• Halmstads webbplatser

Utstakning och lägeskontroll – beställ

Här beställer du lägeskontroll och utstakning av kommunen, eller ansöker om att få göra det i egen regi.

Beställ lägeskontroll

Beställ lägeskontroll i ditt pågående bygglovsärende. Kommunen tar ut en avgift för tjänsten, se avgifter och taxor för bygglov.

Beställ lägeskontroll

Beställ utstakning

Kommunen tar ut en avgift för tjänsten, se avgifter och taxor för bygglov.

Beställ utstakning

Ansök om behörighet för att få utföra utstakning eller lägeskontroll

Du som vill utföra utstakning eller lägeskontroll i Halmstads kommun måste beställa det tillsammans med den som ska ansvara för utsättning och lägeskontroll.

Observera att vi tar ut 20 procent av den avgift som det skulle ha kostat om kommunen utfört arbetet. Du betalar för bland annat underlagsdata och grundmaterial.

Ansök om behörighet för utstakning och lägeskontroll i egen regi