Utstakning och lägeskontroll – beställ

Du som vill utföra utstakning eller lägeskontroll i Halmstads kommun måste beställa det tillsammans med den som ska ansvara för utsättning och lägeskontroll.

Beställ lägeskontroll i ditt pågående bygglovsärende.

Beställ lägeskontroll
Beställ utstakning