• Halmstads webbplatser

Avgifter och taxor — räddnings­tjänsten

Här ser du avgifter och taxor för tillsyn och tillstånd som gäller lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Avgifter för tillsyn och tillstånd 2024

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Verksamhet och avgift

Verksamhet

Avgift per tillsynstillfälle

Camping – mindre

6 575 kronor

Camping – större

8 692 kronor

Gemensamhetsboenden (HVB-boenden med mera)

5 748 kronor

Hotell – mindre, B & B, pensionat och liknande med mindre än 9 bäddar eller 5 rum

7 345 kronor

Hotell med flera verksamheter:
konferensanläggning, nattklubb och liknande

9 350 kronor

Industri – mindre

7 666 kronor

Industri – större

9 334 kronor

Samlingslokal för fler än 150 personer

7 666 kronor

Skola mindre, färre än 150 personer

6 784 kronor

Skola större, mer än 150 personer

8 628 kronor

Verksamhet med serveringstillstånd för fler än 50 personer

7 506 kronor

Tabellen visar avgifter för vanliga verksamheter.

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Verksamhet och avgift

Verksamhet

Avgift per
tillsynstillfälle

Bensinstation med stationsbyggnad

9 238 kronor

Bensinstation utan stationsbyggnad

8 596 kronor

Butik

8 340 kronor

Fyrverkeriförsäljning

8 596 kronor

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

7 955 kronor

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥ 60 kg

8 340 kronor

Industri och verkstad, mindre hantering

8 596 kronor

Industri och verkstad, större hantering – process

13 728 kronor

Lagerverksamhet

8 596 kronor

Restaurang med gasol

7 955 kronor

Skola

7 955 kronor

Tabellen visar avgifter för vanliga verksamheter.

Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Verksamhet och avgift

Tillstånd

Avgift med avsyning
(besök på plats)

Avslag

2 566 kronor

Mindre komplettering till befintligt tillstånd

1 925 kronor

Övertagande av befintligt tillstånd

1 283 kronor

Godkännande av föreståndare och deltagare

1 925 kronor

Generellt undantag från förbud mot öppen eld

1 925 kronor

Bensinstation med stationsbyggnad:
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


13 151 kronor
10 585 kronor

Bensinstation utan stationsbyggnad:
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


11 226 kronor
9 943 kronor

Butik:
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


9 302 kronor
8 019 kronor

Fyrverkeriförsäljning:
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd

9 302 kronor

8 660 kronor

Förvaring av explosiv vara – mindre omfattning < 60 kg:
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


8 019 kronor
7 377 kronor

Förvaring av explosiv vara – större omfattning ≥60 kg:
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


11 868 kronor
9 302 kronor

Industri och verkstad, mindre hantering:
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


8 660 kronor
8 019 kronor

Industri och verkstad, större hantering, process:
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


12 509 kronor
11 868 kronor

Lagerverksamhet:
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


8 660 kronor
7 377 kronor

Restaurang med gasol:
Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd


9 302 kronor
7 377 kronor

Skola:

Nytt tillstånd
Förnyat tillstånd

9 302 kronor
7 377 kronor

Tabellen visar avgifter för vanliga tillstånd.

Beställ komplett lista

Tabellerna visar vanligt förekommande avgifter. Vill du ha en komplett lista är du välkommen att kontakta kommunen.

Faktura och betalning

Du får en faktura med posten efter att vi har hanterat din ansökan eller genomfört tillsyn. Det kan ta några veckor innan fakturan kommer.

Sotning och brandskyddskontroll