• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Tillgängliga lärmiljöer till tusen

Tre föreläsningar i två omgångar, fjorton utställare och ett hundratal besökare. Dagen för Tillgängliga lärmiljöer på Kärnhuset blev livfull, uppskattad och bjöd på flera nyheter.
– Det finns så mycket bra material på Kärnhuset. Vi behöver inte uppfinna hjulet själva, konstaterade förskolelärarna Johanna Billow och Lena Fors Bengtsson tillsammans med rektor Mia Paulsson.

Kollage av fyra bilder, stor publik, två föreläsare, tre besökare, blå foldrar på bord.

”En miljö där alla barn och elever kan delta oavsett fysiska och kognitiva förutsättningar” är specialpedagogiska skolmyndighetens definition av en tillgänglig lärmiljö. En som utgick direkt från det och från barn- och ungdomsförvaltningens funktionsprogram var Mikael Lundqvist, utvecklare med inriktning utomhuspedagogik. Han visade vilken skillnad en tillgänglig skolgård kan göra i både hälsa och lärande. Han gav också konkreta exempel:
– Entrén till förskolan eller skolan kan barnen och deras föräldrar bidra till att göra. Det är bra att skapa en övergång mellan ute och inne. Mellan de olika utomhusytorna är det också jättebra om det inte är staket så att det är fritt fram för barnen att byta miljö. Barn med funktionsvariationer ska också kunna röra sig emellan.

”Vi använder ordet aktivitetsplan i stället för fotbollsplan. Vi ska inte sätta begränsningar för hur ytan används och eleverna säger som vi” sa Mikael Lundqvist under föreläsningen.
Mikael Lundqvist berättade att det finns för lite forskning på just utomhuspedagogik.
– Men vi har tagit itu med det och det kommer inom kort.
Han visade också ett utdrag ur tankesmedjan Moviums film ”Green Grounds for Helath and Learning” som visar på vikten av att låta barn komma i kontakt med naturen. Filmen är inspelad vid en av skolorna för utomhuspedagogik i Lund och bland de medverkande finns tidigare försteläraren Susan Humphries från England som berättar att barn idag inte vet varifrån maten kommer och associerarar jord med smuts.

Barn som vistas utomhus utvecklar sin egenmakt

Lois Brink, professor i landskapsarkitektur vid universitetet i Colorado, USA, säger i filmen att barn som tillbringar tid i utomhusmiljö utvecklar sin egenmakt.
– Skolgården tenderar att vara barnens värld. Klassrummet lärarnas. Så om du ger barn något de kommer respektera, något annat än en bit asfalt, möjliggör det för dem att vilja ta hand om det.
Hon berättar också att USA:s skolor är den näst största markägaren i landet och om inflytandet skolorna kan få om de slår sig ihop.

Visuellt stöd – något för alla

Outlookkalendern, appar, klockan och trafikskyltar. Logopeden Sanna Björk inledde sin föreläsning om visuellt stöd i förskola och skola med att fråga hur många i publiken som själva använt visuellt stöd under morgonen.
Några av de stöd för barn hon nämnde var dagschema, samlingsstruktur, stöd för att välja sång eller beskriva en person och stöd i situationer. Och hon var noga med att inte begränsa användningen.
– Använd stöd på alla barn.

Tillsammans med kollegan och hörselpedagogen Therese Olsson Eriksson är Sanna Björk i färd med att skapa en digital teckenkurs. Den kommer i vinter men redan nu finns kursen ”Visuellt stöd och kommunikativa strategier i förskolan” på Lärportalen.

”Hur vi lyssnar på barn är jätteviktigt”

Azra Vodenicarevic, utvecklare med inriktning elevhälsa, och Magnus Göransson, utvecklare inriktning utomhuspedagogik.
Mer inspiration och stöd kom från utvecklarna Azra Vodenicarevic och Magnus Göransson som presenterade ett nytt material för det främjande arbetet med normer och värden.
– Det är jätteviktigt att vi lyssnar på barn och hur vi lyssnar på barn, sa Magnus Göransson som också visade var på Lärportalen materialet finns.

Azra Vodenicarevic efterlyste fler citat från barn i de yngre åldrarna och någon som vill utveckla materialet gentemot förskolan. Tillsammans visade de också att webbutbildningen även innehåller boktips för barn och en litteraturlista för pedagoger. Materialet hänvisar också till minarättigheter.se som Barnombudsmannen står bakom.

Publiken var samstämmig och nöjd med att materialet är kvalitetssäkrat genom en vetenskaplig ledare.
– Det här känns jättebra och är något vi kan använda på pedagogisk reflektion, sa en av lyssnarna.
Några som också hade behållning av dagen var Mia Paulsson, Johanna Billow och Lena Fors Bengtsson, rektor respektive förskollärare i Steninge och Vrenninge.
– Nu vet vi att det finns bra material om tillgängliga lärmiljöer inom kommunen. Vi behöver inte gå via Skolverket, vi ska bara klicka.
Att stöd finns att få på nära håll öppnar nya dörrar.
– Närheten innebär att vi själv kan ta kontakt. Nu förstår vi vilket stöd vi faktiskt har.

Funktionsprogram och BUP-skola

Bland de fjorton utställarna fanns bland andra Planeringsavdelningens planeringsutvecklare och arbetsmiljökonsulter, som visade upp funktionsprogram och stöd vid skuggproblematik, och logopederna som med hjälp av olika resurser arbetar både mot förskolegrupper och med fortbildning av personal.

BUP-skolan var också på plats. Med hjälp av sina sju platser tar de emot elever som är inlagda på psykiatrisk avdelning och erbjuder dem en paus från sjukhusmiljön. Något som ska ge eleven en så bra bild av skolan som möjligt under sjukdomstiden.
Henrik Wagersten är chef över den centrala barn- och elevhälsan.
– BUP-skolan sköter vi på uppdrag av regionen. Den har funnits länge och vi tar emot elever från alla kommuner i Halland och från andra regioner. Många av eleverna är anorektiker och de flesta är högpresterande tjejer. Vi har också undervisning för somatiskt sjuka elever. De behöver oftast stöd över kortare perioder medan BUP-skolans elever i genomsnitt stannar tre till fyra veckor, någon upp mot ett helt läsår.
Kärnhusets skolpsykologer deltog också, liksom skolbiblioteket. Psykologerna erbjuder stöd för pedagoger, arbetar med organisationsutveckling och mötesformer och agerar konsultativt på individnivå. Skolbiblioteket hjälper bland annat till när en verksamhet ska starta upp ett eget bibliotek.

En av dagens arrangörer, kvalitetstödjaren Erica Eklöf, lyfte vid dagens början den nya centrala barn- och elevhälsoplanen och konstaterade vid dagens slut att deltagarna varit många och nöjda.
– Flera har sagt att det är ett bra initiativ som de vill se igen. Kanske gör vi om det redan till hösten.

Material från dagen

Centrala barn- och elevhälsoplanen (intranät) Länk till annan webbplats.

Lärmoduler från Pedagog Halmstads lärportal (extern webbplats)

Visuellt stöd i skolan Länk till annan webbplats.
Visuellt stöd och kommunikativa strategier i förskolan Länk till annan webbplats.
Barn med autism Länk till annan webbplats.
Inspirationsmaterial till främjande arbete med normer och värden Länk till annan webbplats.

Text och bild: Anna Lehmusto