Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Boka idrottsanläggningar

Här kan du boka bland annat idrottshallar, fotbollsplaner, ishallar, simbassängsbanor och möteslokaler i kommunala idrottsanläggningar. Du kan boka både som privatperson, förening eller företag och du kan boka tider säsongsvis eller bara enstaka strötider.  

Boka enstaka tider

I bokningsschemat för respektive anläggning kan du se vilka tider som är lediga efter att säsongsbokningarna har lagts. På dessa tider kan du göra en bokningsförfrågan och skicka in. När tiden är bokad för dig får du tillbaka en bokningsbekräftelse via e-post som innehåller en passerkod till anläggningen. I bokningsbekräftelsen framgår även eventuella behov av nycklar som du hämtar ut i receptionen på Halmstad Arena Bad. Faktura skickas löpande i efterhand. 

Nu kör vi Happy hour i gymnastiksalar på helger - perfekt för kalas!

Hyr till föreningspris istället för privatpersonpris, exempelvis 171 kr/tim för större gymnastiksalar och 88 kr/tim för mindre gymnastiksalar. Mer Happy hour

 • Hämta nycklar till idrottsanläggningar


  Vid hyra av idrottsanläggningar hämtar du ut samtliga nycklar i receptionen på Halmstad Arena Bad. Vid helgdagar kan Halmstad Arena Bads öppettider ändras. Aktuella öppettider finns alltid på Halmstad Arenas bads webbplatslänk till annan webbplats. Nyckel eller tagg som inte återlämnas debiteras med 250 kr per nyckel/tagg.
 • Happy hour - hyr en idrottsanläggning till lägre pris


  Happy hour helgerFrån kl. 19.00 på fredagskvällar fram tills kl. 21.00 på söndagskvällar kan du som privatperson boende i Halmstads kommun boka gymnastiksalar kategori B och C till föreningspris istället för privatpris. Perfekt för barnkalas!Happy hour sena kvällar och helgmorgnarMellan kl. 21.00–22.00 på vardagskvällar kan du som privatperson boende i Halmstads kommun hyra idrottshallar, gymnastiksalar och Halmstad Arenas lilla isbana till föreningspris. Perfekt för kompisgäng och företag. Happy hour gäller även för idrottshallar, gymnastiksalar och ishallar klockan 08.00–09.00 på lördags- och söndagsmorgnar.Behöver du låna idrottsgrejer? Fritidsbanken i Halmstadlänk till annan webbplats kan du kostnadsfritt låna idrottsutrustning som klubbor, bollar, racket, osv.
 • Ansök om säsongstider


  Blankett för ansökan om säsongsbokning av idrottsanläggningarWord
  Sista ansökningsdag för säsongsbokningar
  Anläggning
  Sista ansökningsdag
  Halmstad Arena Is
  31 januari
  Naturgräs- och konstgräsplaner - sommarsäsong
  1 februari
  Idrottshallar och gymnastiksalar
  1 april
  Strömvallens isbana
  31 januari
  Kombihallen
  31 maj
  Konstgräsplan - eftersäsong
  1 september
  Konstgräsplan - försäsong
  1 november

 • Avbokningsregler


  Avbokning hyresgästOm du har en bokad tid i en idrottsanläggning som du inte nyttjar eller avbokar senast tre dagar innan det bokade tillfället debiterar vi dig dubbel ordinarie avgift. Detta gäller även för nolltaxa, det vill säga en nolltaxetid som inte nyttjas eller avbokas debiteras med dubbel ordinarie vuxenträningsavgift. För läger gäller andra avbokningsregler.
  Syftet med att tider som inte används ska avbokas senast tre dagar innan är att vi vill skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla att använda våra anläggningar effektivt och därmed skapa förutsättningar för alla att bedriva en bra verksamhet. Avbokning hyresvärd
  I de fall kommunen, på grund av omständigheter som kommunen inte råder över, inte kan hyra ut anläggningen under avtalad tid bortfaller kommunens åtaganden i sin helhet. Detta innebär bland annat att hyrestagaren inte har rätt att rikta något ersättningsanspråk mot kommunen. Exempel på omständigheter som kommunen inte råder över är skadegörelse, väderförhållanden som orsakar exempelvis uttorkade eller vattenskadade gräsplaner eller vattenbassänger som inte går att fylla med vatten på grund av rådande bevattningsförbud osv.
 • Vad ingår när du hyr en idrottshall eller gymnastiksal?


  När du hyr en idrottshall eller gymnastiksal ingår den utrustning som finns tillgänglig i hallen eller salen. Undantaget är undervisningsmaterial som tillhör skolorna som finns inlåst i skolornas egna förråd. När du bokar, var tydlig med vad för verksamhet du ska ha i hallen eller salen och vilken utrustning du behöver ha tillgång till.I vår webbokninglänk till annan webbplats kan du se vilka verksamheter som passar i vilken idrottsanläggning.
 • Låna idrottsutrustning på Fritidsbanken


  Behöver du låna idrottsgrejer till din bokade tid i en av våra idrottsanläggningar? På Fritidsbanken i Halmstadlänk till annan webbplats kan du kostnadsfritt låna idrottsutrustning som klubbor, bollar, racket, osv.
 • Fördelning av tider/prioritetsordning


  Fördelning av tider för träning och match eller arrangemang på kommunens idrotts- och fritidsanläggningar görs utifrån en prioritetsordning som är antagen av teknik- och fritidsnämnden.Policy för fördelning av tider samt uthyrningsprinciper på teknik- och fritidsförvaltningens anläggningarBeslut i TE (Dnr 2009/0204). En gemensam prioriteringsordning för nyttjande av arenor är fastställd i TE (Dnr 2008/0384).
  Prioriteringsordning/uthyrningsprinciper för träningsverksamhet
  Avser uthyrning av gymnastik- och idrottshallar, övriga skollokaler, ishallar, idrottsplatser, isbana och övriga idrottsanläggningar.
  Vid fördelning av tider skall hänsyn tagas till:
  • Inomhuslokaler hyrs i första hand ut till RF- (Riksidrottsförbundet) anslutna idrottsföreningar som har en naturlig inomhusverksamhet. Utomhusanläggningar hyrs i första hand ut till RF-anslutna idrottsföreningar som har en naturlig utomhusverksamhet.
  • Verksamheter som har krav på fullstora idrottshallar har företräde före annan verksamhet i stora hallar.
  • Utrustningen i gymnastik- och idrottshallarna styr verksamheternas lokalisering.
  • Föreningens geografiska läge skall beaktas när det är möjligt.
  • Ungdomsmatcher, klubbmästerskap eller motsvarande skall i huvudsak genomföras inom ramen för föreningens tilldelade träningstider.
  • Större arrangemang, tävling, match och dylikt bryter all träningstid.
  • För avbokning av tider gäller tre dagars uppsägningstid. Tider som ej utnyttjats eller avbokats senast tre dagar innan debiteras med dubbel ordinarie taxa. Obs debitering gäller även nolltaxa (beslut i TE Dnr 2008/0341).
  • För Halmstad Arena och Örjans vall gäller specifik prioritetsordning (beslut TE Dnr 2008/0384).
  Prioriteringsordning vid fördelning av träningstider
  Prioritet 1. Svensk elitverksamhet i föreningsregi riktad till vuxna.
  Prioritet 2. Verksamhet i föreningsregi riktad till barn- och ungdomar.
  Prioritet 3. Verksamhet i föreningsregi riktad till vuxna.
  Prioritet 4. Organiserad korpverksamhet.
  Prioritet 5. Föreningar utöver idrott.
  Prioritet 6. Företag/privatpersoner.
  Prioritet 7. Utomkommunal verksamhet.
  Prioriteringsordning/uthyrningsprinciper för arrangemang, tävlingar, matcher och dylikt i publika idrottsanläggningar
  Avser prioritering för RF-anslutna idrottsföreningar i idrottshallar och idrottsanläggningar med publikplatser.
  Prioritet 1. SM-tävlingar och internationella tävlingar för seniorer/vuxna.
  Prioritet 2. Match/tävling i föreningsregi riktad till vuxna – svensk elitverksamhet.
  Prioritet 3. Match/tävling i föreningsregi riktad till vuxna och som ingår i någon form av serie/cupsystem på riks- eller distriktsnivå.
  Prioritet 4. Match/tävling i föreningsregi riktad till ungdomar och som ingår i någon form av serie/cupsystem på riks- eller distriktsnivå, t ex ungdoms-SM, riksmästerskap.
  Prioritet 5. Uppvisningar inom idrotten.
  Prioritet 6. Övriga arrangemang inom idrotten inklusive förbundsarrangemang.
  Prioritet 7. Match/tävling i föreningsregi riktad till ungdomar som ingår i någon form av serie/cupsystem.
  Prioritet 8. Match/tävling i föreningsregi riktad till vuxna som ingår i någon form av serie/cupsystem.
  Prioritet 9. Övrig verksamhet. Eftersom t ex musik- och teaterarrangemang ibland kan behöva publikplatser i idrottshallarna kommer dessa arrangemang att hanteras från fall till fall.

 • Om du inte kommer in i idrottshallen/gymnastiksalen


  1. Kontrollera att du har en bokad tid
  Kontrollera att du har en bokad tid i webbokningen.länk till annan webbplats
  2. Har du rätt passerkod?
  Vid bokningstillfället fick du som bokare en fyrsiffrig kod i din bokningsbekräftelse. Denna kod ska du använda för inpassage i idrottshallen/gymnastiksalen. Kontrollera i bokningsbekräftelsen att du har rätt kod eller kontakta den person i din förening som har gjort bokningen. För omklädning gäller koden 30 minuter innan bokad träningstid samt 60 minuter innan bokad matchtid. Eventuella nycklar till innerdörrar hämtas ut i receptionen på Halmstad Arena Bad, se öppettiderlänk till annan webbplats.
  3. Du har en bokad tid, passerkoden stämmer men du kommer fortfarande inte in
  Tyvärr kan det ha uppstått något tekniskt fel. Om detta inträffar kan du ringa SOS alarm på telefonnummer 035-13 67 70 och be att få kontakt med fastighetskontorets beredskap för att få hjälp med att komma in i hallen/salen. Observera att om du kontaktar SOS alarm utan att först ha säkerställt att det finns en bokning samt att koden stämmer, och det visar sig att du som kund eller förening har fel så kommer utryckning för att öppna hallen/salen att faktureras dig som hyresgäst .

 • Hyresregler för förhyrning av idrottsanläggning


  • Lokalerna får inte användas utan att ansvarig hyresgäst/ledare är närvarande. Denna person ska vara först in i lokalerna och sist ut därifrån.
  • Aktivitetslokalerna är endast disponibla under bokad tid. Omklädningsrummen är disponibla 30 minuter före och 30 minuter efter bokad tid.
  • Det är inte tillåtet att ställa upp ytterdörrar eftersom det kan innebära risk för att obehöriga tar sig in i lokalen samt att dörr/entré kan skadas av t.ex. kraftiga vindar och nederbörd.
  • Hyresgästen/ledaren är skyldig att ställa i ordning lokalerna och sätta tillbaka de redskap, bänkar, möbler och övrig utrustning som använts på avsedd plats innan lokalen lämnas. Grovstädning ska göras i alla utrymmen, det vill säga pappershanddukar, snus och liknande ska plockas upp.
  • Skolans förbrukningsmaterial såsom bollar, klubbor, rackets och dylikt får inte användas av andra hyresgäster.
  • Lokalerna hyrs ut i befintligt skick.
  • I de lokaler där hyresgästen kvitterat ut egen nyckel ska hyresgästen/ledaren tillse att:
   a) belysningen är släckt.
   b) samtliga kranar är stängda.
   c) samtliga fönster är stängda.
   d) alla dörrar är låsta när lokalen lämnas. Nycklar ska omedelbart återlämnas efter hyrestidens slut. 
  • I gymnastiksalar och idrottshallar (gäller inte så kallade klisterhallar) är det inte tillåtet att använda klister vid handbollsspel. Det är inte heller tillåtet att använda utomhusskor eller andra skor som ger skador/märken på golvet.
  • Hyresgästen/ledaren ska omgående rapportera trasiga redskap, material och liknande till Halmstad Direkt via e-post direkt@halmstad.se eller telefon 035-13 70 00 samt anteckna avvikelserna på avvikelserapporten som finns uppsatt på väggen i varje idrottshall/gymnastiksal. Hyresgästen/ledaren är också skyldig att rapportera till Halmstad Direkt om lokalen är i oordning eller något är sönder när man kommer till lokalen. Vid oaktsamhet är hyresgästen ersättningsskyldig.
  • Hyresgästen/föreningens ordförande ansvarar för att hålla samtliga ledare och deltagare informerade om de regler som gäller.
  • I hyreskostnaden ingår endast hyra av hall/anläggning samt omklädningsrum. Önskar hyresgästen/föreningen beställa tilläggstjänster på Halmstad Arena, exempelvis vaktmästartjänster, iordningssställande inför eller efter en bokning, ska denna tjänst förbeställas i samband med bokning.
  • Om hyresgästen/föreningen inte följer gällande ordningsregler kan den bli avstängd från anläggningen.
  • Den som hyr en lokal eller anläggning är enligt lagen om skydd mot olyckor ansvarig för brandskyddet och ska se till att verksamheten sker på ett säkert sätt, ur brandskyddssynpunkt. Ta därför reda på utrymningsvägar och se till att inte dessa blockeras, tänk igenom hur en eventuell utrymning skall ske, ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar. Ta brandsäkerheten på allvar!
  • Hyreskostnad debiteras enligt gällande hyresavgift eller upprättat avtal (reservation för prisändringar). Lämnas lokalen i sådant skick att extra städning krävs debiteras hyresgästen/föreningen för de extra städkostnaderna.
  • Kommunen förbehåller sig rätten att bryta abonnemang för annat arrangemang. Hyresgästen/föreningen kan inte kräva ersättningslokal.
  • Drog- och alkoholförtäring är inte tillåten i lokalerna.
  • Kommunen ansvarar inte för kläder eller andra tillhörigheter som förvaras i lokalerna.
  • Parkering på eventuell skolgård är inte tillåten.
  • Hundar får inte vistas i kommunala idrottshallar och gymnastiksalar.
  • Hyresgästen/föreningen ansvarar ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt för det material som man själv äger och använder i verksamheten.
  • Det åligger den som hyr lokaler/anläggningar att ha erforderliga försäkringar, till exempel ansvarsförsäkring för sin verksamhet som bedrivs i de uthyrda lokalerna.
  • Hyresgästen/föreningen ansvarar för sina egna deltagares försäkringar.
  • Hyresgästen/föreningen ansvarar för att tobakslagens rökförbud efterföljs under den tid som hyresgästen/föreningen hyr anläggningen.

 • Ansök om personligt login för att boka


  Bokar du ofta och vill hantera dina bokningar själv och slippa vänta på bokningsbekräftelse kan du ansöka om ett personligt login.
 • Felanmälan


  Om du som hyresgäst upptäcker fel på vår utrustning eller våra redskap i våra idrottsanläggningar vill vi att du anmäler det till oss via vår felanmälan.
 • Föreningsledarens ansvar för brandskydd


  Både ägaren till en anläggning, men också den som hyr en lokal eller anläggning är enligt lagen om skydd mot olyckor ansvariga för brandskyddet. Även om ägaren bör vara den som övergripande ser till att anläggningen är säker ur brandskyddssynpunkt, ska även den som använder anläggningen se till att verksamheten sker på ett säkert sätt:
  • Ta reda på utrymningsvägar och se till att inte dessa blockeras
  • Tänk igenom hur en eventuell utrymning ska ske
  • Ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar
  Checklista för brandskyddPDF
 • Föreningslokaler och kanslier


  Kommunen försöker gärna hjälpa till med att hitta lämpliga föreningslokaler och anläggningar till idrotts- och fritidsföreningar som inte har egna lokaler eller anläggningar. Det är i första hand till för föreningar med bidragsberättigad barn- och ungdomsverksamhet som kan få hjälp. Kontakta oss för mer information.

Avgifter för hyra av idrotts- och fritidsanläggningar

Här nedan hittar du våra olika avgifter för hyra av idrotts- och fritidsanläggningar.

Nolltaxa

Nolltaxa innebär att en förening inom Halmstads kommun inte betalar någon avgift när de nyttjar kommunens idrottsanläggningar (gäller inte Kombihallen) för föreningens barn- och ungdomsverksamhet (0–20 år). För att föreningen ska vara berättigad till nolltaxa krävs att föreningen har antagit en av kommunen godkänd ledarguidelänk till annan webbplats.

 • Avgifter för fotbollsplaner  Träning april-september* (naturgräs och konstgräs)‌
  Avgiftsgrupp
  11-mannaplan A-plan kategori A**
  11-mannaplan naturgräs och konstgräs
  7-mannaplan naturgräs och konstgräs
  Förening inom Halmstads kommun (0–20 år)-0 kr/tim
  0 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)308 kr/tim205 kr/tim
  103 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund
  308 kr/tim
  205 kr/tim
  103 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag
  -
  343 kr/tim
  171 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun-479 kr/tim
  240 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun-684 kr/tim
  343 kr/tim

  *Uppskattning av när naturgräsplanerna är spelbara.
  **A-planer kategori A: Söndrums IP:s A-plan, Skedalaheds IP:s A-plan och Halmstad Arenas A-plan.
  Träning oktober-mars (konstgräs och grus)‌
  Avgiftsgrupp
  7-mannaplan konstgräs
  11-mannaplan konstgräs
  11-mannaplan grus
  Förening inom Halmstads kommun (0–20 år)
  0 kr/tim0 kr/tim
  0 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)
  356 kr/tim712 kr/tim
  205 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund356 kr/tim
  712 kr/tim
  205 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag356 kr/tim
  712 kr/tim
  343 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun
  475 kr/tim
  951 kr/tim
  479 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun
  951 kr/tim
  1 900 kr/tim
  684 kr/tim

  Konstgräs: Halmstads Arena IP, Skedalaheds IP och Kärlekens IP.
  Grusplaner: Breareds IP, Brovallen, Esperedsvallen, Söndrums IP och Örjans Vall
  Seriespel, matcher och arrangemang‌
  Avgiftsgrupp
  April‑september*: 11-mannaplan och 7-mannaplan naturgräs och konstgräs
  Oktober‑mars: 11-mannaplan och 7-mannaplan konstgräs
  Oktober‑mars: 11-mannaplan grus
  Förening inom Halmstads kommun (0–20 år)
  0 kr/tim
  0 kr/tim
  0 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)
  308 kr/tim
  712 kr/tim
  308 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund
  308 kr/tim
  712 kr/tim
  308 kr/tim
  Allsvenskan och Elitettan**
  15 % av biljettintäkterna, minst 308 kr/tim
  15 % av biljettintäkterna, minst 712 kr/tim
  -

  *Uppskattning av när naturgräsplanerna är spelbara.
  **Inklusive kval- och slutspelsmatcher. Avgiften räknas på innevarande års biljettintäkter.
  Avgiften för match på A-planer kategori A är samma som för övriga 11-mannaplaner.

 • Avgifter för idrottshallar och gymnastiksalar


  Kategori A (stora idrottshallar):  Halmstad Arena (A1, A2, B1 och C1), Alehallen, Andersbergshallen, Eldsbergahallen, Fyllingehallen, Getingehallen, Gullbrandstorpshallen, Hallägrahallen, Haverdalshallen, Kattegattgymnasiets stora idrottshall, Oskarströmshallen, Sannarpsgymnasiets stora idrottshall, Slättåkrahallen, Stenstorpshallen, Sturegymnasiets idrottshall, Trönningehallen, Vallåshallen, Örjanhallen och Östergårdshallen.Kategori B (mellanstora gymnastiksalar): Brunnsåkerssskolans gymnastiksal, Bäckagårdsskolans gymnastiksal, Furulundsskolans gymnastiksal, Getingeskolans gymnastiksal, Hovgårdsskolans gymnastiksal, Jutarumsskolans gymnastiksal, Kattegattgymnasiets lilla idrottshall, Kvibilleskolans gymnastiksal, Lyngåkraskolans gymnastiksal, Oskarströmshallens brottningshall, Sannarpsgymnasiets lilla idrottshall, Snöstorpsskolans gymnastiksal, Sofiebergsskolans gymnastiksal, Söndrumsskolans gymnastiksal, Valhallaskolans gymnastiksal, Åledsskolans gymnastiksal, Halmstad Arena (C2, C3, C4, C5 och C6).Kategori C (små gymnastiksalar): Andersbergshallens lilla sal, Breareadskolans gymnastiksal, Eldsbergaskolans gymnastiksal, Linehedskolans gymnastiksal, Nyhemskolans gymnastiksal, Slottsjordskolan stora gymnastiksal, Slottsjordskolan lilla gymnastiksal och Vallåsskolans lågstadiums gymnastiksal.
  Träning‌
  Avgiftsgrupp
  Kategori A
  Kategori B
  Kategori C
  Förening inom Halmstads kommun (0–20 år)
  0 kr/tim
  0 kr/tim
  0 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)
  205 kr/tim
  171 kr/tim
  88 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund
  205 kr/tim
  287 kr/tim
  88 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag
  343 kr/tim
  287 kr/tim
  146 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun479 kr/tim
  400 kr/tim
  204 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun
  684 kr/tim
  571 kr/tim
  292 kr/tim

  Seriespel, matcher och arrangemang‌
  Avgiftsgrupp
  Kategori A
  Kategori B
  Förening inom Halmstads kommun (0–20 år)
  0 kr/tim
  0 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)
  308 kr/tim
  211 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund
  308 kr/tim
  211 kr/tim
  Elitserien i handboll, Allsvenskan i handboll, Elitserien i volleyboll och pingisligan**
  15 % av biljettintäkterna, minst 308 kr/tim15 % av biljettintäkterna, minst 211 kr/tim

  **Inklusive kval och slutspelsmatcher. Avgiften räknas på innevarande års biljettintäkter.
  Hyra av omklädningsrum Avgift
  Hyra av enbart omklädningsgrum
   500 kr/dag


 • Avgifter för isanläggningar


  Ishallar: Halmstad Arena Is D1 (stora träningsisen), E1 (matchisarena) och E2 (lilla isen)länk till annan webbplats
  Isbanor: Strömvallen i Oskarström
  Träning – Strömvallen
  AvgiftsgruppAvgift
  Förening inom Halmstads kommun (0–20 år)0 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)209 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund209 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag0 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun713 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun1 425 kr/tim

  Träning - Halmstad Arena Is
  Avgiftsgrupp
  Avgift D1 och E1
  Avgift E2
  Förening inom Halmstads kommun (0-20 år)
  0 kr/tim
  0 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)
  209 kr/tim
  136 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund
  209 kr/tim
  136 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag
  161 kr/tim
  136 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun
  713 kr/tim416 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun
  1 425 kr/tim
  831 kr/tim

  Seriespel, matcher och arrangemang – Strömvallen och Halmstad Arena D1 och E1
  Avgiftsgrupp
  Avgift
  Förening inom Halmstads kommun (0–20 år)0 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)618 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund618 kr/tim
  Fritt inträde under allmänhetens åkning på samtliga isar.

 • Avgifter för badanläggningar


  Du kan hyra banor i motionsbassängerna på de kommunala baden. 
  Simstadion, Getingebadet och Furulundsbadet
  Avgiftsgrupp
  Avgift (per bana)
  Förening inom Halmstads kommun (0–20 år)
  0 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)
  101 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund
  101 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag
  0 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun235 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun
  3 kr/tim

  Avgifter för Halmstad Arena Bad.länk till annan webbplats
   

 • Avgifter för övriga lokaler och idrottsanläggningar  Halmstad Arenas möteslokaler*‌
  Avgiftsgrupp
  Avgift
  Förening inom Halmstads kommun (0-20 år)
  168 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)
  168 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund
  168 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag282 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun
  394 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun
  563 kr/tim
  *Mötesrum vid omklädningsrum på plan 1, mötesrum på plan 2 och mötesrum på plan 3. För hyra av piazzan skrivs avtal med kund.

  Örjans Valls mediacenter
  Avgiftsgrupp
  Avgift
  Förening inom Halmstads kommun (0-20 år)
  168 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)
  168 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund
  168 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag
  282 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun394 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun
  563 kr/tim

  Getingehallen – samlingslokal med kök
  Avgiftsgrupp
  Avgift
  Förening inom Halmstads kommun (0-20 år)
  0 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)616 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund616 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag1 028 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun1 428 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun2 056 kr/tim

  Friidrottsanläggning Halmstad Arena IP
  Avgiftsgrupp
  Avgift träning
  Avgift tävling
  Förening inom Halmstads kommun (0-20 år)0 kr/tim0 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)205 kr/tim308 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund205 kr/tim308 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag343 kr/tim343 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun479 kr/tim479 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun684 kr/tim684 kr/tim


 • Avgifter för Kombihallen


  Obs. Nolltaxa gäller inte för Kombihallen.
  Avgifter för inomhuskonstgräsplan
  Avgiftsgrupp
  Helplan 60 x 40 m
  1/3-dels plan 20 x 40 m
  Förening inom Halmstads kommun (0–20 år)780 kr/tim
  260 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)780 kr/tim
  260 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund780 kr/tim
  260 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag780 kr/tim
  260 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun900 kr/tim
  300 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun900 kr/tim
  300 kr/tim

  Avgifter för inomhusfriidrottsyta
  Avgiftsgrupp
  Friidrottsyta
  Löparbana
  Förening inom Halmstads kommun (0–20 år)250 kr/tim
  125 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)250 kr/tim
  125 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund250 kr/tim
  125 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag300 kr/tim
  150 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun400 kr/tim
  200 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun400 kr/tim
  200 kr/tim

  I hyran av friidrottsytan ingår inte stavhoppsmatta och höjdmatta eftersom dessa tillhör IFK Halmstad.