäller planeringsdirektiv med budget samt bokslut.

Sammanträdesdatum 2022

  • 11 februari
  • 11 mars
  • 25 mars
  • 8 april
  • 29 april
  • 16 maj
  • 7 oktober
  • 21 oktober
  • 7 november

Söker du handlingar och protokoll?

Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Kommunstyrelsens verksamhetsberedning (KSVB)