• Halmstads webbplatser

Karriär och möjligheter

Kommunen har ett jobb för alla. Ekonom, tekniker, lärare, brandman, undersköterska – inom kommunen finns minst 70 olika yrken. Som medarbetare hos oss kan du fördjupa dig inom ditt yrke, prova något nytt, utbilda dig till undersköterska, bli chef eller något helt annat. Oavsett vad du vill så är möjligheterna många och vi stöttar dig hela vägen.

Medarbetarresa

En gång om året har du som medarbetare ett medarbetarsamtal med din chef. Under samtalet pratar ni om såväl verksamhetens mål och om dina uppdrag.

Tanken är att samtalet ska vara utvecklande för både dig och verksamheten. Medarbetarsamtalet ska fokusera på det som ligger framåt i tiden, men också ge möjlighet att se tillbaka och reflektera kring året som har gått.

Utvecklande ledarskap (UL)

Om du anställd hos oss i en specialistroll som till exempel projektledare, samordnare eller strateg. Då kan du få möjlighet att gå programmet utvecklande ledarskap.

Programmet syftar till att stärka ditt personliga ledarskap och bidra till att utveckla beteenden som skapar delaktighet, tillit, motivation och kreativitet.

Coaching för medarbetare

Som medarbetare hos oss kan du få stöd i din individuella utveckling via coaching.

Du kan exempelvis få stöd för att:

  • Förbättra och förändra din arbetssituation i positiv riktning
  • Stärka dig i att hantera nuvarande uppdrag eller en specifik situation
  • Identifiera dina styrkor och drivkrafter
  • Få stöd i att förbereda karriärval

Morgondagens ledare

När du är anställd hos oss och vill bli en framtida chef inom Halmstads kommun kan du söka till programmet Morgondagens ledare

Programmet ingår i Halmstads kommuns arbete med chefsförsörjning. Syftet med programmet är att identifiera, utveckla och stärka medarbetare som kan bli potentiella chefer eller ledare.

Chef- och ledarprogram

Som chef hos oss får du möjlighet att växa som ledare. Med chefs- och ledarprogrammet vill vi att du både får och tar möjligheten till att växa som ledare i vår kommunkoncern.

Programmet erbjuder dig ett kontinuerligt lärande och ger dig kunskapspåfyllning över tid.

Utvecklande ledarskap (UL)

I Halmstads kommuns chefs- och ledarprogram ingår utbildning inom utvecklande ledarskap.

Utvecklande ledarskap är ett förhållningssätt som handlar om att stärka vars och ens personliga ledarskap och bidra till att utveckla beteenden som skapar delaktighet, tillit, motivation och kreativitet.

Ett stärkt engagemang märks och ”känns” i mötet med våra medborgare och kunder. Utvecklande ledarskap är således ett sätt att utveckla vår kultur i den riktning vi önskar.

Chefscoaching

Coachingen utgår ifrån förhållningssättet ”utvecklande ledarskap” och anpassas efter dina behov. Du kan få coaching enskilt eller i grupp

Strategiskt ledarprogram

Strategiskt ledarprogram ingår i Halmstads kommuns chefs- och ledarprogram för dig som är verksamhetschef, chef för chefer och enhetschef med större strategiskt ansvarsområde. Ett ledarprogram som är anpassat just för utmaningarna i din roll.

Ledardagar

Inom Halmstads kommun har vi två ledardagar per år. Syftet med ledardagarna är att belysa kommungemensamma riktningar och framtida utmaningar, samt att ge samsyn och ett gemensamt ägandeskap för förändring och utveckling.

Ledarcafé

Ledarcaféerna är till för att du som chef ska få kontinuerlig kunskapspåfyllning och få möjlighet till att ha dialoger och erfarenhetsutbyte med andra chefer.

E-learningar via iKnow

Som chef i Halmstads kommun har du tillgång till utbildningsplattformen iKnow som har ett brett utbud av utbildningsavsnitt tillgängliga för dig när som helst.

Är du intresserad av att förlänga ditt arbetsliv?

Det har skapats en viktig möjlighet för Halmstads kommun att behålla värdefull kompetens i våra verksamheter, även efter pensionsåldern, genom en ekonomisk stimulansåtgärd. Premien är maximalt 75 000 kronor per år. Som anställd och intresserad av att fortsätta arbeta, kontakta din chef för dialog kring ett förlängt arbetsliv.