Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Utstakning/lägeskontroll

Utstakning

Utstakning av en ny byggnads läge ska enligt plan- och bygglagen ombesörjas av byggnadsnämnden. Det är oftast lantmäteri- och kartavdelningen som sköter utstakningen men den kan även utföras av annan person med mätteknisk kompetens och som har blivit godkänd av byggnadsnämnden.

Om utstakningen utförs av någon annan än byggnadsnämndens personal tar vi ut 20% av den avgift (enligt byggnadsnämndens taxa) som det skulle ha kostat om kommunen utfört arbetet. Avgiften betalar du för underlagsdata, grundmaterial, med mera.

Utstakning innebär att läget av byggnad eller anläggning märks ut på marken i överensstämmelse med det givna bygglovet. Byggherren ansvarar för att profilvirke samt personal som sätter upp profiler finns på plats vid utstakningen.

Utstakning debiteras efter taxa som antagits av byggnadsnämnden.

Vi åtar oss inte utstakning som fristående uppdrag, det vill säga uppdrag som saknar koppling till bygglovsprocessen.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att läget för byggnader och anläggningar kontrolleras i förhållande till bygglovet. Lägeskontroll utförs normalt efter att fasaden är uppförd och samma behörighetskrav gäller som för utstakning.

Byggnadsnämndens taxa tillämpas.