• Halmstads webbplatser

Barnrättstorget – för framtida demokratiska världsmedborgare

Här fortsätter Jennie Aronssons rapport från barnrättsveckan i slutet av förra året. Ateljékultur, superhjältar och sagor är några av verktygen när våra pedagoger arbetar med barnens rätt till inflytande och påverkan.

illustration i färg med pratrutor från serialbum "wow" "boom" "zap" och texten: "Superhjälparna - räddar, sprider glädje, hjälper till. Alltid redo när ni vill"

Gunilla och Johanna från Kastanjealléns förskola berättade om hur de under längre tid arbetat med att få en ateljékultur över hela förskolan, inte bara i ateljén utan även på gården och i närområdet. De berättade också om hur de arbetat för att få restaurang Hjärtat att fungera- bland annat genom att upptäcka att när de var för många vuxna så blev det rörigare. Kastanjeallén är barnens arena genom att de är aktiva agenter med ett reellt inflytande. Olikheter ses som en tillgång och här får barnen befinna i en demokrati utifrån barnens bästa.

Joakim och Klara från Norra Utmarkens förskola berättade om sitt projekt ”Superhjälparna” där barns delaktighet och inflytande varit drivkraften. Barnens intresse för superhjältar var grunden för projektet, men vad är en superhjälte? Barnens första tankar var att de är starka, tuffa och att de slåss. Men stämmer det? Efter hand kom barnen på att superhjältar är goda och hjälper till. Barnen började skapa sina egna superhjältar – hur ser dräkten ut? Vilka superkrafter har hen? Superhjälparna JockeBanan och H2O blev dels digital förstärkning, men också högst levande på förskolan. Pedagogerna visade exempel på hur arbetet med Superhjälparna har främjat barnens fantasi, samspel, gemenskap, delaktighet, inflytande samt hur digitala verktyg kan bidra till detta. När larmet går – då gäller det att leta upp den som behöver hjälp!

Olika vägar till svenska språket


Linda och Margareta från Smörblommans förskola bjöd på hur de undervisar språkutvecklande genom att utgå från sagor. De läser, dramatiserar, leker sagan, använder rekvisita, återberättar på olika sätt samt fokusord som de får hjälp av vårdnadshavare att översätta till barnens olika första språk. De kan se hur barn som ännu inte kan uttrycka sig verbalt på svenska kan återberätta sagan med rekvisita, teckna den med mera. Att kommunicera på olika sätt för att hitta vägen till det talade svenska språket.

Under barnrättstorget kunde man också möta och samtala med Therese Olsson Eriksson, hörselpedagog och Sanna Björk, logoped samt Eva, Magnus & Mikael från Naturskolan.

Stort tack till Gunilla, Johanna, Klara, Joakim, Linda och Margareta som delade med sig av sin undervisning, nästa år hoppas vi att fler tar chansen att dela med sig!

Text: Jennie Aronsson, utvecklare mot förskola och språk- läs- och skrivutvecklare och bloggare på Pedagog Halmstad

Foto: Klara Wennerlund, Joakim Bengtsson, Linda Theorin, Margareta Palmqvist