• Halmstads webbplatser

Introduktionsår för lärare

För att du ska få en så bra start som möjligt på din resa som lärare i förskolan och grundskolan erbjuder vi ett års introduktion med en egen mentor.

Att vara ny på jobbet är spännande men också ansträngande. Det är nu det börjar, ett nytt sammanhang med nya kollegor, ny chef och nya barn eller elever. Det är också nu resan börjar med att erövra din nya yrkesroll och vad du vill med ditt uppdrag som förskollärare, lärare i fritidshem eller lärare i skolan. 

Vi erbjuder en introduktionsperiod till dig som är nyanställd lärare genomföra en introduktionsperiod med en mentor. Syftet med introduktionsperioden är att du ska landa tryggt och säkert i din nya roll som lärare hos oss.

Vad är en introduktionsperiod?

Nyutexaminerade förskollärare och lärare bör genomföra en introduktionsperiod. Introduktionsperioden bör vara förlagd till den skolform och de årskurser och ämnen som du har examen för och bör anpassas efter om du är nyutexaminerad eller har tidigare yrkeserfarenheter.

Du ska under minst ett läsår på heltid utveckla din undervisning med stöd av en mentor, vars behörighet ska överensstämma med din.

Vad är syftet med introduktionen?

Introduktionen ska:

  • ge dig stöd på ett yrkesmässigt, personligt och socialt plan på arbetsplatsen
  • stimulera till din professionella utveckling
  • skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö
  • utveckla din förståelse för förskolan,skolan eller fritidshemmet som arbetsplats och för dess roll i samhället.

Upplägg och innehåll

Du får en mentor som du träffar regelbundet under ett år.

Under året ska du få möjlighet att fullgöra så många av yrkets uppgifter som möjligt. Du ska också få möjligheten att systematiskt planera, följa upp och utvärdera undervisningen.

Du kan själv påverka hur det egna utvecklingsbehovet under introduktionsperioden.

Lyssna på våra medarbetare

Lyssna på nyexaminerade lärare, mentorer och rektorer som berättar om introduktionsåret.