Avgifter och taxor — räddnings­tjänsten

Här ser du avgifter och taxor för tillsyn och tillstånd som gäller lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Avgifter för tillsyn och tillstånd 2022

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Verksamhet och avgift

Verksamhet

Avgift per tillsynstillfälle

Gemensamhetsboenden

5 598 kronor

Hotell

6 789 kronor

Hotell – mindre, B & B, pensionat och liknande med mindre än 9 bäddar eller 5 rum

6 193 kronor

Hotell med flera verksamheter:
konferensanläggning, nattklubb och liknande

9 171 kronor

Industri – mindre, kontor och liknande

6 789 kronor

Industri – större, kontor och liknande

9 766 kronor

Samlingslokal för mindre än 150 personer

5 598 kronor

Samlingslokal för fler än 150 personer

6 789 kronor

Vårdmiljö – daglig verksamhet: förskola, nattis och liknande

5 598 kronor

Vårdmiljö – behovsprövade särskilda boenden: LSS-boende, äldreboende och liknande

7 384 kronor

Vårdmiljö – hälso- sjukvård samt låsta boenden: sjukhus, fängelse och liknande

9 766 kronor

Tabellen visar avgifter för vanliga verksamheter.

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Verksamhet och avgift

Verksamhet

Avgift per
tillsynstillfälle

Bensinstation bemannad

8 575 kronor

Bensinstation - obemannad

7 980 kronor

Fordonsgasstation

7 980 kronor

Fyrverkeriförsäljning

5 598 kronor

Färghandel

7 742 kronor

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

7 980 kronor

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥ 60 kg

9 766 kronor

Industri mindre hantering

7 980 kronor

Industri större hantering – process

12 744 kronor

Lagerverksamhet

7 980 kronor

Lantbruk

7 384 kronor

Restaurang med gasol

7 384 kronor

Tabellen visar avgifter för vanliga verksamheter.

Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Verksamhet och avgift

Tillstånd

Avgift med avsyning
(besök på plats)

Avslag

2 382 kronor

Mindre komplettering till befintligt tillstånd

1 787 kronor

Övertagande av befintligt tillstånd

1 191 kronor

Godkännande av föreståndare

1 787 kronor

Generellt undantag från förbud mot öppen eld

1 787 kronor

Bensinstation bemannad:
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


11 612 kronor
9 230 kronor

Bensinstation obemannad:
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


9 826 kronor
8 635 kronor

Fordonsgasstation:
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


9 230 kronor
7 444 kronor

Fyrverkeriförsäljning:
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd

8 039 kronor

7 444 kronor

Färghandel:
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


8 039 kronor
6 848 kronor

Förvaring av explosiv vara – mindre omfattning < 60 kg:
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


6 848 kronor
6 253 kronor

Förvaring av explosiv vara – större omfattning ≥60 kg:
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


10 421 kronor
8 039 kronor

Industri mindre hantering:
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


7 444 kronor
6 848 kronor

Industri större hantering, process:
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


11 017 kronor
10 421 kronor

Lagerverksamhet:
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


7 444 kronor
6 253 kronor

Lantbruk:

Nytt tillstånd

Förnyat tillstånd


7 444 kronor

6 848 kronor

Restaurang med gasol:
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


8 039 kronor
6 253 kronor

Tabellen visar avgifter för vanliga tillstånd.

Tabellerna visar vanligt förekommande avgifter. Vill du ha en komplett lista är du välkommen att kontakta kommunen.

Faktura och betalning

Du får en faktura med posten efter att vi har hanterat din ansökan eller genomfört tillsyn. Det kan ta några veckor innan fakturan kommer.

Sotning och brandskyddskontroll