• Halmstads webbplatser

Bassängbad, hygienisk verksamhet, solarium – anmäl

Här anmäler du hälsoskydd enligt miljöbalken för yrkesmässig verksamhet inom bassängbad, hygienisk behandling och solarium.

Anmäl ny verksamhet eller förändring av befintlig

Vi behöver veta vem du är

Den som använder en e-tjänst behöver legitimera sig. Kommunen kan då vara säker på vem som har lämnat uppgifterna och på att vi ger återkoppling till rätt person. Du legitimerar dig genom att logga in med bank-id eller motsvarande.

Om du inte har bank-id och behöver hjälp är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter.