• Halmstads webbplatser

Hitta idrottsplatser

Här kan du jämföra de idrottsplatser som kommunen och föreningarna driver. De kommunala idrottsplatserna används främst för fotboll. Här finns även en friidrottsanläggning samt en plan för amerikansk fotboll.

I Halmstads kommun finns 92 fotbollsplaner, och av dem ägs och drivs 56 planer av kommunen medan resterande 36 planer sköts genom varierande former av föreningsdrift.

I parker och grönområden finns även bollplaner för spontana aktiviteter som du inte behöver boka för att använda:

Karta över idrottsplatser

Beskrivning av idrottsplatserna

Beskrivning av idrottsplatserna

Idrottsplats

Drivs av

Antal planer

Alevallen

Kommunen

 • Tre 11 mot 11-planer på gräs
 • En 11 mot 11-plan på grusplan

Anders­bergs­planen

Kommunen

 • Bollplan i park­område

Björkevi IP, Kvibille

Förening

 • En 11 mot 11-plan på gräs

Breareds IP, Simlångs­dalen

Kommunen

 • En 11 mot 11-plan på gräs
 • En 7 mot 7-plan på gräs
 • En 11 mot 11-plan på grus

Brovallen, Getinge

Kommunen

 • En 11 mot 11-plan på gräs

Espereds­vallen, Oskar­ström

Kommunen

 • Två 11 mot 11-planer på gräs
 • En 11 mot 11-plan på grus

Getinge IP

Förening

 • Två 11 mot 11-planer på gräs
 • En 7 mot 7-plan på gräs
 • En 11 mot 11-plan på grus

Gullevi IP, Gullbrands­torp

Förening

 • Två 11 mot 11-planer på gräs
 • En 7 mot 7-plan på gräs

Haver­dals IP

Förening

 • Två 11 mot 11-planer på gräs

Halmstad Arena IP

Kommunen

 • Nio 11 mot 11-planer på gräs
 • Två 9 mot 9-planer på gräs, sex 7 mot 7-planer på gräs, tre 5 mot 5-planer på gräs, två 11 mot 11-planer på konstgräs samt en friidrotts­anläggning.

Kärlekens IP

Kommunen

 • Två 11 mot 11-planer på gräs
 • En 7 mot 7-plan
 • En 5 mot 5-plan på gräs
 • En 11 mot 11-plan på konstgräs

Prästgårds­planen, Snöstorp

Kommunen

 • Två 7 mot 7-planer på gräs

Sennans IP

Förening

 • En 11 mot 11-plan på gräs

Skedala­heds IP

Kommunen

 • Tre 11 mot 11-planer på gräs
 • En 11 mot 11-plan på konstgräs
 • En 7 mot 7-plan på konstgräs

Slättevi IP, Kvibille

Förening

 • En 11 mot 11-plan på gräs
 • En 7 mot 7-plan på gräs

Sperlings­holms IP

Förening

 • Två 11 mot 11-planer på gräs

Stenstorps­planen

Kommunen

 • En 7 mot 7-plan på gräs

Söndrums IP

Kommunen

 • Fyra 11 mot 11-planer på gräs, varav en är förberedd för 9 mot 9-spel
 • Fyra 7 mot 7-planer på gräs
 • Två 5 mot 5-planer på gräs
 • En 11 mot 11-plan på grus

Tranevall, Harplinge

Förening

 • Två 11 mot 11-planer på gräs
 • En 7 mot 7-plan på gräs
 • En 11 mot 11-plan på konst­gräs

Tuvas­vallen, Trönninge

Förening

 • Två 11 mot 11-planer på gräs
 • Två 7 mot 7-planer på gräs

Vapnö IP

Förening

 • Två 11 mot 11-planer på gräs
 • En 7 mot 7-plan på gräs.

Åleds IP

Förening

 • En 11 mot 11-plan på gräs
 • En 7 mot 7-plan på gräs
 • En 11 mot 11-plan på grus

Örjans vall

Kommunen

 • Tre 11 mot 11-planer
 • En tränings­yta på gräs