Vård och omsorg

Vill du arbeta med något meningsfullt, som har betydelse? Här får du ett socialt jobb där du har möjlighet att hjälpa personer som behöver det allra mest. För oss är det viktigt att jobbet är en plats full av möjligheter, där du som individ får ta plats och växa i din profession. Att jobba med oss innebär att ta sig an utmaningar och att se möjligheter. Är du en person som vill vara med och göra skillnad? Då är du välkommen till oss!

Yrken och karriärmöjligheter

Som anställd inom vård och omsorg i Halmstad hjälper och stöttar du människor till en bättre vardag. Här finns det jobbmöjligheter för dig, vare sig du karriärväxlar eller är helt ny på arbetsmarknaden. På förvaltningarna för vård och omsorg finns det en mängd yrken med varierande arbetsuppgifter där ett personligt möte är i fokus. Här får du möjlighet att utveckla din personliga talang och växa med arbetet. Nedan kan du se olika karriärmöjligheter och vad som krävs för att arbeta med några av Sveriges viktigaste jobb.

Se alla våra lediga tjänster

Undersköterska

Som undersköterska kan du arbeta inom olika områden utifrån intresse och kompetens. Det finns särskilt boende med somatisk avdelning och demensavdelning, hemtjänst, korttidsboende, växelvård, larmpatrullen eller nattpatrullen. Som undersköterska arbetar du med delegering från sjuksköterska och utför medicinska arbetsuppgifter som endast utbildad personal får utföra.

Utbildning och färdigheter

Du ska ha läst vård och omsorgsutbildning med godkända betyg antingen på vuxenutbildning (1 500 poäng) eller gymnasienivå (2 500 poäng). Inom vissa områden krävs att du kan cykla, alternativt har ett giltigt körkort.

Vårdbiträde

I rollen som vårdbiträde arbetar du med uppgifter som att hjälpa och stödja Halmstads kommuns äldre invånare i sin vardag. Det kan vara allt från hjälp med att sätta på kaffe, stötta och hjälpa till vid intimhygien, ta på strumpor, värma mat eller städa. Helt enligt det behov den äldre personen har och som denne har fått biståndsbeslut på.

Som vårdbiträde kan du arbeta inom några olika områden utifrån intresse och kompetens. Det finns särskilt boende med somatisk avdelning och demensavdelning samt hemtjänst.

Utbildning och färdigheter

Ingen formell vård och omsorgsutbildning krävs. Inom vissa områden krävs en att du kan cykla, alternativt har körkort. Som vårdbiträde arbetar du med delegering från sjuksköterska och utför medicinska arbetsuppgifter, men inte de mer kvalificerade delegeringar som kräver utbildning.

Michelle berättar om sitt jobb som vårdbiträde

Klicka på bilden för att se Michelle berätta om sitt jobb som vårdbiträde.

Stödassistent

Som stödassistent har du ett pedagogiskt arbete. Du ger stöd och omsorg för att brukarens förmågor och självständighet ska växa. Som stödassistent kan man arbeta med människor som har exempelvis fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Som stödassistent arbetar du med att stödja, motivera brukare kring moment i vardagen i syfte att öka självständigheten efter varje individs förmåga. I arbetsuppgifterna ingår att stödja de boende med personlig omvårdnad, städ, tvätt, inköp samt vid olika aktiviteter. Det ingår också delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska, såsom läkemedelshantering, ge insulin och ibland även rehabiliterande och tränande insatser från sjukgymnast.

I uppdraget ingår att föra social dokumentation där vi bland annat upprättar, följer upp och utvärdera genomförandeplaner. Du medverkar i verksamheternas kvalitetsutveckling och deltar i olika möten, utbildningar och handledning.

Utbildning och färdigheter

Du ska ha läst vård- och omsorgsutbildning med godkända betyg antingen på vuxenutbildning (1 500 poäng) eller gymnasienivå (2 500p). Du ska ha körkort.

Oscar Torbjörnsson berättar om sitt jobb som stödassistent

Klicka på bilden för att se Oscar Torbjörnsson berätta om sitt jobb som stödassistent.

Boendestödjare

Som boendestödjare arbetar du med med habiliterings- och rehabiliteringsinsatser för den enskilde utifrån individuella behov med socialt och pedagogiskt stöd. Du hjälper till att skapa vardagsstruktur och strategier tillsammans med brukaren för att hantera vardagen med mat, städning, inköp och myndighetskontakter. Du motverkar social isolering och bidrar till att göra brukaren mer självständig. Du bidrar också till att göra det möjligt för brukaren att bo i egen lägenhet.

Utbildning och färdigheter

Du ska ha läst vård- och omsorgsutbildning med godkända betyg antingen på vuxenutbildning(1 500 poäng) eller gymnasienivå (2 500 poäng). Du ska ha körkort.

Personlig assistent

Som personlig assistent arbetar du med att stödja en annan människa i vardagen på den assistansberättigades villkor. Det är ett meningsfullt arbete där du hjälper en person med omfattande funktionsnedsättning att göra det hen skulle gjort utan sin funktionsnedsättning – att leva ett självständigt liv.

Hjälpen kan handla både om vardagssysslor och om fritidsintressen. Du utför personlig omvårdnad och kan ha delegerade arbetsuppgifter som att ge medicin. Assistansanvändarens önskemål och behov styr arbetet.

Utbildning och färdigheter

Du ska ha läst vård- och omsorgsutbildning med godkända betyg antingen på vuxenutbildning(1 500 poäng) eller gymnasienivå (2 500 poäng). Du ska ha körkort.

Anna Linderholm berättar om sitt jobb som personlig assistent.

Klicka på bilden för att se Anna Linderholm berätta om sitt jobb som personlig assistent.

Sjuksköterska

Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden som utgår från ett personcentrerat förhållningssätt. Detta innebär att du ska utgå från patientens (den äldre personens) behov och resurser och tillsammans skapa förutsättningar att främja hälsa och delaktighet. Du leder omvårdnadsteamet som består av patienten (den äldre personen), närstående och omsorgspersonalen.

Är du specialistsjuksköterska förväntas du ta ett utökat ansvar i förhållande till det hälsofrämjande arbetet, samt självständigt bedöma behov av och utföra vård och behandling som exempelvis vaccinationer.

Utbildning och färdigheter

Du ska vara legitimerad sjuksköterska. Vidareutbildning inom geriatrik, gerontologi, demensvård eller öppen hälso- och sjukvård är meriterande.

Fysioterapeut

Tillsammans med en arbetsterapeut ansvarar du för rehabiliteringen i ett geografiskt område. Arbetet bedrivs i huvudsak i kundens hem samt på kommunens äldreboenden och vårt korttidsboende. Dina arbetsuppgifter innebär att genom bedömning, träning, behandling och hjälpmedelsutprovning ge våra kunder förutsättningar till ett aktivt och självständigt liv samt instruera, utbilda och handleda anhöriga och omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet kring kunden.

Utbildning och färdigheter

Du ska vara legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast.

Rehabassistent

Arbetet som rehabassistent är varierande. Du utför träningsprogram på delegering från legitimerad rehabpersonal tillsammans med kunder, vilket varvas med praktiska uppgifter enligt verksamhetens behov. Exempel på uppgifter är:

 • hjälpmedelshantering
 • ta emot leveranser till hjälpmedelsförrådet
 • hämta in, köra ut och montera hjälpmedel.

Du handleder personal i förflyttningskunskap, både enskilt hemma hos kund, samt utbildar grupper. Du arbetar på uppdrag av eller tillsammans med arbetsterapeuter, fysioterapeuter eller våra förflyttningsinstruktörer

Utbildning och färdigheter

Du ska ha vårderfarenhet som undersköterska eller ha annan utbildning som arbetsgivaren anser lämplig.

Serviceassistent

Personal som inte har delegering kan få anställning som serviceassistent en begränsad tid under sommarsemesterperioden om beslut tas i organisationen.

Arbetsuppgifter som utförs är enklare serviceuppgifter som städ, tvätt och inköp.

Utbildning och färdigheter

Du ska ha fyllt 18 år, kunna läsa, skriva och prata svenska samt ha personlig lämplighet.

Arbetsterapeut

Du har tillsammans med en fysioterapeut ansvar för den övergripande rehabiliteringen i patientens egna hem, på särskilt boende eller på korttidsboende. Dina arbetsuppgifter innebär:

 • ADL-bedömningar
 • hjälpmedelsförskrivning
 • träning av ADL-förmåga
 • utfärdande av intyg inför bostadsanpassning
 • instruera, utbilda och handleda anhöriga och omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet kring patienten.

Åtgärderna utgår från patientens mål och behov och anpassas individuellt med syfte att stödja till ökad självständighet och delaktighet i vardagslivet.

Utbildning och färdigheter

Du ska vara legitimerad arbetsterapeut.

Stödpedagog

Tillsammans med arbetslaget ger du de boende ett individuellt anpassat stöd i deras hemmiljö, i deras dagliga liv och deras fritid. Arbetet sker utifrån ett pedagogiskt och salutogent förhållningssätt med inriktning på individens utvecklingsmöjligheter. Du har ett specifikt uppdrag i att stödja brukare och kunder i att hitta strategier för att hantera sitt vardags- och yrkesliv, samt deras kontakter i olika sociala sammanhang.

Du arbetar nära personen och vägleder övrig personal i att hitta pedagogiska lösningar vid utmaningar i arbetet runt varje person. Du stödjer i dokumentation med särskilt fokus på att följa upp och utvärdera den personens mål.

Utbildning och färdigheter

Du ska vara legitimerad sjuksköterska. Vidareutbildning inom geriatrik, gerontologi, demensvård eller öppen hälso- och sjukvård är meriterande.

Vanliga frågor

Hur gammal behöver jag vara för att kunna jobba hos er?

Du måste vara 18 år för att kunna utföra det ansvarfulla arbetet som uppdraget innebär med att få ha medicindelegering.

Jag går på högstadiet och undrar om jag kan göra min praktik hos er.

Din skola har en kontaktperson för prao som kommer att informera dig om hur du söker prao.

Jag har hört att det finns ungdomar under 18 år som går in och arbetar på helgerna och läser tidningen och umgås med de gamla. Hur gör jag för att kunna arbeta med det?

Det är en traineetjänst. Håll utkik på webbplatsen när möjlighet finns att söka tjänsten igen:

För dig som går första året på gymnasiet finns det möjlighet att söka Sommarkraft och få tre veckors anställning på ett äldreboende under sommaren. Håll utkik på webben tidig vår, då vi publicerar tjänsterna inom Sommarkraft och du kan skicka in din ansökan.

Jag studerar på vuxenutbildning och undrar över praktik hos er.

Då tar du kontakt med studieyrkesvägledare på din skola som hjälper dig.

Jag är arbetslös eller sjukskriven och vill göra praktik eller arbetsträning hos er.

Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen som kan hjälpa dig vidare. Vi har inte möjlighet att ta emot personer i praktik som inte går någon form av utbildning.

Hur läser jag till undersköterska?

Vill du byta karriär eller ta upp studierna igen? Ta kontakt med Halmstad Lärcentrum och boka in dig på ett möte så får du hjälp med att lägga upp en personlig studieplan.

Är du elev på högstadie- eller gymnasienivå och ska välja utbildning eller vill byta inriktning, ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare som hjälper dig vidare.

Hur blir jag timanställd hos er?

Sök de tjänster som vi har ute, så kommer du få ett svar från våra rekryterare inom kort.

Vad behöver jag förbereda inför en intervju?

Du får ofta information från rekryterarna vad du ska ta med dig på en intervju. Men oavsett tjänst är det bra att ta med:

 • legitimation eller körkort
 • kontaktuppgifter till två referenser
 • eventuella intyg och betyg som kan styrka utbildning och erfarenhet.

Kom även ihåg att beställa utdrag belastningsregistret på polisens webbplats, "kontroll av egna uppgifter".

Vilka referenser kan jag använda?

Du kan använda personer som du inte känner privat och som är eller har varit din chef eller mentor under de senaste åren. Du ska ha tagit kontakt med referensen innan och frågat om hen går med på att du lämnar dennes telefonnummer och mailadress.

Hur blir jag serviceassistent?

Ta kontakt handläggare på Arbetsförmedlingen som kan hjälpa dig att utreda om du uppfyller kraven för att bli serviceassistent.

Är det möjligt att få en fast anställning hos er? Och hur gör jag för att bli fast anställd?

Ja, det finns olika vägar för att få en fast anställning hos oss.

Fast anställning heter egentligen tillsvidareanställning. Vanligast är att du söker en tillsvidaretjänst när du uppfyller kravet på utbildning som står i annonsen. Har du inte utbildning, men uppfyller kravet för en "timanställning", får du erbjudande om en tillsvidareanställning när du arbetat på vikariat eller allmän visstid 548 dagar, de senast fem åren.

Vilken lön får jag?

Lönen sätts utifrån kollektivavtal. Den är individuell och baseras på din utbildning och arbetslivserfarenhet.

Vad innebär en helganställning?

En helganställning innebär att du blir anställd på en tidsbegränsad tjänst på tre till sex månader som kan förlängas. Det är en så kallad månadsanställning med en tjänstgöringsgrad på 40 till 67 procent.

För att vara aktuell för helganställning behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis vara studerande, föräldraledig eller pensionär. Du får ett schema där du arbetar minst varannan helg eller fler, samt någon kväll. Du är dessutom med på arbetsgruppens personalmöten. Lönen betalas ut samma månad som du har arbetat.

Vad är en timanställning?

Du blir anställd genom att ange dig som tillgänglig de tider du kan arbeta. Uppstår det ett behov i verksamheten blir du bokad på passet genom ett SMS. Du får din lön utbetald månaden efter att du har arbetat.

Vad är ett sommarjobb?

Oftast kombinerar man en timanställning under höst och vår med ett sommarvikariat på sommaren. Du är timanställd på ett schema där du vet vilka tider du kommer arbeta och lönen betalas ut månaden efter.

Om jag blir anställd som undersköterska eller vårdbiträde på hemvårdsförvaltningen, vilken introduktion får jag?

Du får en introduktionsutbildning där du får all information som du behöver inför anställningen. Introduktionen är anpassad utifrån tidigare erfarenhet och utbildning. Den innehåller delar som:

 • förflyttningsteknik
 • läkemedelsutbildning
 • bemötande
 • värdegrund
 • basal vårdhygien
 • dokumentation
 • genomgång av lagar och regler

Dessutom får du flera bredvidgångsdagar på arbetsplatsen. Du får även ett ombud som hjälper dig in på arbetsplatsen och fyller i en checklista så att du inte missar någon viktig information. Allt för att du ska känna dig riktigt välkommen, säker på dina nya arbetsuppgifter och redo inför din nya tjänst.