• Halmstads webbplatser

Anordna läger på idrotts- eller fritids­anläggning

Om din förening arrangerar ett läger i någon av kommunens idrotts- eller fritidsanläggningar, kan ni få hjälp med att boka övernattning och mat.
Övernattningen gäller i någon av kommunens logianpassade lokaler som till exempel skola eller idrottshall. Det gäller inte hotell.

Skicka en logiförfrågan

Om det är ett återkommande läger behöver du skicka in en ny förfrågan inför varje år.

Ni behöver vara minst femton deltagare för att få hjälp med övernattning i till exempel en skolsal eller idrottshall.

Gör en logiförfrågan

Så prioriterar kommunen lokaler för lägerverksamhet

Prioritering av lägerverksamhet med logi som samordnas av Halmstads kommun:

 1. Etablerade läger i Halmstads kommun för barn och ungdomar upp till 20 år med störst antal deltagare.
 2. Nya lägeraktörer för barn och ungdomar upp till 20 år med störst antal deltagare.
 3. Nya lägeraktörer med deltagare över 20 år. Läger med flest anmälda deltagare prioriteras (gäller endast idrottshallar, då vuxna inte ska övernatta i skolor).

När det är andra aktiviteter i lokalerna

 • Om ni endast bokar övernattning bryter det inte befintlig bokad träningstid.
 • Läger med daglig verksamhet räknas som större arrangemang och går före befintlig bokad träningstid, men inte bokad matchtid.

Att göra när ni fått besked om lokal

Kommunen återkommer till kontaktpersonen för att meddela om förfrågan blivit godkänd och vilken lokal ni kan övernatta i. Som arrangör kommer ni sedan att få delta i ett planeringsmöte med kommunen.

Senast en vecka innan lägret startar, behöver ni skicka in uppgifter om övernattning till räddningstjänsten:

Anmäl övernattning till räddningstjänsten

Alternativ för övernattning (logi)

Lokalen ni erbjuds att övernatta i kan vara en skolsal, idrottshall eller gymnastiksal.

 • Skolsalar och fritidsgårdar hyrs endast ut för logi till barn och ungdomar (upp till 20 år) tillsammans med ledare.
 • Idrottshallar och gymnastiksalar hyrs ut som logi till både barn och ungdomar (upp till 20 år) med ledare samt vuxna (över 20 år).

Ta med egna liggunderlag och madrasser till samtliga övernattningslokaler då kommunen inte hyr ut sängar.

Säkerheten vid övernattning

När ni övernattar i en skollokal eller gymnastiksal, är brandskyddet där dimensionerat för den dagliga verksamheten. För att kunna övernatta krävs säkerhetshöjande åtgärder. Halmstads kommun har ansvar för att se till att lokalen är lämplig för sitt ändamål. Du som arrangerar den tillfälliga övernattningen ansvarar sedan helt och hållet för säkerheten när ni använder lokalen.

Följ anvisningarna nedan så uppfyller ni kommunens säkerhetskrav för tillfällig övernattning i er tilldelade lokal.

Se till att deltagare och funktionärer är informerade om säkerheten

Se till att:

 • de som övernattar vet vad de ska göra vid en brand eller utrymningssituation innan övernattningen. De ska känna till utrymningsvägar, återsamlingsplats och var släckredskapen finns.
 • det finns möjlighet att larma räddningstjänsten på telefonnummer 112.
 • personalen känner till och kan hantera den släckutrustning (handbrandsläckare, inomhusbrandpost) som finns i lokalen.
 • personalen har kunskap om brandtekniska installationer (som brandlarm, branddörrar och vägledande markering.)
 • ordningsregler upprättas och efterlevs.
 • en närvarolista upprättas inför varje övernattning. Listan ska finnas lättillgänglig och tas med ut vid en utrymning så att ansvariga kan bocka av att alla övernattande kommit ut.

Ordningsregler

Informera de övernattande om följande regler och anvisningar på ett språk som de förstår:

 • Rökning är förbjuden inom och i anslutning till byggnaden.
 • Levande ljus eller annan öppen eld får inte finnas i lokalerna.
 • Bänkar, bord, stolar, packning eller annat brännbart material får inte placeras i korridorer, i
  trapphus eller framför utrymningsvägar.
 • Elektronik, exempelvis telefoner och läsplattor, får inte ligga på laddning i bäddar, på kläder eller på andra mjuka material. Bärbara datorer får aldrig läggas på bädd eller annat mjukt material eftersom datorn då kan överhettas, oavsett om den står på laddning eller inte. All laddning ska ske under uppsikt.
 • Matlagning, kaffekokning eller liknande är förbjudet i förläggningslokaler.
 • Sopsäckar och brännbart material placeras i avsedda utrymmen.
 • Bilar, husbilar och liknande får inte stå närmare byggnaden än 6 meter. De får inte heller stå så att de hindrar räddningsfordon från att komma fram.

Vakande brandvakt

Om fler än 30 personer ska övernatta, måste det finnas minst en vakande brandvakt. Brandvakten ska kontinuerligt gå bevakningsronder under den tid då personer sover i förläggningen samt ha tillgång till telefon. Brandvakten ska vara väl insatt i brandskyddsorganisationen, ordningsregler och brandtekniska installationer.

Placering av sovplatser

 • Ett riktvärde för respektive sovplats är tre–fyra kvadratmeter per person.
 • Sovplatserna i lokalen ska utformas i grupper. Grupperna ska placeras så att det finns fria gångar mellan varje grupp.
 • Gångarna ska ansluta till lokalens utgångar och utrymningsvägar. Håll gångarna mellan grupperna och utgångarna fria från material. 
 • Mellan varje grupp av sovplatser ska det vara minst 1,0 meter.  Grupperna i mittgången får maximalt bestå av sex sovplatser, sen ska det vara ett avstånd på 1,0 meter finnas till nästa grupp.
 • Grupper mot väggar styrs av väggarnas längd.
Ritning som visar ett exempel på hur du kan möblera sovsalen.

Exempel på indelning av grupper och placering av sovplatser.

Utrymningsvägar och dörrar

Det ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. Utrymningsvägarna ska vara lätta att öppna från insidan utan nyckel eller annat redskap. Utrymningsvägar och väg till utrymningsväg (till exempel korridor) ska vara försedd med vägledande markering i form av belysta eller genomlysta skyltar, se exempel.

Exempel på hur en skylt som visar utrymningsväg ser ut.

Håll dörrar mellan korridorer och trapphus stängda

För att förhindra att brand och rök sprider sig snabbt mellan olika delar av byggnaden finns ofta brandtekniska avskiljningar. En dörr i en brandavskiljning ska hållas stängd. Dörren får aldrig ställas upp med kil eller liknande. En brandavskiljande dörr får endast stå uppställd om dörren är försedd med magnetupphängning som automatiskt stänger dörren vid brand.

Kontrollera sovsalen inför varje kväll

Varje dag inför övernattningen ska ni kontrollera sovsalen enligt checklistan nedan. Efter varje kontroll, lämna resultatet till ansvarig arrangör. Ansvarig arrangör ansvarar för att kontrollen genomförs och att eventuella brister rättas till.

Om räddningstjänsten gör en kontroll, ersätter det inte på något sätt de åtgärder som arrangören har för att utföra och ta sitt ansvar för brand- och utrymningssäkerheten. Handläggare från räddningstjänsten beslutar om särskild tillsyn behövs eller inte.

Checklista för daglig kontroll

 • Övernattning sker endast i tilldelade lokaler.
 • Utrymningsvägarna är inte blockerade, markerade med fungerande utrymningsskylt och
  lätt öppningsbara.
 • Korridorer, trapphus och andra utrymningsvägar är fria från stolar, bänkar och andra lösa
  inventarier.
 • Dörrar mellan korridorer och trapphus är stängda, alternativt uppställda med
  rökdetektorstyrda magneter.
 • Släckutrustning finns i lokalerna, är väl markerad och funktionsduglig.
 • Levande ljus, öppen eld och rökning förekommer inte.
 • Larmmöjlighet till räddningstjänsten finns.
 • Återsamlingsplats är väl känd för alla övernattande, se lokal utrymningsplan.
 • Komplett förläggningsplan över vilka delar som används samt antalet personer i varje
  övernattningsrum finns tillgängligt.
 • Lokaler som inte används är låsta.
 • Aktuell närvarolista finns framtagen

Kostnader för måltider och logi

Du kan boka måltider till ett läger på någon av kommunens idrottsanläggningar. Detta gör du under planeringsmötet som du kommer att ha med kommunen.

Matsal ingår i kostnaden när du beställer måltider av kommunen. Önskar du använda matsalen utan att beställa måltider får du betala en hyra på 500 kronor per dag.

Priser för måltider

Priser för måltider inklusive moms

Måltid

Kostnad per person

Frukost: Fil, flingor, gröt, hårt och mjukt bröd, smör, två sorters pålägg, marmelad, kaffe, the, och mjölk.

39,87 kronor

Lunch: Varmrätt, råkost, mjölk, måltidsdricka, hårt bröd och smör.

56,15 kronor

Middag: Varmrätt, råkost, mjölk måltidsdricka, hårt bröd, smör och frukt.

56,15 kronor

Kvällsmål: Två frallor, en med ost och en med skinka samt dryck ur dryckesautomat.

39,87 kronor

Summa för alla måltider för en person och dag

192,04 kronor

Kostnaden för logi i olika salar, hallar och lokaler varierar. Städkostnad tillkommer i alla salar, hallar och lokaler. Nedan följer riktkostnader (extra kostnader kan tillkomma).

Klassrum och fritidsgårdar

Föreningar och förbund med barn- och ungdomsverksamhet, skolklasser och förvaltningar i Halmstads kommun:

 • Klassrum eller större rum i fritidsgård: 450 kronor per natt.
 • Grupprum eller mindre rum på fritidsgård: 225 kronor per natt.

Kommersiella aktörer med barn- och ungdomsverksamhet:

 • Klassrum eller större rum i fritidsgård: 900 kronor per natt.
 • Grupprum eller mindre rum på fritidsgård: 450 kronor per natt.

Idrottshallar (större än 16x34 meter)

 • Föreningar och förbund med barn- och ungdomsverksamhet, skolklasser och förvaltningar inom Halmstads kommun: 1 100 kronor per natt.
 • Föreningar och förbund inom Halmstads kommun med vuxenverksamhet samt föreningar och skolklasser utanför Halmstads kommun: 1 600 kronor per natt.
 • Kommersiella aktörer: 2 100 kronor per natt.

Gymnastiksalar (mindre än 16x34 meter)

 • Föreningar och förbund med barn- och ungdomsverksamhet samt skolklasser och förvaltningar inom Halmstads kommun: 600 kronor per natt.
 • Föreningar och förbund inom Halmstads kommun med vuxenverksamhet samt för föreningar och skolklasser utanför Halmstads kommun: 1 100 kronor per natt.
 • Kommersiella aktörer: 1 600 kronor per natt.

Getingehallens samlingssal (Getingehallen ingår för lägrets aktiviteter)

 • Föreningar och förbund med barn- och ungdomsverksamhet samt skolklasser och förvaltningar inom Halmstads kommun: 2 100 kronor per natt.
 • För föreningar och förbund inom Halmstads kommun med vuxenverksamhet samt för föreningar och skolklasser utanför Halmstads kommun. 2 600 kronor per natt.
 • För kommersiella aktörer: 3 100 kronor per natt.

Avbokning och ändringar

Om du själv behöver avboka eller ändra något

Avbokning av Halmstad Arena

Om du som arrangör behöver avboka ett läger på Halmstad Arena Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gäller separat överenskommelse med Halmstad Arena.

Övriga anläggningar

Om du behöver avboka eller göra ändringar, meddela kommunen genom att e-posta bokning.idrottsanlaggningar@halmstad.se. Om du avbokar lägret för sent blir ni ersättningsskyldiga för hela kostnaden av det planerade lägret. Det kan exempelvis handla om kostnader för personal och måltider.

Senaste datum för att ändra eller avboka
Tid för lägretAvboka senast
Januari–majDet datum du får i samband med lägerbokning
Juni, juli och augusti30 april
September–decemberDet datum du får i samband med lägerbokning

Om hyresvärden behöver avboka lägret

I de fall kommunen, på grund av omständigheter som kommunen inte råder över, inte kan hyra ut anläggningen under avtalad tid bortfaller kommunens åtaganden i sin helhet. Det innebär bland annat att du som hyrestagare inte har rätt att kräva ersättning från kommunen.

Exempel på omständigheter som kommunen inte råder över är pandemi, skadegörelse och väderförhållanden som orsakar exempelvis uttorkade eller vattenskadade gräsplaner och vattenbassänger som inte går att fylla på grund plötsligt bevattningsförbud.

Felanmälan av lokal eller fastighet

Anmäl felet i första hand genom kommunens självservice.

Gör en felanmälan av fastighet

Utvärdering av läger

När du anordnat ett läger får du gärna göra en utvärdering så att kommunen kan förbättra sitt arbete.

Gör utvärdering