Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Medborgarlöften för ökad trygghet

Varje år ger kommunen och polisen ett gemensamt medborgarlöfte. Det rör sig om en rad konkreta åtgärder för att förebygga brott som kommun och polis lovar att genomföra.

Ett medborgarlöfte grundas på på invånarnas förslag och upplevelser. Löftet förnyas varje år efter nya enkäter och dialoger.

Medborgarlöftet för 2020

Medborgarlöftet för 2020 inriktas på Halmstads stadskärna.

Polisen och kommunen lovar att:

 • i samverkan med andra aktörer bidra till Purple Flag-certifieringen
 • i samverkan med andra aktörer skapa evenemang för en levande stadskärna
 • kontinuerligt diskutera möjligheterna till kamerabevakning.

Polisen lovar att:

 • under 2020 närvara med synlig uniformerad polis inom
  stadskärnan i syfte att arbeta kontaktskapande, brottsförebyggande och
  trygghetsskapande med en årsbaserad tidsåtgång om minst 900 timmar/
  år.

Kommunen lovar att:

 • verka för att ogräs och klotter tas bort två gånger per år.
 • kontinuerligt arbeta med renhållning av stadskärnan
 • ta fram en centrumutvecklingsplan där hänsyn tas till tryggheten
 • ta fram ett belysningsprogram för centrum.
 • Läs mer om löftet i pressmeddelandet från undertecknandet

Kommunstyrelsen fastställde löftet den 19 mars 2020.

Läs nyhet om 2020 års löfte

Därför görs löftet

Syftet med medborgarlöftet är att öka invånarnas trygghet och att minska brottsligheten. Därmed blir också Halmstads kommun en mer attraktiv plats att bo på. När människor upplever trygghet har de bättre förutsättningar att bidra till samhället och till en positiv utveckling för kommunen.

Med mindre brottslighet minskar också det mänskliga lidande som brott medför för såväl de utsatta som kriminella och anhöriga. Brottslighet kostar dessutom samhället stora summor och ett minskat antal brott har därför stora samhällsekonomiska fördelar.

Dialog först – löfte sedan

Medborgarlöftet grundas på dialog, avsedd att få fram en lägesbild som berättar vad som är angeläget för att invånarna ska känna sig trygga. Dialogen förs på olika sätt, framför allt genom en årlig enkät på kommunens webbplats och genom polisens samtal med invånare på olika orter och i olika stadsdelar. Polisen får härigenom ett komplement till den bild som kommer fram genom statistik.

Medborgardialog med tillhörande löfte är ett led i polisens strävan att komma närmare invånarna och att anpassa arbetet efter lokala behov.