Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Boka idrottsanläggningar

Här kan du boka tider i kommunens idrottsanläggningar. Bokning kan göras säsongsvis eller av enstaka strötider. I bokningsschemat för respektive anläggning kan du se lediga tider efter att säsongsbokningarna har lagts och på dessa lediga tider kan du göra bokningsförfrågningar. När en tid är bokad för dig får du tillbaka en bokningsbekräftelse med passerkod via e-post. I bokningsbekräftelsen framgår även eventuella behov av nycklar som du hämtar ut i receptionen på Halmstad Arena Bad måndagar och torsdagar kl. 15.00-17.00. Faktura skickas löpande i efterhand. 

Vill du hantera dina bokningar själv och slippa vänta på bokningsbekräftelse kan du ansöka om ett personligt login.

 • Hämta nycklar till idrottsanläggningar


  Vid hyra av idrottsanläggningar hämtar du samtliga nycklar i receptionen på Halmstad Arena Bad.
  Utlämningstider
  • Måndagar 15.00–17.00
  • Torsdagar 15.00–17.00
  Vid helgdagar kan Halmstad Arena Bads öppettider ändras. Aktuella öppettider finns alltid på Halmstad Arenas bads webbplatslänk till annan webbplats. Det finns tyvärr ingen möjlighet att hämta ut nycklar under andra tider än utlämningstiderna. Nyckel eller tagg som inte återlämnas debiteras med 250 kr per nyckel/tagg.
 • Hyr en idrottsanläggning till lägre pris (Happy hour)


  Klockan 21.00–22.00 på vardagskvällar hyr kommunen ut idrottshallar, gymnastiksalar och Halmstad Arenas lilla isbana till föreningspris, oavsett om man hyr som förening, kompisgäng, företag eller privatperson. Föreningspris gäller även för idrottshallar, gymnastiksalar och ishallar klockan 08.00–09.00 på lördag- och söndagmorgnar (övriga tider gäller ordinarie avgifter). I webbokningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se och boka lediga tider.
 • Vad ingår när du hyr en idrottshall eller gymnastiksal?


  När du hyr en idrottshall eller gymnastiksal ingår den utrustning som finns tillgänglig i hallen eller salen. Undantaget är undervisningsmaterial som tillhör skolorna som finns inlåst i skolornas egna förråd. När du bokar, var tydlig med vad för verksamhet du ska ha i hallen eller salen och vilken utrustning du behöver ha tillgång till.
 • Avbokningsregler


  Avbokning hyresgästOm du har en bokad tid i en idrottsanläggning som du inte nyttjar eller avbokar senast tre dagar innan debiterar vi dig dubbel ordinarie avgift. Detta gäller även för nolltaxa, det vill säga en nolltaxetimme som inte nyttjas eller avbokas debiteras med dubbel ordinarie vuxenträningsavgift.
  Syftet med att tider som inte används ska avbokas senast tre dagar innan är att vi vill skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla att använda våra anläggningar effektivt och därmed skapa förutsättningar för alla att bedriva en bra verksamhet.  Avbokning hyresvärdFör det fall kommunen, på grund av omständigheter som kommunen inte råder över, inte kan hyra ut anläggningen under avtalad tid bortfaller kommunens åtaganden i sin helhet. Detta innebär bland annat att hyrestagaren inte har rätt att rikta något ersättningsanspråk mot kommunen. Exempel på omständigheter som kommunen inte råder över är väderförhållanden som orsakar vattenskadade fotbollsplaner eller vattenbassänger som inte går att fylla med vatten på grund av rådande bevattningsförbud
 • Fördelning av tider


  Fördelning av tider för träning och match eller arrangemang på kommunens idrotts- och fritidsanläggningar görs utifrån en prioritetsordning som är antagen av teknik- och fritidsnämnden.Policy för fördelning av tider samt uthyrningsprinciper på teknik- och fritidsförvaltningens anläggningarBeslut i TE (Dnr 2009/0204). En gemensam prioriteringsordning för nyttjande av arenor är fastställd i TE (Dnr 2008/0384).
  Prioriteringsordning/uthyrningsprinciper för träningsverksamhet
  Avser uthyrning av gymnastik- och idrottshallar, övriga skollokaler, ishallar, idrottsplatser, isbana och övriga idrottsanläggningar.
  Vid fördelning av tider skall hänsyn tagas till:
  • Inomhuslokaler hyrs i första hand ut till RF- (Riksidrottsförbundet) anslutna idrottsföreningar som har en naturlig inomhusverksamhet. Utomhusanläggningar hyrs i första hand ut till RF-anslutna idrottsföreningar som har en naturlig utomhusverksamhet.
  • Verksamheter som har krav på fullstora idrottshallar har företräde före annan verksamhet i stora hallar.
  • Utrustningen i gymnastik- och idrottshallarna styr verksamheternas lokalisering.
  • Föreningens geografiska läge skall beaktas när det är möjligt.
  • Ungdomsmatcher, klubbmästerskap eller motsvarande skall i huvudsak genomföras inom ramen för föreningens tilldelade träningstider.
  • Större arrangemang, tävling, match och dylikt bryter all träningstid.
  • För avbokning av tider gäller tre dagars uppsägningstid. Tider som ej utnyttjats eller avbokats senast tre dagar innan debiteras med dubbel ordinarie taxa. Obs debitering gäller även nolltaxa (beslut i TE Dnr 2008/0341).
  • För Halmstad Arena och Örjans vall gäller specifik prioritetsordning (beslut TE Dnr 2008/0384).
  Prioriteringsordning vid fördelning av träningstider
  Prioritet 1. Svensk elitverksamhet i föreningsregi riktad till vuxna.
  Prioritet 2. Verksamhet i föreningsregi riktad till barn- och ungdomar.
  Prioritet 3. Verksamhet i föreningsregi riktad till vuxna.
  Prioritet 4. Organiserad korpverksamhet.
  Prioritet 5. Föreningar utöver idrott.
  Prioritet 6. Företag/privatpersoner.
  Prioritet 7. Utomkommunal verksamhet.
  Prioriteringsordning/uthyrningsprinciper för arrangemang, tävlingar, matcher och dylikt i publika idrottsanläggningar
  Avser prioritering för RF-anslutna idrottsföreningar i idrottshallar och idrottsanläggningar med publikplatser.
  Prioritet 1. SM-tävlingar och internationella tävlingar för seniorer/vuxna.
  Prioritet 2. Match/tävling i föreningsregi riktad till vuxna – svensk elitverksamhet.
  Prioritet 3. Match/tävling i föreningsregi riktad till vuxna och som ingår i någon form av serie/cupsystem på riks- eller distriktsnivå.
  Prioritet 4. Match/tävling i föreningsregi riktad till ungdomar och som ingår i någon form av serie/cupsystem på riks- eller distriktsnivå, t ex ungdoms-SM, riksmästerskap.
  Prioritet 5. Uppvisningar inom idrotten.
  Prioritet 6. Övriga arrangemang inom idrotten inklusive förbundsarrangemang.
  Prioritet 7. Match/tävling i föreningsregi riktad till ungdomar som ingår i någon form av serie/cupsystem.
  Prioritet 8. Match/tävling i föreningsregi riktad till vuxna som ingår i någon form av serie/cupsystem.
  Prioritet 9. Övrig verksamhet. Eftersom t ex musik- och teaterarrangemang ibland kan behöva publikplatser i idrottshallarna kommer dessa arrangemang att hanteras från fall till fall.

 • Säsongsbokning


  Blankett för ansökan om säsongsbokning av idrottsanläggningarPDF
  Sista ansökningsdag för säsongsbokningar
  Anläggning
  Sista ansökningsdag
  Halmstad Arena Is
  31 januari
  Naturgräs- och konstgräsplaner - sommarsäsong
  1 februari
  Idrottshallar och gymnastiksalar
  1 april
  Strömvallens isbana
  31 januari
  Kombihallen
  31 maj
  Konstgräsplan - eftersäsong
  1 september
  Konstgräsplan - försäsong
  1 november
   
 • Felanmälan


  Om du som hyresgäst upptäcker fel på vår utrustning eller våra redskap i våra idrottsanläggningar vill vi att du anmäler det till oss via vår felanmälan.
 • Föreningsledarens ansvar för brandskydd


  Både ägaren till en anläggning, men också den som hyr en lokal eller anläggning är enligt lagen om skydd mot olyckor ansvariga för brandskyddet. Även om ägaren bör vara den som övergripande ser till att anläggningen är säker ur brandskyddssynpunkt, ska även den som använder anläggningen se till att verksamheten sker på ett säkert sätt:
  • Ta reda på utrymningsvägar och se till att inte dessa blockeras
  • Tänk igenom hur en eventuell utrymning ska ske
  • Ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar
  Checklista för brandskyddPDF
 • Föreningslokaler och kanslier


  Kommunen försöker gärna hjälpa till med att hitta lämpliga föreningslokaler och anläggningar till idrotts- och fritidsföreningar som inte har egna lokaler eller anläggningar. Det är i första hand till för föreningar med bidragsberättigad barn- och ungdomsverksamhet som kan få hjälp. Kontakta oss för mer information.
 • Ordningsregler för förhyrning av idrottshallar och gymnastiksalar


  • Lokalerna får inte användas utan att ansvarig hyresgäst/ledare är närvarande. Denna person ska vara först in i lokalerna och sist ut därifrån.
  • Aktivitetslokalerna är endast disponibla under bokad tid. Omklädningsrummen är disponibla 15 minuter före och 30 minuter efter bokad tid.
  • Det är inte tillåtet att ställa upp ytterdörrar eftersom det kan innebära risk för att obehöriga tar sig in i lokalen samt att dörr/entré kan skadas av t.ex. kraftiga vindar och nederbörd.
  • Hyresgästen/ledaren är skyldig att ställa i ordning lokalerna och sätta tillbaka de redskap, bänkar mm som använts på avsedd plats innan lokalen lämnas. Grovstädning ska göras i alla utrymmen, det vill säga pappershanddukar, snus och liknande ska plockas upp.
  • Skolans förbrukningsmaterial såsom bollar, klubbor, rackets och dylikt får inte användas av andra hyresgäster.
  • Lokalerna hyrs ut i befintligt skick.
  • I de lokaler där hyresgästen kvitterat ut egen nyckel eller kort ska hyresgästen/ledaren tillse att:
   a) belysningen är släckt
   b) samtliga kranar är stängda
   c) samtliga fönster är stängda
   d) alla dörrar är låsta när lokalen lämnas. Kort och nycklar ska omedelbart återlämnas efter hyrestidens slut. 
  • I gymnastiksalar och idrottshallar (gäller inte så kallade klisterhallar) är det inte tillåtet att använda klister vid handbollsspel. Det är inte heller tillåtet att använda utomhusskor eller andra skor som ger skador/märken på golvet.
  • Hyresgästen/ledaren ska omgående rapportera trasiga redskap, material och liknande till Halmstad Direkt via e-post direkt@halmstad.se eller telefon 035-13 70 00 samt anteckna avvikelserna på avvikelserapporten som finns uppsatt på väggen i varje idrottshall/gymnastiksal. Hyresgästen/ledaren är också skyldig att rapportera till Halmstad Direkt om lokalen är i oordning eller något är sönder när man kommer till lokalen. Vid oaktsamhet är hyresgästen ersättningsskyldig.
  • Hyresgästen/föreningens ordförande ansvarar för att hålla samtliga ledare och deltagare informerade om de regler som gäller.
  • Om hyresgästen/föreningen inte följer gällande ordningsregler kan den bli avstängd från lokalen.
  • Den som hyr en lokal eller anläggning är enligt lagen om skydd mot olyckor ansvarig för brandskyddet och ska se till att verksamheten sker på ett säkert sätt, ur brandskyddssynpunkt. Ta därför reda på utrymningsvägar och se till att inte dessa blockeras, tänk igenom hur en eventuell utrymning skall ske, ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar. Ta brandsäkerheten på allvar!
  • Hyreskostnad debiteras enligt gällande hyresavgift eller upprättat avtal (reservation för prisändringar). Lämnas lokalen i sådant skick att extra städning krävs debiteras hyresgästen/föreningen för de extra städkostnaderna.
  • Kommunen förbehåller sig rätten att bryta abonnemang för annat arrangemang. Hyresgästen/föreningen kan inte kräva ersättningslokaler.
  • Drog- och alkoholförtäring är inte tillåten i lokalerna.
  • Kommunen ansvarar inte för kläder eller andra tillhörigheter som förvaras i lokalerna.
  • Parkering på eventuell skolgård är inte tillåten.
  • Hundar får inte vistas i idrottshallen eller gymnastiksalen.
  • Hyresgästen/föreningen ansvarar ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt för det material som man själv äger och använder i verksamheten.
  • Hyresgästen/föreningen ansvarar för sina egna deltagares försäkringar.

Avgifter för hyra av idrotts- och fritidsanläggningar

Nolltaxa

Nolltaxa innebär att en förening inom Halmstads kommun inte betalar någon avgift när de nyttjar kommunens idrotts- och fritidsanläggningar för föreningens barn- och ungdomsverksamhet (0–20 år). För att föreningen ska vara berättigad till nolltaxa krävs att föreningen har antagit en av kommunen godkänd ledarguidelänk till annan webbplats.

 • Avgifter för fotbollsplaner  Träning april-september* (naturgräs och konstgräs)‌
  Grupp
  11-mannaplan A-plan kategori A**
  11-mannaplan och 7-mannaplan, naturgräs och konstgräs
  Förening inom Halmstads kommun (0–20 år)-0 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)296 kr/tim197 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund
  296 kr/tim
  197 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag
  -
  329 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun-461 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun-658 kr/tim

  *Uppskattning av när naturgräsplanerna är spelbara.
  **A-planer kategori A: A-plan Söndrums IP, A-plan Skedalaheds IP och A-plan Halmstad Arena
  Träning oktober-mars (konstgräs och grus)‌
  Grupp
  7-mannaplan konstgräs
  11-mannaplan konstgräs
  11-mannaplan grus
  Förening inom Halmstads kommun (0–20 år)
  0 kr/tim0 kr/tim
  0 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)
  342 kr/tim684 kr/tim
  197 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund342 kr/tim
  684 kr/tim
  197 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag342 kr/tim
  684 kr/tim
  329 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun
  457 kr/tim
  914 kr/tim
  461 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun
  914 kr/tim
  1 826 kr/tim
  658 kr/tim

  Konstgräs: Halmstads Arena IP, Skedalaheds IP och Kärlekens IP.
  Grusplaner: Breareds IP, Brovallen, Esperedsvallen, Söndrums IP och Örjans Vall
  Seriespel, matcher och arrangemang‌
  Grupp
  April‑september*: 11-mannaplan och 7-mannaplan naturgräs och konstgräs
  Oktober‑mars: 11-mannaplan och 7-mannaplan konstgräs
  Oktober‑mars: 11-mannaplan grus
  Förening inom Halmstads kommun (0–20 år)
  0 kr/tim
  0 kr/tim
  0 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)
  296 kr/tim
  684 kr/tim
  296 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund
  296 kr/tim
  684 kr/tim
  296 kr/tim
  Allsvenskan och Elitettan**
  15 % av biljettintäkterna, minst 296 kr/tim
  15 % av biljettintäkterna, minst 684 kr/tim
  -

  *Uppskattning av när naturgräsplanerna är spelbara.
  **Inklusive kval- och slutspelsmatcher. Avgiften räknas på innevarande års biljettintäkter.
  Avgiften för match på A-planer kategori A är samma som för övriga 11-mannaplaner.

 • Avgifter för idrottshallar och gymnastiksalar


  Kategori A (stora idrottshallar):  Halmstad Arena (A1, A2, B1 och C1), Alehallen, Andersbergshallen, Eldsbergahallen, Fyllingehallen, Getingehallen, Gullbrandstorpshallen, Hallägrahallen, Haverdalshallen, Kattegattgymnasiets stora idrottshall, Oskarströmshallen, Sannarpsgymnasiets stora idrottshall, Slättåkrahallen, Stenstorpshallen, Sturegymnasiets idrottshall, Trönningehallen, Vallåshallen, Örjanhallen och Östergårdshallen.Kategori B (mellanstora gymnastiksalar): Brunnsåkerssskolans gymnastiksal, Bäckagårdsskolans gymnastiksal, Furulundsskolans gymnastiksal, Getingeskolans gymnastiksal, Hovgårdsskolans gymnastiksal, Jutarumsskolans gymnastiksal, Kattegattgymnasiets lilla idrottshall, Kvibilleskolans gymnastiksal, Lyngåkraskolans gymnastiksal, Oskarströmshallens brottningshall, Sannarpsgymnasiets lilla idrottshall, Snöstorpsskolans gymnastiksal, Sofiebergsskolans gymnastiksal, Söndrumsskolans gymnastiksal, Valhallaskolans gymnastiksal, Åledsskolans gymnastiksal, Halmstad Arena (C2, C3, C4, C5 och C6).Kategori C (små gymnastiksalar): Andersbergshallens lilla sal, Breareadskolans gymnastiksal, Eldsbergaskolans gymnastiksal, Linehedskolans gymnastiksal, Nyhemskolans gymnastiksal, Slottsjordskolan stora gymnastiksal, Slottsjordskolan lilla gymnastiksal och Vallåsskolans lågstadiums gymnastiksal.
  Träning‌
  Grupp
  Kategori A
  Kategori B
  Kategori C
  Förening inom Halmstads kommun (0–20 år)
  0 kr/tim
  0 kr/tim
  0 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)
  197 kr/tim
  165 kr/tim
  84 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund
  197 kr/tim
  165 kr/tim
  84 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag
  329 kr/tim
  275 kr/tim
  140 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun461 kr/tim
  384 kr/tim
  196 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun
  658 kr/tim
  549 kr/tim
  280 kr/tim

  Seriespel, matcher och arrangemang‌
  Grupp
  Kategori A
  Kategori B
  Förening inom Halmstads kommun (0–20 år)
  0 kr/tim
  0 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)
  296 kr/tim
  203 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund
  296 kr/tim
  203 kr/tim
  Elitserien i handboll, Allsvenskan i handboll, Elitserien i volleyboll och pingisligan**
  15 % av biljettintäkterna, minst 296 kr/tim15 % av biljettintäkterna, minst 203 kr/tim

  **Inklusive kval och slutspelsmatcher. Avgiften räknas på innevarande års biljettintäkter.
  Hyra av omklädningsrum Avgift
  Hyra av enbart omklädningsgrum i idrottshall eller gymnastikal
   20 kr/person
   
 • Avgifter för isanläggningar


  Ishallar: Halmstad Arena Is D1 (stora träningsisen), E1 (matchisarena) och E2 (lilla isen)länk till annan webbplats
  Isbanor: Strömvallen i Oskarström
  Träning – Strömvallen
  GruppAvgift
  Förening inom Halmstads kommun (0–20 år)0 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)201 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund197 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag0 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun685 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun1 370 kr/tim

  Träning - Halmstad Arena Is
  Grupp
  Avgift D1 och E1
  Avgift E2
  Förening inom Halmstads kommun (0-20 år)
  0 kr/tim
  0 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)
  201 kr/tim
  130 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund
  201 kr/tim
  130 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag
  155 kr/tim
  130 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun
  685 kr/tim400 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun
  1 370 kr/tim
  799 kr/tim

  Seriespel, matcher och arrangemang – Strömvallen och Halmstad Arena D1 och E1
  Grupp
  Avgift
  Förening inom Halmstads kommun (0–20 år)0 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)594 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund594 kr/tim
   
 • Avgifter för badanläggningar


  Du kan hyra banor i motionsbassängerna på de kommunala baden. 
  Simstadion, Getingebadet och Furulundsbadet
  Grupp
  Avgift (per bana)
  Förening inom Halmstads kommun (0–20 år)
  0 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)
  99 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund
  99 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag
  0 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun230 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun
  329 kr/tim

  Avgifter för Halmstad Arena Bad.länk till annan webbplats
   

 • Avgifter för övriga lokaler och idrottsanläggningar  Halmstad Arenas möteslokaler*‌
  Grupp
  Avgift
  Förening inom Halmstads kommun (0-20 år)
  162 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)
  162 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund
  162 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag254 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun
  324 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun
  541 kr/tim
  *Möteslokal vid omklädningsrum (2 rum på plan 1), mötesrum (plan 3) och mötesrum (plan 2). För att hyra piazzan skrivs avtal med varje kund.

  Örjans Valls mediacenter
  Grupp
  Avgift
  Förening inom Halmstads kommun (0-20 år)
  162 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)
  162 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund
  162 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag
  254 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun324 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun
  541 kr/tim

  Getingehallen – samlingslokal med kök
  Grupp
  Avgift
  Förening inom Halmstads kommun (0-20 år)
  592 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)592 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund592 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag691 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun1 186 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun1 976 kr/tim

  Friidrottsanläggning Halmstad Arena IP
  Grupp
  Avgift
  Förening inom Halmstads kommun (0-20 år)0 kr/tim
  Förening inom Halmstads kommun (vuxna)193 kr/tim
  Riks- och distriktsförbund193 kr/tim
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag329 kr/tim
  Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun 461 kr/tim
  Kunder utanför Halmstads kommun658 kr/tim

Ansökan om säsongsbokning

Uppgifterna du lämnar använder vi endast för att hantera din ansökan och vi raderar dem när ansökan inte längre är aktuell.

Ansökan om säsongsbokning avser *Kundkategori *
Säsongsbokningens startdatum
Säsongsbokningens slutdatumEx. 17.00-18.30


Ex. 17.00-18.30

Ex. U14, P05

Ex. fotboll


Uppgiftslämnares kontaktuppgifter *
User information
Jag har tagit del av och accepterat gällande regler för förhyrning av idrottsanläggning (finns under "Ordningsregler"). *
Multiple selection