• Halmstads webbplatser

Jobba inom vård och omsorg

Vill du arbeta med något meningsfullt, som har betydelse? Här får du ett socialt jobb där du har möjlighet att hjälpa personer som behöver det allra mest. För oss är det viktigt att jobbet är en plats full av möjligheter, där du som individ får ta plats och växa i din profession. Att jobba med oss innebär att ta sig an utmaningar och att se möjligheter. Är du en person som vill vara med och göra skillnad? Då är du välkommen till oss!

Yrken och karriärmöjligheter

Som anställd inom vård och omsorg i Halmstad hjälper och stöttar du människor till en bättre vardag. Här finns det jobbmöjligheter för dig, vare sig du karriärväxlar eller är helt ny på arbetsmarknaden. På förvaltningarna för vård och omsorg finns det en mängd yrken med varierande arbetsuppgifter där ett personligt möte är i fokus. Här får du möjlighet att utveckla din personliga talang och växa med arbetet. Nedan kan du se olika karriärmöjligheter och vad som krävs för att arbeta med några av Sveriges viktigaste jobb.

Du som har en utbildning inom vård- och omsorgssektorn och av olika skäl arbetar inom en annan sektor idag. Vill du växla karriär och söka dig tillbaka till ett arbete som är viktigt på riktigt? Läs mer under växla karriär.

Växla karriär

Vi söker dig som har en utbildning inom vård- och omsorgssektorn och av olika skäl arbetar inom en annan sektor idag. Vill du växla karriär och söka dig tillbaka till ett arbete som är viktigt på riktigt? Vi erbjuder ett arbete där du verkligen kan göra skillnad för en annan människa, utvecklas i ditt arbete och växa som individ och få en trygg anställning med bra arbetsvillkor.

Vi berättar gärna mer

Vi kontaktar dig så fort vi kan efter att du har skickat in ditt intresse, genom formuläret nedan. Vi gör ett urval regelbundet och bjuder in till träffar med bland annat föreläsare som berättar om hur arbetet inom vård och omsorg ser ut i dag. Mycket har utvecklats med ny teknik och nya arbetssätt. Vi kommer även att genomföra speed-dejting med arbetsgivare och enskilda träffa. Om du uppfyller kompetenskraven kommer vi skicka en inbjudan till dig.

Jag är nyfiken på vad ni kan erbjuda, kontakta mig gärna:
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Jag vill helst bli kontaktad via: * (obligatorisk)
Jag vill helst bli kontaktad via:Se alla våra lediga tjänster

Att arbeta inom vård och omsorg

Undersköterska

Som undersköterska kan du arbeta inom olika områden utifrån intresse och kompetens. Det finns särskilt boende med somatisk avdelning och demensavdelning, hemtjänst, korttidsboende, växelvård, larmpatrullen eller nattpatrullen. Som undersköterska arbetar du med delegering från sjuksköterska och utför medicinska arbetsuppgifter som endast utbildad personal får utföra.

Utbildning och färdigheter

Du ska ha läst vård och omsorgsutbildning med godkända betyg antingen på vuxenutbildning (1 500 poäng) eller gymnasienivå (2 500 poäng). Inom vissa områden krävs att du kan cykla, alternativt har ett giltigt körkort.

Vårdbiträde

I rollen som vårdbiträde arbetar du med uppgifter som att hjälpa och stödja Halmstads kommuns äldre invånare i sin vardag. Det kan vara allt från hjälp med att sätta på kaffe, stötta och hjälpa till vid intimhygien, ta på strumpor, värma mat eller städa. Helt enligt det behov den äldre personen har och som denne har fått biståndsbeslut på.

Som vårdbiträde kan du arbeta inom några olika områden utifrån intresse och kompetens. Det finns särskilt boende med somatisk avdelning och demensavdelning samt hemtjänst.

Utbildning och färdigheter

Ingen formell vård och omsorgsutbildning krävs. Inom vissa områden krävs en att du kan cykla, alternativt har körkort. Som vårdbiträde arbetar du med delegering från sjuksköterska och utför medicinska arbetsuppgifter, men inte de mer kvalificerade delegeringar som kräver utbildning.

Michelle berättar om sitt jobb som vårdbiträde

Klicka på bilden för att se Michelle berätta om sitt jobb som vårdbiträde.

Stödassistent

Som stödassistent har du ett pedagogiskt arbete. Du ger stöd och omsorg för att brukarens förmågor och självständighet ska växa. Som stödassistent kan man arbeta med människor som har exempelvis fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Som stödassistent arbetar du med att stödja, motivera brukare kring moment i vardagen i syfte att öka självständigheten efter varje individs förmåga. I arbetsuppgifterna ingår att stödja de boende med personlig omvårdnad, städ, tvätt, inköp samt vid olika aktiviteter. Det ingår också delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska, såsom läkemedelshantering, ge insulin och ibland även rehabiliterande och tränande insatser från fysioterapeut.

I uppdraget ingår att föra social dokumentation där vi bland annat upprättar, följer upp och utvärdera genomförandeplaner. Du medverkar i verksamheternas kvalitetsutveckling och deltar i olika möten, utbildningar och handledning.

Utbildning och färdigheter

Du ska ha läst vård- och omsorgsutbildning med godkända betyg antingen på vuxenutbildning (1 500 poäng) eller gymnasienivå (2 500p). Du ska ha körkort.

Oscar Torbjörnsson berättar om sitt jobb som stödassistent

Klicka på bilden för att se Oscar Torbjörnsson berätta om sitt jobb som stödassistent.

Boendestödjare

Som boendestödjare arbetar du med med habiliterings- och rehabiliteringsinsatser för den enskilde utifrån individuella behov med socialt och pedagogiskt stöd. Du hjälper till att skapa vardagsstruktur och strategier tillsammans med brukaren för att hantera vardagen med mat, städning, inköp och myndighetskontakter. Du motverkar social isolering och bidrar till att göra brukaren mer självständig. Du bidrar också till att göra det möjligt för brukaren att bo i egen lägenhet.

Utbildning och färdigheter

Du ska ha läst vård- och omsorgsutbildning med godkända betyg antingen på vuxenutbildning(1 500 poäng) eller gymnasienivå (2 500 poäng). Du ska ha körkort.

Personlig assistent

Som personlig assistent arbetar du med att stödja en annan människa i vardagen på den assistansberättigades villkor. Det är ett meningsfullt arbete där du hjälper en person med omfattande funktionsnedsättning att göra det hen skulle gjort utan sin funktionsnedsättning – att leva ett självständigt liv.

Hjälpen kan handla både om vardagssysslor och om fritidsintressen. Du utför personlig omvårdnad och kan ha delegerade arbetsuppgifter som att ge medicin. Assistansanvändarens önskemål och behov styr arbetet.

Utbildning och färdigheter

Du ska ha läst vård- och omsorgsutbildning med godkända betyg antingen på vuxenutbildning(1 500 poäng) eller gymnasienivå (2 500 poäng). Du ska ha körkort.

Anna Linderholm berättar om sitt jobb som personlig assistent.

Klicka på bilden för att se Anna Linderholm berätta om sitt jobb som personlig assistent.

Sjuksköterska

Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden som utgår från ett personcentrerat förhållningssätt. Detta innebär att du ska utgå från patientens (den äldre personens) behov och resurser och tillsammans skapa förutsättningar att främja hälsa och delaktighet. Du leder omvårdnadsteamet som består av patienten (den äldre personen), närstående och omsorgspersonalen.

Är du specialistsjuksköterska förväntas du ta ett utökat ansvar i förhållande till det hälsofrämjande arbetet, samt självständigt bedöma behov av och utföra vård och behandling som exempelvis vaccinationer.

Utbildning och färdigheter

Du ska vara legitimerad sjuksköterska. Vidareutbildning inom geriatrik, gerontologi, demensvård eller öppen hälso- och sjukvård är meriterande.

Fysioterapeut

Tillsammans med en arbetsterapeut ansvarar du för rehabiliteringen i ett geografiskt område. Arbetet bedrivs i huvudsak i kundens hem samt på kommunens äldreboenden och vårt korttidsboende. Dina arbetsuppgifter innebär att genom bedömning, träning, behandling och hjälpmedelsutprovning ge våra kunder förutsättningar till ett aktivt och självständigt liv samt instruera, utbilda och handleda anhöriga och omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet kring kunden.

Utbildning och färdigheter

Du ska vara legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast.

Rehabassistent

Arbetet som rehabassistent är varierande. Du utför träningsprogram på delegering från legitimerad rehabpersonal tillsammans med kunder, vilket varvas med praktiska uppgifter enligt verksamhetens behov. Exempel på uppgifter är:

 • hjälpmedelshantering
 • ta emot leveranser till hjälpmedelsförrådet
 • hämta in, köra ut och montera hjälpmedel.

Du handleder personal i förflyttningskunskap, både enskilt hemma hos kund, samt utbildar grupper. Du arbetar på uppdrag av eller tillsammans med arbetsterapeuter, fysioterapeuter eller våra förflyttningsinstruktörer

Utbildning och färdigheter

Du ska ha vårderfarenhet som undersköterska eller ha annan utbildning som arbetsgivaren anser lämplig.

Arbetsterapeut

Du har tillsammans med en fysioterapeut ansvar för den övergripande rehabiliteringen i patientens egna hem, på särskilt boende eller på korttidsboende. Dina arbetsuppgifter innebär:

 • ADL-bedömningar
 • hjälpmedelsförskrivning
 • träning av ADL-förmåga
 • utfärdande av intyg inför bostadsanpassning
 • instruera, utbilda och handleda anhöriga och omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet kring patienten.

Åtgärderna utgår från patientens mål och behov och anpassas individuellt med syfte att stödja till ökad självständighet och delaktighet i vardagslivet.

Utbildning och färdigheter

Du ska vara legitimerad arbetsterapeut.

Stödpedagog

Som stödpedagog arbetar du inom LSS-området. Du medverkar som baspersonal i det vardagsnära arbetet och har en central roll i verksamhetens kvalitetsutveckling. Du har ett specifikt uppdrag i att stödja brukare i att hitta strategier för att hantera sitt vardags- och yrkesliv samt deras kontakter i olika sociala sammanhang. Du är drivande i verksamhetens pedagogiska arbete och har en handledande funktion till kollegor när det gäller planering, uppföljning, dokumentation och måluppfyllelse.

Utbildning

För titeln stödpedagog krävs en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet. Utbildningen skall ha tydlig inriktning mot funktionshinderområdet i hela sin omfattning. Som exempel nämns:

Pedagogiska utbildningar såsom socialpedagog, fritidspedagog eller förskollärare alternativt:

Att man kompletterar vård-och omsorgsprogrammet eller barn och fritidsprogrammet med:

 • Minst 200yrkeshögskolepoäng
 • Eller 60 högskolepoäng
 • Eller en kombination däremellan men med en tydlig inriktning på funktionshinderområdet.

Du är behörig till kursen om du har en gymnasieexamen där specifika kurser från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet ingår samt minst ett års relevant yrkeserfarenhet på heltid inom omsorg, socialt eller pedagogiskt arbete.

Bra att veta för dig som funderar på jobb inom vård och omsorg

Krav du måste uppfylla för att få anställning

Språkkunskaper

Du ska kunna läsa, skriva och prata svenska. Detta är viktigt eftersom du i ditt arbete behöver läsa dokumentation, prata i telefon och kommunicera med brukaren (kunden), dina kollegor och anhöriga. I ditt uppdrag ingår också att kunna dokumentera, läsa handlingsplaner och ge rätt stöd och hjälp på individnivå.

Utbildning

Vissa arbetsuppgifter får du bara utföra om du har komplett utbildning inom vård och omsorg. Exempel på uppgifter som kräver utbildning är vara kontaktperson för brukaren (kunden) och få utföra för mer avancerade medicinska uppgifter på uppdrag av en sjuksköterska.

Åldersgräns 18 år

För att få arbeta som undersköterska, vårdbiträde, stödassistent, personlig assistent eller boendestödjare måste du vara 18 år. Då kan du bland annat utföra den ansvarsfulla uppgiften att på en sjuksköterskas uppdrag, ge någon medicin. Detta är en vanlig arbetsuppgift.

Möjligheter för dig som är under 18 år

Traineejobb – läsa tidning för äldre

Kommunen har traineetjänster för ungdomar som jobbar med att under helger läsa tidningen och umgås med de gamla.

Lediga jobb Länk till annan webbplats.

Sommarkraft

För dig som går första året på gymnasiet finns det möjlighet att söka Sommarkraft och få tre veckors anställning på ett äldreboende under sommaren. Håll utkik på webben tidig vår, då vi publicerar tjänsterna inom Sommarkraft och du kan skicka in din ansökan.
Sommarjobb Länk till annan webbplats.

Praktik

För dig som går på högstadiet

Ta kontakt med den kontaktperson för prao som finns på din skola, så får du veta hur du söker prao.
Prao i årskurs åtta Länk till annan webbplats.

För dig som studerar på vuxenutbildning

Ta kontakt med studieyrkesvägledare på din skola så får du hjälp.

För dig som är arbetslös eller sjukskriven

Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen som kan hjälpa dig vidare. Vi har inte möjlighet att ta emot personer i praktik som inte går någon vård- och omsorgsutbildning.

Studera till undersköterska

Om du vill byta karriär eller ta upp studierna igen

Ta kontakt med Halmstad Lärcentrum så får du hjälp med att lägga upp en personlig studieplan.
Kontakta Halmstad Lärcentrum Länk till annan webbplats.

Om du ska börja plugga

Är du elev på högstadie- eller gymnasienivå och ska välja utbildning, eller vill byta inriktning, ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare som hjälper dig vidare.
Gymnasieval och ansökan Länk till annan webbplats.

Förberedelser inför anställningsintervjun

Att ta med till intervjun

De som ska intervjua dig berättar oftast vad du ska ta med dig till intervjun. Det är dock alltid bra att ta med:

 • legitimation eller körkort
 • kontaktuppgifter till två referenser
 • eventuella intyg och betyg som kan styrka din utbildning och erfarenhet.

Beställ utdrag ur belastningsregistret

Beställ och ta med utdrag ur belastningsregistret på polisens webbplats, "Kontroll av egna uppgifter".
Belastningsregistret – begär utdrag. Länk till annan webbplats.

Skaffa referenser

Du behöver ha kontaktuppgifter till två personer som kan berätta hur du är som person och hur du fungerar på en arbetsplats. Du ska inte använda någon som du känner privat. Välj hellre någon som är eller har varit din chef eller mentor under de senaste åren. Du ska ha tagit kontakt med referensen innan och frågat om hen vill ställa upp och om du får lämna hens telefonnummer och mejladress.

Olika former av anställningar

Sommarjobb

Du blir timanställd på ett schema där du vet vilka tider du ska arbeta eller får ett vikariat med fast start- och slutdatum. Lönen betalas ut månaden efter.

Helganställning

En helganställning innebär att du blir anställd fredag till söndag på en arbetsplats inom äldreomsorgen. Helganställning är en tidsbegränsad tjänst på tre till sex månader. Tjänsten kan förlängas. Lönen betalas ut samma månad som du har arbetat.

Timanställning

Du blir anställd under de tider som du angett att du kan jobba. När verksamheten behöver dig får du en bokning genom ett sms. Du får din lön utbetald månaden efter att du har arbetat.
Se lediga tjänster Länk till annan webbplats.

Fast anställning

Fast anställning heter egentligen tillsvidareanställning. Du kan få fast anställning om du uppfyller våra krav på kvalifikationer. Se ovan.

Det är också möjligt att bli erbjuden en tillsvidareanställning även om du inte har en komplett utbildning som undersköterska. Det kan ske genom att du vikarierar för någon under en längre tid. Detta regleras i en paragraf i LAS, lagen om anställningsskydd.

Erbjudande om tillsvidareanställning får du när du har:

 • Arbetat på vikariat 548 dagar de senaste fem åren. (Vikariat är när du ersätter någon.)
 • Varit anställd i en särskild visstidsanställning, SÄVA, under 365 dagar de senaste fem åren.
  (SÄVA är när du är extraanställd i en verksamhet för att täcka in vid ett utökat behov.)

När du har anställts

Introduktion på hemvårdsförvaltningen

När du har anställts som undersköterska eller vårdbiträde på hemvårdsförvaltningen får du en introduktionsutbildning. I denna får du den information du behöver inför anställningen. Introduktionen anpassas utifrån din tidigare erfarenhet och utbildning. Den innehåller delar som:

 • förflyttningsteknik
 • läkemedelsutbildning
 • bemötande
 • värdegrund
 • basal vårdhygien
 • dokumentation
 • genomgång av lagar och regler.

Dessutom får du under flera dagar ”gå bredvid” på arbetsplatsen, det vill säga följa erfarna kollegor. Du får även ett vikarieombud som hjälper dig att komma in i arbetet. Tanken är att du ska känna dig riktigt välkommen, säker på dina nya arbetsuppgifter och redo inför din nya tjänst.

Introduktion på socialförvaltningen

När du har anställts som stödassistent, personlig assistent eller boendestödjare på socialförvaltningen får du en introduktionsutbildning. I denna får du den information du behöver inför anställningen. Introduktionen anpassas utifrån din tidigare erfarenhet och utbildning. Den innehåller delar som:

 1. förflyttningsteknik
 2. läkemedelsutbildning
 3. bemötande
 4. värdegrund
 5. basal vårdhygien
 6. dokumentation
 7. genomgång av lagar och regler.

Dessutom får du ”gå bredvid” på arbetsplatsen, det vill säga följa erfarna kollegor. Tanken är att du ska känna dig riktigt välkommen, säker på dina nya arbetsuppgifter och redo inför din nya tjänst

Lön

Lönen sätts utifrån avtal med facket. Den är individuell och baseras på din utbildning och arbetslivserfarenhet.
Se exempel på löner för olika yrken Länk till annan webbplats.