Arrende

I förvaltningen av kommunens mark ingår att arrendera ut mark till olika intressenter.

Kommunen äger fortfarande marken men genom arrendekontrakt får den som arrenderar marken rätt att använda den till olika ändamål. Kommunen har över 400 upplåtelser genom olika arrendekontrakt. Den utarrenderade marken används bland annat till jordbruk, jakt, koloniområden, ridbanor, golfbanor och upplag.