• Halmstads webbplatser

För dig som arbetar med barn och unga – nätverksmöte

Under ett nätverksmöte samlas familj, släkt, vänner och professionella för att prata om den aktuella situationen kring ett barn. Syftet med mötet kan vara att dela information, att alla hör samma sak och hitta nya gemensamma lösningar framåt.

Nätverksmöten kan exempelvis vara till hjälp under en utredning hos socialtjänsten, vid svåra livssituationer som påverkar barnet eller när det finns behov av att samordna insatser. På vissa nätverksmöten upprättas en samordnad individuell plan (SIP).

Det är du som professionell tillsammans med familjen som kan initiera ett nätverksmöte hos nätverkslaget. Du kan exempelvis arbeta som skolpersonal, vårdpersonal eller inom socialtjänsten.

Förutsättningar

En förutsättning för att kunna ha ett nätverksmöte är att familjen ger sitt medgivande till att sekretessen hävs under mötet.

Varje nätverksmötet planeras under ett förmöte.

Så går nätverksmötet till

Nätverksmötet leds av två oberoende nätverksledare från kommunens nätverkslag som har utbildning och erfarenhet av att leda nätverksmöten. Ledarens uppgift är att hålla i strukturen under mötet så att alla håller sig till syftet med mötet och kommer till tals.

Kontakt med nätverkslaget

Du som är professionell kan ta initiativ till kontakta nätverkslaget via kommunens kundcenter: