• Halmstads webbplatser

Säkrare i uppdraget efter barnskötarutbildning

Självförtroende, trygghet och kunskap är vad deltagarna i barnskötarutbildningens andra omgång tar med sig efter utbildningens slut. Det framkom när de nyutbildade barnskötarna med två ord fick benämna vad de tar med sig från förvaltningens utbildning.

Innehåll

tretton personer står och sitter framför en powerpoint-bild med ord i olika storlekar och färger

Deltagarna och deras chefer fick också beskriva den största förändringen som de kan se hos sig själva eller medarbetaren efter avslutad utbildning. Ökad självsäkerhet och trygghet går igen även här. Deltagare och deras chefer uttrycker också en ökad förståelse för uppdraget, annat språkbruk och en djupare förståelse för barns lärande. Någon skriver också att hen fått nya idéer och en annan att utbildningen varit lärorik med ett bra upplägg.

Satsningen som barn- och ungdomsförvaltningen genomförde för andra gången har pågått mellan september 2023 och april i år. För att kunna genomföra studierna har medarbetarna fått en nedsättning i arbetstid om 12,5 procent.