Bassängbad, hygienisk verksamhet, solarium – anmäl

Här anmäler du hälsoskydd enligt miljöbalken för yrkesmässig verksamhet inom bassängbad, hygienisk behandling och solarium.

Allra först

Läs våra guider med råd och anvisningar inför din anmälan.

Via länken nedan kan du anmäla din verksamhet enligt paragraf 38 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt paragraf 10 i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling 2012:5.

Anmäl ny verksamhet eller förändring av befintlig