Avgifter och taxor — räddnings­tjänsten

Här ser du avgifter och taxor för tillsyn och tillstånd som gäller lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Avgifter för tillsyn och tillstånd

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Verksamhet och avgift

Verksamhet

Avgift per tillsynstillfälle

Gemensamhetsboenden

5 504 kronor

Hotell

6 675 kronor

Hotell – mindre, B & B, pensionat och liknande
med mindre än 9 bäddar eller 5 rum

6 089 kronor

Hotell med flera verksamheter:
konferensanläggning, nattklubb och liknande

9 017 kronor

Industri – mindre, kontor och liknande

6 675 kronor

Industri – större, kontor och liknande

9 602 kronor

Samlingslokal för mindre än 150 personer

5 504 kronor

Samlingslokal för fler än 150 personer

6 675 kronor

Vårdmiljö
Daglig verksamhet: förskola, nattis och liknande

5 504 kronor

Vårdmiljö
Behovsprövade särskilda boenden: LSS-boende, äldreboende och liknande

7 260 kronor

Vårdmiljö
Hälso- sjukvård samt låsta boenden: sjukhus, fängelse och liknande

9 602 kronor

Tabellen visar vanligt förekommande avgifter.

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Verksamhet och avgift

Verksamhet

Avgift per
tillsynstillfälle

Bensinstation bemannad

8 431 kronor

Bensinstation - obemannad

7 846 kronor

Fordonsgasstation

7 846 kronor

Fyrverkeriförsäljning

5 504 kronor

Färghandel

7 612 kronor

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

7 846 kronor

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg

9 602 kronor

Industri mindre hantering

7 846 kronor

Industri större hantering - process

12 530 kronor

Lagerverksamhet

7 846 kronor

Lantbruk

7 260 kronor

Restaurang med gasol

7 260 kronor

Tabellen visar vanligt förekommande avgifter.

Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Verksamhet och avgift

Tillstånd

Avgift med avsyning
(besök på plats)

Avslag

2 342 kronor

Mindre komplettering till befintligt tillstånd

1 757 kronor

Övertagande av befintligt tillstånd

1 171 kronor

Godkännande av föreståndare

1 757 kronor

Generellt undantag från förbud mot öppen eld

1 757 kronor

Bensinstation bemannad
Nytt tillstånd

Förnyat tillstånd


11 417 kronor

9 075 kronor

Bensinstation obemannad
Nytt tillstånd
Förnyat tilstånd


9 661 kronor
8 490 kronor

Fordonsgasstation
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


9 075 kronor
7 319 kronor

Fyrverkeriförsäljning
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd

7 904 kronor

7 319 kronor

Färghandel
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


7 904 kronor
6 733 kronor

Förvaring av explosiv vara
mindre omfattning < 60 kg
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


6 733 kronor
6 148 kronor

Förvaring av explosiv vara
större omfattning ≥60 kg
Nytt tillstånd


10 246 kronor
7 904 kronor

Industri mindre hantering
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


7 319 kronor
6 733 kronor

Industri större hantering, process
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


10 832 kronor
10 246 kronor

Lagerverksamhet
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


7 319 kronor
6 148 kronor

Restaurang med gasol
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd

7 904 kronor
6 148 kronor

Tabellen visar på vanligt förekommande avgifter.

Tabellerna visar vanligt förekommande avgifter. Vill du ha en komplett lista är du välkommen att kontakta kommunen.

Faktura och betalning

Du får en faktura med posten efter att vi har hanterat din ansökan eller genomfört tillsyn. Det kan ta några veckor innan fakturan kommer.

Sotning och brandskyddskontroll