Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Medborgarlöften för ökad trygghet

Varje år ger kommunen och polisen ett gemensamt medborgarlöfte. Det rör sig om en rad konkreta åtgärder för att förebygga brott som kommun och polis lovar att genomföra.

Ett medborgarlöfte grundas på på invånarnas förslag och upplevelser. Löftet förnyas varje år efter nya enkäter och dialoger.

Svara på 2019 års enkät (öppen 28 oktober–24 november).

Medborgarlöftet för 2019

Medborgarlöftet för 2019 inriktades på tre geografiska områden:
"Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för att höja invånarnas upplevda trygghet i de centrala delarna av Andersberg och Vallås samt i Halmstads stadskärna.

Detta ska åstadkommas genom bland annat följande aktiviteter:

  • Trafikkontroller (hastighet-, beteende- och alkohol/drog-kontroller). Mopeder inkluderat.
  • Kontakt- och relationsskapande polisverksamhet.
  • Arbeta för att begränsa tillgängligheten av narkotika.
  • Åtgärder i den fysiska trafikmiljön på prioriterade platser.
  • Verka för ökad närvaro av trygga vuxna på kvällar och helger.
  • Trygghetsvandringar på prioriterade platser – med efterföljande åtgärder i den fysiska miljön.

Kommunstyrelsen fastställde löftet våren 2019.

Därför görs löftet

Syftet med medborgarlöftet är att öka invånarnas trygghet och att minska brottsligheten. Därmed blir också Halmstads kommun en mer attraktiv plats att bo på. När människor upplever trygghet har de bättre förutsättningar att bidra till samhället och till en positiv utveckling för kommunen.

Med mindre brottslighet minskar också det mänskliga lidande som brott medför för såväl de utsatta som kriminella och anhöriga. Brottslighet kostar dessutom samhället stora summor och ett minskat antal brott har därför stora samhällsekonomiska fördelar.

Detta har gjorts hittills

Det första medborgarlöftet från Halmstads kommun och lokalpolisområdet Halmstad-Laholm gavs 2017. Sedan dess har arbetet fokuserats på att systematisera det brottsförebyggande arbetet genom bland annat Effektiv Samordning för Trygghet – en samverkansmodell som utarbetats i Örebro kommun för att skapa en gemensam lägesbild utifrån tryggheten i ett område. Halmstads kommun, HFAB och Polisen arbetar tillsammans med detta på Vallås och Andersberg.

Arbetet har även fokuserat på att hitta ett framgångsrikt sätt för att arbeta med ungdomsgrupperingar med normbrytande beteende. Dessutom har samarbete inletts med Halmstad City och Stadens Hjärta om tryggheten i stadskärnan.

Dialog först – löfte sedan

Medborgarlöftet grundas på dialog, avsedd att få fram en lägesbild som berättar vad som är angeläget för att invånarna ska känna sig trygga. Dialogen förs på olika sätt, framför allt genom en årlig enkät på kommunens webbplats och genom polisens samtal med invånare på olika orter och i olika stadsdelar. Polisen får härigenom ett komplement till den bild som kommer fram genom statistik.

Medborgardialog med tillhörande löfte är ett led i polisens strävan att komma närmare invånarna och att anpassa arbetet efter lokala behov.