• Halmstads webbplatser

Uppsägning och problem med hyresgäst

Du som hyresvärd är skyldig att meddela kommunen om uppsägning eller avhysning av hyresgäst. Då kan du också få hjälp med hur du går tillväga. Kontakta oss också om du har problem med upprepade försenade hyresbetalningar eller störningar.

Meddela kommunen om du som hyresvärd har en hyresgäst som du fått ge en tillsägning för störande beteende eller behövt säga upp hyreskontraktet. Likaså om hyresgästen har hyresskulder eller har upprepade försenade hyresinbetalningar.

Vid uppsägning på grund av obetald hyra

Meddela uppsägning av hyresgäst via e-tjänst

Om du behövt säga till eller säga upp hyresgästen på grund av störande beteende

Mejla in uppgifterna nedan via e-post

  • Hyresgästens namn och postadress
  • Beskriv det störande beteendet