Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Solarier

Solarier sänder ut ultraviolett strålning som kan ge både ögon- och hudskador. I värsta fall kan UV-strålar orsaka malignt melanom — hudcancer. För att minska risken för skador vid solarieanvändning har Strålsäkerhetsmyndigheten skärpt kraven på solarier.

Anmälan

Om du tänker öppna en solariesalong ska du anmäla detta till bygg- och miljöförvaltningen, som har tillsyn över solarier. När du anmäler din verksamhet ska du skicka med en ritning över solarielokalen, en beskrivning av ventilationen och en redovisning av vilka solarie-bäddar och -lysrör som ska användas.

Strålskyddsregler

Enligt föreskrifter för solarier från den 1 februari 2013 gäller följande:

  • Solarier ska vara "moderna" och uppfylla den europeiska produktsäkerhetsstandardens krav. Det innebär bland annat att solariet ska ha en inbyggd extra avstängningsmekanism, en "stoppknapp" som avbryter UV-strålning samt synligt placerade märkskyltar och varningstexter. Solariet ska kunna öppnas inifrån även vid strömavbrott.  
  • Enklare regler för byte av lysrör: ett lysrörs strålningsegenskaper ska anges med ett siffervärde på röret. På solariet ska det finnas en skylt med ett sifferintervall. Ersättningsrörens siffra ska vara inom detta intervall.  
  • I obemannade "drop-in-salonger" får soltiden inte vara längre än 15 minuter.
  • Krämer och andra typer av solprodukter som påskyndar solbränna får inte säljas i solariesalonger, eftersom de kan öka risken för brännskador och hudcancer.
  • Ny väggaffisch, "Råd för att skydda din hälsa", ska finnas intill varje solariebädd.
  • Nya definitioner av syftet med kosmetiska och medicinska solarier.

Nytt är också att föreskrifterna även gäller för "solrum", det vill säga anläggningar där man kan koppla av, ofta i konstgjord strandmiljö, med lampor som avger starkt ljus och värme. Sådana solrum får inte ha UV-strålning som i solarier.

Sedan den 1 juni 2018 finns en ny strålskydslag som omfattar solarier. Den nya lagen innebär att:

  • det är förbjudet att låta någon som inte fyllt 18 år sola i ett kosmetiskt solarium
  • verksamheten ska försäkra sig om att den som solar har fyllt 18 år. Detta ska även tydligt framgå genom skyltning om förbudet.

Du kan läsa mer på www.stralsakerhetsmyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns bland annat Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar, SSMFS 2012:5.

Lokalen

Lokalen måste ha bra ventilation och vara lätt att hålla ren. Det bör finnas duschmöjligheter för kunderna. Fler krav på lokalens inredning och utformning finns i PDFSocialstyrelsens allmänna råd 2006:4 om yrkesmässig hygienisk verksamhet. PDF

Egenkontroll

Du som driver en solarie-salong måste utföra så kallad egenkontrollöppnas i nytt fönster. Det innebär att du själv ska se till att de krav som gäller för verksamheten följs. 

Avgifter

För behandling av anmälan samt för tillsyn får verksamheten betala en avgift enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämt. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.PDF