• Halmstads webbplatser

Trygg anställning

Ett jobb i Halmstads kommun innebär en trygg anställning i en kommun med goda ekonomiska förutsättningar. Du får en konkurrenskraftig lön, omfattande försäkringsskydd och ett bra pensionsavtal.

Lön och anställningsvillkor

Lön och anställningsvillkor är medel för att skapa möjligheter att utveckla och styra verksamheten mot våra mål. Det är också verktyg för att säkerställa att Halmstads kommun både kan behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.

Löner för olika yrken

Här kan du se hur mycket en medarbetare tjänar inom några av våra yrken i kommunen. Du får också information om hur arbetet fungerar och vilka anställningsvillkor som gäller.

Barnskötare

Lön

Medianlönen för barnskötare i kommunen är 25 725 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 29 750 kronor.

Uppdrag

Som barnskötare på förskola har du en viktig uppgift med barns utveckling. I arbetet ger du barnen möjlighet att utveckla sin naturliga nyfikenhet och lust att lära genom att till exempel måla, teckna och skulptera i lera. Sång, musik, rytmik och drama är också viktiga uttrycksmedel.

Ofta arbetar förskolan temainriktat för att barnen ska förstå sammanhangen i tillvaron. Det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret, men i det dagliga arbetet hjälps man åt i arbetslaget. Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet.

Kompetens

Du ska ha barnskötarutbildning. Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Ditt barnfokus är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete och ditt arbetslag. Du är lugn, stabil och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Kock

Lön

Medianlönen för kockar i kommunen är 28 500 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 30 700 kronor.

Uppdrag

I Halmstad kommuns förskolor, skolor och inom äldreomsorgen produceras mellan 100–1 500 portioner varje dag. Som kock har du ansvar för tillagning till skola eller äldreomsorg, ibland till båda. Du har också ansvar för specialkost, till exempel gluten, laktos och timbalkost. I vissa fall har även du som kock hand om beställningar av varor.

Kompetens

Du är utbildad kock eller kokerska på gymnasienivå eller har likvärdig utbildning och har erfarenhet av verksamhet inom restaurang och storhushåll.

Du som person brinner för att laga nyttig och näringsberäknade måltider enligt Livsmedelverkets rekommendationer. Du har goda kunskaper om egenkontroll och kan arbeta självständigt såväl som i grupp. Du är glad och engagerad i ditt jobb. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.

Arbetet ställer krav på god fysik i form av styrka, kondition och rörlighet. Därför bör du vara van vid att hålla dig frisk genom någon form av träning och en hälsosam livsstil. Vi ser gärna att du har goda datakunskaper.

Köksbiträde

Lön

Medianlönen för köksbiträden i kommunen är 25 400 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 26 800 kronor.

Uppdrag

Som köksbiträde deltar du i alla förekommande uppgifter i ett storkök
inklusive servering i skola eller äldreomsorg.

Kompetens

Du är utbildad kock eller kokerska på gymnasienivå eller likvärdig utbildning och har erfarenhet av verksamhet inom restaurang och storhushåll. Du har goda kunskaper om egenkontroll och kan arbeta självständigt såväl som i grupp. Du är glad och engagerad i ditt jobb. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.

Arbetet ställer krav på god fysik i form av styrka, kondition och rörlighet. Därför bör du vara van vid att hålla dig frisk genom någon form av träning och en hälsosam livsstil. Vi ser gärna att du har goda datakunskaper.

Lokalvårdare, städare

Lön

Medianlönen för lokalvårdare och städare i kommunen är 25 550 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 27 300 kronor.

Uppdrag

Som lokalvårdare blir du ett proffs på hur olika golvmaterial ska städas med moderna maskiner och miljövänliga kemikalier. Med hjälp av bra redskap och smarta metoder håller du rent i kommunens lokaler. Behovsanpassad städning tillhör framtiden, vilket innebär att det krävs mer flexibilitet och servicekänsla.

Kompetens

Det finns inte någon utbildning inom gymnasieskolan för städyrket, men det finns utbildningar som ger yrkesbevis inom städning. Det ses som meriterande. Lokalvårdaryrket kräver god fysisk förmåga och flexibilitet. Som person ska du stå för ett proffsigt bemötande och ha en känsla för service.

Lärare förskola

Lön

Medianlönen för förskollärare i kommunen är 33 425 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 38 425 kronor.

Uppdrag

Som förskollärare har du en viktig uppgift i arbetet med barns utveckling i åldrarna ett till sju år. Du har din arbetsplats på förskolan eller i förskoleklass, där du har det övergripande pedagogiska ansvaret för verksamheten och är med och lägger grunden till barnens livslånga lärande.

Med läroplanen som bas arbetar du med barn i grupp och ser samtidigt till att varje enskilt barn får den stimulans som passar dess ålder och utveckling. Du arbetar ofta temainriktat för att barnen ska förstå sammanhangen i tillvaron och du som förskollärare ger barnen möjlighet att utveckla sina upplevelser och utveckla sin fantasi genom till exempel lek, samtal, sång, musik, drama, bild och form.

En viktig del av arbetet är att ha kontakt med föräldrarna, både i det dagliga och i samband med föräldramöten och utvecklingssamtal.

Kompetens

Du ska ha förskollärarexamen.

Lärare grundskola

Lön

Medianlönen för grundskollärare i kommunen är 38 200 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 45 400 kronor.

Om du väljer läraryrket väntar ett stimulerande och spännande arbete. Du får förmånen att arbeta med barns och ungas lärande och utveckling. Att utbilda morgondagens vuxna innebär att ständigt utvecklas och utmanas i sin yrkesroll.

Lärare i årskurs F–3

Uppdrag
Som lärare i förskoleklass och årskurs 1–3 väcker du barnens nyfikenhet på lärandet. Du kommer att undervisa och stödja dina elever när de lär sig förstå världen genom att läsa, skriva och räkna samt genom drama, bildskapande och musik. Du kommer som lärare spela en viktig roll för många barns lärande och utveckling.

Kompetens
Grundlärarexamen, inriktning F-3 alternativt annan lärarexamen med motsvarande behörighet.

Lärare i årskurs 4–6

Uppdrag
Som lärare för årskurs 4–6 arbetar du med vetgiriga barn i åldrarna 10 till 12 år. Du inspirerar eleverna i deras kunskapsinlärning, lust att lära och sociala utveckling. En viktig del i arbetet är att utveckla elevernas intresse för att själva inhämta kunskap. Du kommer som lärare att spela en viktig roll för många elevers lärande och utveckling.

Kompetens
Grundlärarexamen, inriktning F-3 eller 4-6 alternativt annan lärarexamen med motsvarande behörighet.

Lärare i årskurs 7–9

Uppdrag
Som lärare i årskurs 7–9 arbetar du med vetgiriga och ibland ifrågasättande tonåringar. du är både expert och inspiratör i ett spännande och roligt arbete med elever som befinner sig i den omvälvande högstadietiden. du kommer som lärare att spela en viktig roll för många elevers lärande och utveckling.

Kompetens
Ämneslärarexamen 7–9 alternativt annan lärarexamen med motsvarande behörighet.

Förstelärare

Uppdrag
Som förstelärare har du det viktiga uppdraget att stödja och coacha andra lärare i syfte att utveckla undervisningen och förbättra elevernas resultat. Exempel på uppgifter som kan ingå i förstelärarens uppdrag är klassrumsobservationer, spegling, feedback, gruppdiskussioner, resonemang med enskilda kollegor, arrangemang av mötesplatser, identifiering av olika lärandebehov, utveckling och utprovning av nya metoder och arbetssätt för att möta elevers olika behov.

Kompetens
Legitimerad lärare och minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Du ska ha en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Även i övrigt ska du av huvudmannen ha bedömts som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Park- och trädgårdsarbetare

Lön

Medianlönen för park- och trädgårdsarbetare i kommunen är 26 500 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 30 800 kronor.

Uppdrag

Arbetsuppgifterna består av drift och underhåll av park-, natur- och idrottsanläggningar. Det kan vara gräsklippning, allmän skötsel av parker samt service till hyresgästerna, det vill säga föreningarna.

Kompetens

Gymnasiekompetens.

Personlig assistent

Lön

Medianlönen för personliga assistenter i kommunen är 27 900 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 30 400 kronor.

Uppdrag

Du är ett stöd i vardagen till en person med en omfattande funktionsnedsättning. Det ger dig förmånen att få vara en betydande del av en annan människas vardag och utveckling.

Kompetens

Undersköterska, stor personlig lämplighet för uppdraget samt erfarenhet av att arbeta nära personer med funktionsnedsättningar.

Sjuksköterska

Lön

Medianlönenför sjuksköterskor i kommunen är 37 500 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 41 500 kronor.

Uppdrag

Att arbeta som sjuksköterska i hemvårdsförvaltningen innebär ett omväxlande arbete där huvuddelen av arbetsuppgifter är att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemsjukvården. Vården kan ske på något av de äldreboenden som finns i Halmstad kommun alternativt i hemmet hos personer som har hjälp med hemtjänst.

Du ingår i ett team med andra sjuksköterskor och arbetar i nära kontakt med omvårdnadspersonal tex undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Kompetens

Legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning inom psykiatrisk vård, vård av äldre eller hälso- och sjukvård för barn och ungdom.

Kompetensutveckling kan ske inom ramen för anställningen, med bibehållen lön, genom specialisering inom någon av inriktningarna ovan, alternativt annan inriktning som arbetsgivaren ser behov av i verksamheten.

Socialsekreterare

Lön

Medianlönen för socialsekreterare i kommunen är 36 800 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 42 000 kronor.

Uppdrag

Som socialsekreterare kan du arbeta inom olika områden, som till exempel med:

  • personer som har olika former av funktionsnedsättningar
  • barn och ungdomar
  • vuxna missbrukare
  • personerna som söker ekonomiskt bistånd för att få annan försörjning.

Du måste vara intresserad av människor och ha förmåga att sätta dig in i andras livssituation. Ofta möter socialsekreterare människor som kan vara i svåra situationer.

En viktig del i de arbetsuppgifter som en socialsekreterare har är att utreda de anmälningar och ansökningar som kommer in. Det är du som i en utredning sammanfattar dina slutsatser och lägger ett förslag till beslut inför nämnden eller chefen. Du måste vara kunnig i hur samhället är uppbyggt och organiserat. Ofta samverkar du med andra myndigheter.

Kompetens

För att arbeta med myndighetsutövning krävs en akademisk examen, antingen socionomprogrammet eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig högskoleutbildning där socialrätt och förvaltningsrätt ingår eller har kompletterats. Du ska vara duktig på att utreda, utrycka dig i tal och skrift och kunna fatta beslut.

Stödassistent

Lön

Medianlönen för stödassistenter i kommunen är 28 000 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 30 450 kronor.

Uppdrag

Som stödassistent planerar och leder du verksamheten för de personer som är beviljade daglig verksamhet utifrån uppsatta mål.

Kompetens

Du ska ha en vård- och omsorgsutbildning. Det ställs höga krav på bemötande, ansvar, samarbete, självständighet och kunskap om målgruppen. Du ska vara kreativ, trygg, omdömesgill, strukturerad och lösningsfokuserad. Ditt intresse för att planera, leda och utveckla verksamhet för personer med olika funktionsnedsättningar är stort.

Undersköterska

Lön

Medianlönen för undersköterskor i kommunen är 28 600 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 31 900 kronor.

Uppdrag

Som undersköterska i hemvårdsförvaltningen arbetar du med vård- och omsorgsarbete efter kundens individuella behov. Sjukvårdande uppgifter görs efter delegering från sjuksköterska.

Engagerad, ansvarstagagande, team- och verksamhetsorienterad samt sätter självklart kunden i fokus. Vi värdesätter också att du är en trygg person och en förutsättning är att du arbetar efter hemvårdsförvaltningens värdegrund med ledorden – Tillit, Respekt och Ödmjukhet.

Kompetens

Omvårdnadsprogrammet på gymnasienivå eller annan likvärdig utbildning. Tidigare erfarenhet inom yrket är meriterande. Vi ser gärna att du har kunskaper om och vana vid att använda datorer. B-körkort är ett krav.

Föräldrapenningstillägg

När du är föräldraledig kan du få föräldrapenningtillägg från Halmstads kommun utöver din ersättning från Försäkringskassan. Föräldrapenningtillägget är en förmån som ger dig 10 procent av lönebortfallet i högst 180 kalenderdagar. För att få föräldrapenningtillägg ska du ha varit anställd i Halmstads kommun under minst 180 dagar före ledigheten.

Omställning

Vid risk för uppsägning på grund av arbetsbrist har vi väldigt goda möjligheter till arbete inom våra olika verksamheter. I samarbete med Omställningsfonden har vi dessutom förebyggande insatser och stöd vid uppsägningar.

Försäkringar vid sjukdom, arbetsskada eller dödsfall

Som anställd hos oss är du automatiskt försäkrad vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och pensionsförsäkringen. Vi har även försäkringar som kompletterar den ersättning du kan få från Försäkringskassan.

Pension och löneväxling

Som anställd hos oss får du ta del av en kollektivavtalad tjänstepension som kompletterar den allmänna ålderspensionen. Du har även möjlighet att löneväxla till ytterligare pension. Att löneväxla till pension innebär att du avstår lön som i stället betalas in till den pensionsförsäkring som du valt för din tjänstepension. Löneavståendet verkställs av kommunen genom ett bruttolöneavdrag från din lön.

Möjlighet till distansarbete

Vi vill göra det enkelt för dig att kombinera arbetsliv och privatliv. Om dina arbetsuppgifter och verksamheten tillåter kan du därför få möjlighet till att arbeta på distans.

Möjlighet till flexibel arbetstid

Vi erbjuder dig möjlighet till flexibel arbetstid. Inom ramen för din arbetstid och utifrån verksamhetens behov har du möjlighet att påverka mellan vilka tider du arbetar för att du ska få så bra balans mellan jobb och fritid som möjligt.

Generöst antal semesterdagar

Som anställd hos oss har du minst 25 semesterdagar per år. Från den dagen du fyller 40 år får du 31 semesterdagar och från och med att du fyller 50 år får du 32 semesterdagar. Som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår.

Semesterväxling – extra lediga dagar

Hos oss erbjuder vi tillsvidareanställda- och tidsbegränsade medarbetare, anställda minst ett helt kalenderår, en möjlighet att byta semesterdagstillägget mot mer ledig tid. Syftet med erbjudandet är att ge medarbetare som är i behov av ytterligare ledig tid, utöver ordinarie semesterdagar, en möjlighet om verksamheten tillåter att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar.

Ledighet vid enskild angelägenhet

Vi vet att livet inte alltid går att planera. Därför ger vi dig möjlighet att få ledigt med bibehållen lön för enskild angelägenhet med en ledig dag per angelägenhet. Exempelvis kan det handla om att en nära anhörig avlidit eller om du behöver närvara på begravning eller bouppteckning.