• Halmstads webbplatser

Fristående gymnasie­skolor – tilläggs­belopp

Tilläggsbelopp är ett ekonomiskt bidrag som fristående gymnasieskolor kan söka för elever som behöver extraordinära stödåtgärder eller modersmålsundervisning. Beloppet kan bara sökas för elever som är folkbokförda i Halmstad kommun.

Villkor för att få tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för extraordinärt stöd

En fristående gymnasieskola kan få ett tilläggsbelopp utöver grundbeloppet om en elev har behov av ett mycket omfattande stöd. Tilläggsbeloppet ska täcka den extra kostnad som gör att stödinsatsen blir extraordinär.

Kostnaden för stödet ska vara direkt kopplad till den enskilda eleven och ha samband med elevens behov och förutsättningar att genomföra sin utbildning.

Tilläggsbelopp för modersmål

En fristående gymnasieskola kan även få tilläggsbelopp för modersmålsundervisning.

Ansök om tilläggsbelopp

Tider för ansökan och beslut  

Ansökan görs för en termin eller ett läsår. Om eleven behöver stöd under flera läsår ska skolan förnya ansökan varje läsår.

Ansökningstider:

  • höstterminen: 15 augusti–30 september
  • vårterminen: 1 februari–1 mars

Kommunen fattar beslut och ger besked:

  • höstterminen: senast 31 oktober
  • vårterminen: senast 15 april. 

Detta ska ansökan innehålla

En ansökan om extraordinärt stöd ska innehålla:

  • åtgärdsprogam
  • medicinsk utredning
  • psykologisk utredning
  • pedagogisk utredning.

Om det gäller en förlängad ansökan behövs även en redovisning av hur tidigare tilläggsbelopp har använts.

Om ansökan är ofullständig begär kommunen en komplettering via vår e-tjänst. Innan kompletteringen har gjorts kan vi inte hantera ansökningen.

Vill du beställa rutinen för ansökan?

Kommunen har en rutin för ansökan om tilläggsbelopp. I rutinen finns en mer detaljerad beskrivning av hur ansökningarna behandlas hos kommunen, laghänvisningar med mera.

Du kan beställa rutinen genom att kontakta kommunen.

Har du frågor?

Kontakta kommunen Länk till annan webbplats. och fråga efter kvalitetsavdelningen på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.