• Halmstads webbplatser

Hitta idrottshall eller gymnastiksal

Kommunen har idrottshallar och gymnastiksalar som du kan hyra som förening eller privatperson. Här kan du jämföra lokalerna och se vilken som passar för din aktivitet.

Boka idrotts- eller fritidsanläggning

Beskrivning

* Gymnastiksal som brukar ha gott om lediga tider under lördagar och söndagar. Rekommenderas därmed för kalas.

** Publikfunktion i form av uppskattad ståyta alternativt bänksektioner utefter hallens ena långsida (blå objekt i kartfunktionen ovan).

*** Läktarfunktion i form av fasta läktare (röda objekt i kartfunktionen ovan).

Norr om Halmstad

Getinge, Kvibille

Stora idrottshallar (A)

Namn

Aktivitets­yta

Wifi

Sittplatser

Getingehallen

19 x 38 meter

Ja

200***

Mellanstora idrottshallar (B)

Namn

Aktivitets­yta

Wifi

Sittplatser

Getinge­skolans gymnastik­sal*

9 x 19 meter

Nej

40**

Kvibille­skolans gymnastik­sal*

9,5 x 17 meter

Nej

0

Gullbrandstorp, Haverdal, Harplinge

Stora idrottshallar (A)

Namn

Aktivitetsyta

Wifi

Sittplatser

Gullbrands­torps­hallen

20 x 40 meter

Ja

120**

Haverdals­hallen

20 x 40 meter

Ja

250**

Små gymnastiksalar (C)

Namn

Aktivitets­yta

Wifi

Sittplatser

Lyngåkra­skolans gymnastik­sal*

6 x 13,5 meter

Nej

0

Oskarström, Åled, Slättåkra

Stora idrottshallar (A)

Namn

Aktivitets­yta

Wifi

Sittplatser

Oskarströms­hallen

19 x 38 meter

Ja

350***

Slättåkra­hallen

18 x 36 meter

Nej

100**

Mellanstora idrottshallar (B)

Namn

Aktivitets­yta

Wifi

Sittplatser

Oskarströms­hallens brottnings­hall

12 x 15 meter

Ja

0

Valhalla­skolans gymnastik­sal*

13 x 6 meter

Nej

0

Åledsskolans gymnastiksal*

13 x 28 meter

Nej

0

Öster om Halmstad

Simlångsdalen

Små gymnastiksalar (C)

Namn

Aktivitetyta

Wifi

Sittplatser

Brearedsskolans gymnastiksal*

8 x 14 m

Nej

0

Halmstad stad

Andersberg, Linehed, Nyhem

Stora idrottshallar (A)

Namn

Aktivitetsyta

Wifi

Sittplatser

Andersbergs­hallen

20 x 40 meter

Ja

200**

Östergårds­hallen

18,5 x 38 meter

Ja

100**

Små gymnastiksalar (C)

Namn

Aktivitetsyta

Wifi

Sittplatser

Andersbergs­hallens lilla sal

13,5 x 9,5 meter

Ja

0

Lineheds­skolans gymnastik­sal*

9,5 x 11 meter

Nej

0

Nyhems­skolans gymnastiksal*

8 x 15,5 meter

Nej

0

Centrala Halmstad

Stora idrottshallar (A)

Namn

Aktivitetsyta

Wifi

Sittplatser

Alehallen

20 x 40 meter

Ja

100**

Sturegymnasiets idrottshall

17 x 34 meter

Nej

80**

Örjanhallen

20 x 40 meter

Ja

250**

Kattegattgymnasiet
stora idrottshall

18 x 38 meter

Ja

80**

Mellanstora idrottshallar (B)

Namn

Aktivitetsyta

Wifi

Sittplatser

Brunnsåkers­skolans gymnastiksal*

9 x 18 meter

Nej

0

Furulunds­skolans gymnastiksal*

22 x 15 meter

Ja

60**

Kattegattgymnasiets
lilla idrottshall

14 x 21 meter

Ja

0

Små gymnastiksalar (C)

Namn

Aktivitets­yta

Wifi

Sittplatser

Slottsjords­skolans stora gymnastik­sal*

9 x 12, 5 meter

Nej

0

Slottsjords­skolans lilla gymnastik­sal*

8,5 x 8,5 meter

Nej

0

Sannarp, Halmstad Arena

Stora idrottshallar (A)

Namn

Aktivitets­yta

Wifi

Sittplatser

Halmstad Arena A1

20 x 40 meter

Ja

505+(905)***

905 platser på övre läktarsektionen, delvis skymd sikt.

Halmstad Arena A2

20 x 40 meter

Ja

440+(580)***

580 platser på övre läktarsektionen, delvis skymd sikt.

Halmstad Arena A1 + A2 (helhall)

20 x 40 meter

Ja

3 880***

Halmstad Arena B1

20 x 40 meter

Ja

150**

Halmstad Arena C1

20 x 40 meter

Ja

280***

Sannarps­gymnasiets stora idrottshall

17,5 x 36 meter

Ja

80**

Mellanstora idrottshallar (B)

Namn

Aktivitetsyta

Wifi

Sittplatser

Halmstad Arena C2

11 x 20 m

Ja

0

Halmstad Arena C3

10 x 20 meter

Ja

0

Halmstad Arena C4

10 x 23 meter

Ja

0

Halmstad Arena C5

18 x 20 meter

Ja

0

Halmstad Arena C6

14 x 23 meter

Ja

0

Sannarps­gymnasiets lilla idrottshall

11 x 22,5 meter

Ja

0

Sofieberg, Kärleken, Norra Utmarken

Stora idrottshallar (A)

Namn

Aktivitets­yta

Wifi

Sittplatser

Stenstorpshallen

20 x 40 meter

Ja

250**

Mellanstora idrottshallar (B)

Namn

Aktivitets­yta

Wifi

Sittplatser

Sofiebergs­skolans gymnastiksal*

9 x 13,5 meter

Nej

0

Söndrum

Stora idrottshallar (A)

Namn

Aktivitetsyta

Wifi

Sittplatser

Hallägra­hallen

20 x 40 meter

Ja

400***

Mellanstora idrottshallar (B)

Namn

Aktivitetsyta

Wifi

Sittplatser

Bäckagårds­­skolans gymnastiksal*

14,5 x 8 meter

Nej

0

Söndrumsskolans gymnastik­sal "Hovgård"*

13 x 6 meter

Nej

0

Jutarums­skolans gymnastik­sal*

13 x 6 meter

Nej

0

Söndrums­skolans gymnastik­sal "Sockerbiten"*

9 x 18 meter

Ja

0

Vallås, Snöstorp

Stora idrottshallar (A)

Namn

Aktivitets­yta

Wifi

Sittplatser

Vallåshallen

20 x 40 meter

Ja

100**

Mellanstora idrottshallar (C)

Namn

Aktivitets­yta

Wifi

Sittplatser

Snöstorps­­skolans gymnastik­­sal*

9 x 18 meter

Nej

0

Vallås­skolans låg­stadiums gymnastik­sal*

6 x 13,5 meter

Nej

0

Söder om Halmstad

Eldsberga

Stora idrottshallar (A)

Namn

Aktivitetsyta

Wifi

Sittplatser

Eldsberga­hallen

20 x 40 meter

Ja

250**

Små gymnastiksalar (C)

Namn

Aktivitesyta

Wifi

Sittplatser

Eldsberga­skolans gymnastiksal

8 x 13,5 meter

Nej

0

Trönninge, Fyllinge

Stora idrottshallar (A)

Namn

Aktivitetsyta

Wifi

Sittplatser

Fyllingehallen

19 x 40 meter

Ja

100**

Trönninge­­hallen

20 x 40 meter

Ja

100**