Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ingenjör – energi och miljö

Automationsingenjör

Uppdrag

Du kommer att arbeta med att utföra programmering av styrsystem, processdatorer med program, konstruktion och modifiering av processbilder, överföring av data till andra system, backup och dokumentation. Du kommer även att delta i underhållet av el, instrument och styrsystem på produktionsanläggningarna.

Kompetens

Du har relevant högskoleutbildning eller likvärdig utbildning inom el, styr och regler. Det är ett krav att du har erfarenhet av programmering av Siemens S7-system, eftersom att vi till stor del använder detta. Kunskaper av att använda CAD för dokumentation av el- och P&I-diagram och erfarenhet av energiproduktionsanläggningar är önskvärd. Som person är du flexiblem och kan arbeta både i grupp och ensam. Du måste även ha ett praktiskt handlag eftersom en stor del av arbetet bedrivs ute i processen.

Mer information och kontakt

Halmstad Energi och miljö (HEM)länk till annan webbplats

 

Ingenjör inom elkraft/fjärrvärme

Uppdrag

Dina arbetsuppgifter är varierande och teknikbaserade. Du kommer att ha ansvar för uppgifter som exempelvis nätberäkningar, selektivplansberäkningar och nätutredningar inom distributionsverksamheten. Du kommer också att ta fram lösningar och driva projekt för att effektivisera drift och underhåll av både elnär och fjärrvärmenät, som till exempel intelligenta komponenter, reläskydd, styrning av ventiler och kontrollutrustning. Området är brett och fyllt av utmaningar och möjligheter där du tillsammans med kollegor kommer att vara med om en spännande utveckling.

Kompetens

Du ska vara minst högskoleingenjör eller ha kandidatexamen inom exempelvis elkraft, elektroteknik eller energi. Det är meriterande med kunskaper inom fjärrvärmedistribution och eldistribution. Du ska vara analytisk, drivande och ha god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Mer information och kontakt

Halmstad Energi och miljö (HEM)länk till annan webbplats

 

Ingenjör inom fjärrvärme/fjärrkyla

Uppdrag

Dina arbetsuppgifter är varierande och teknikbaserade. Du kommer att ha ansvar för uppgifter som exempelvis underhållsplanering av fjärrvärme- och fjärrkylanät, utredningar och teknikutveckling inom distributionsverksamheten. Arbetet innebär också att ta fram lösningar och driva projekt för att effektivisera drift och underhåll av just fjärrvärme- och fjärrkylanät. Du kommer även att arbeta med mätning och mäthantering inom samma område.

Kompetens

Du ska vara minst högskoleingenjör eller ha kandidatexamen inom energiteknik eller liknande inom fjärrvärme/fjärrkyla. Det är meriterande med kunskaper inom fjärrvärmedistribution och eldistribution. Du ska vara analytisk och drivande med god förmåga att kunna se verksamheten ur ett helhetsperspektiv samtidigt som du kan arbeta på detaljnivå. Du har också ett brinnande intresse för att utveckla och förbättra.

Mer information och kontakt

Halmstad Energi och miljö (HEM)länk till annan webbplats

 

Miljöingenjör

Uppdrag

Som miljöingenjör arbetar du med att bedöma om olika verksamheter berörs av nya miljölagar. Du ser till att produktionsanläggningarna uppfyller miljölagens krav, svarar för remisshandläggning av miljölagar och kontrollerar att de efterlevs. Du har också ansvar för att utsläppsrätter verifieras och rapporteras enligt lagens krav. Vidare är du kontaktperson gentemot miljömyndigheter vid tillstånds- och anmälningsärenden, granskar andra rapporter, anmälningar och tillståndsansökningar samt genomför miljöutredningar och miljöriskanalyser.

Kompetens

Du ska ha en treårig gymnasieutbildning och minst treårig miljöingenjörsutbildning eller motsvarande på högskola eller universitet.

Mer information och kontakt

Halmstad Energi och miljö (HEM)länk till annan webbplats

 

Processingenjör

Uppdrag

Du utför, kontrollerar och utvärderar analyser och mätdata vid förbränning och rökgasrening samt föreslår åtgärder vid onormala värden eller när utsläppsgränser överskrids. Du kalibrerar och underhåller mätinstrument samt utför och utvärderar analyser av pannvatten och processvatten. Till jobbet hör också att upprätta och revidera driftsinstruktioner.

Kompetens

Du har en treårig gymnasieutbildning och kemiingenjörsutbildning eller motsvarande.

Mer information och kontakt

Halmstad Energi och miljö (HEM)länk till annan webbplats

 

Projektledare

Uppdrag

Du kommer att utföra projekteringar inom fastighetstekniska installationer i nära samarbete med avtalsansvariga mot kund. Detta innebär beräkningar, energianalyser och kalkyler inom ansvarsområdet. Du kommer även att ansvara för att driva projekt i enlighet med avtalade åtaganden mot kund. Projekten är kopplade till kundens system, vilket främst innebär värme-, kyl-, ventilation-, styr- och reglersystem. Du kommer att arbeta både självständigt, i team med kollegor och med externa entreprenörer.

Kompetens

Du är högskoleutbildad inom VVS eller motsvarande med relevant arbetslivserfarenhet som projektledare. En bred fastighetsteknisk kompetens genom relevant arbetslivserfarenhet inom värme-, kyl-, ventilationssystem, styr- och reglerteknik är en förutsättning för arbetet. Arbetet innebär kontakter med kunder och entreprenörer och därför ska du ha god social kompetens och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Du har också en god förmåga att se och möta kunders behov, interna såväl som externa.

Mer information och kontakt

Halmstad Energi och miljö (HEM)länk till annan webbplats

 

Underhållsingenjör

Uppdrag

Du kommer att arbeta med att identifiera kritiska maskiner, skapa maskinkort i underhållssystem, identifiera vilka reservdelar som behövs på lager och utföra olika typer av egenkontroller. En viktig arbetsuppgift är att bistå i uppbyggander av ett förebyggande underhåll i samarbete med övrig underhållsorganisation.

Kompetens

Du bör ha ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet. Det är meriterande med flerårig vana av arbete i processindustrin eller erfarenhet av att arbeta systematiskt med förebyggande underhåll, gärna över flera yrkeskategorier. Som person ska du vara noggrann, systematisk och ha en god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Mer information och kontakt

Halmstad Energi och miljö (HEM)länk till annan webbplats