• Halmstads webbplatser

Samarbeta med kommunens grundskolor

Arbetar du i ett företag som vill samarbeta med pedagoger och elever i kommunens grundskolor? Då kan du kontakta KomTek för att bolla idéer och få hjälp med kontakter. KomTek har flera olika koncept för samverkan mellan skola och näringsliv.

Teknikutmaningen – företag ger uppdrag till elever i årskurs 7–9

Varje år arrangerar KomTek tävlingen "Den stora teknikutmaningen", där företag ger uppdrag till elever i årskurs 7–9 som de får jobba med under läsåret. Uppdragen kan handla om olika områden som ditt företag behöver hjälp med, till exempel produktutveckling, förbättringar, granskning utifrån miljöperspektiv eller social hållbarhet. Det finns inga rätt eller fel.

KomTek hjälper er gärna att formulera ett uppdrag till en klass. Teknikutmaningen är en chans för ditt företag att få kreativa och kluriga idéer från elever i skolan, men också en chans för elever att arbeta med skarpa case. 

Entreprenörskap och teknisk klurighet
Under projektet arbetar skolan med Ung Företagsamhets utbildningsmaterial som stärker kunskaperna i entreprenörskap. Eleverna får visa på teknisk klurighet under uppdraget genom att till exempel jobba med mekanik, ritningar, bygga modeller eller använda sig av programmering, CAD, 3D eller digitala verktyg.

Eleverna besöker företaget
Eleverna besöker ditt företag fysiskt eller digitalt minst en gång under uppdraget. Vid besöket ska de sätta sig in i er verksamhet och tillsammans diskuterar ni uppdraget och kommer fram till en tidsplan.

Redovisning av uppdraget
Eleverna redovisar uppdraget digitalt för en jury med representanter för näringslivet, KomTek och Ung Företagsamhet. Eleverna skriver rapporter och dokumenterar arbetet genom film och foto. Redovisningen sker i maj.

Mer information och anmälan

Framtidens medarbetare besöker teknikföretag

“Framtidens medarbetare redan på väg” är ett samarbete mellan teknikföretag i Halmstad där pedagoger och elever besöker företag och får uppdrag att arbeta med i skolan. Företagsrepresentanter besöker även skolan.

Företagssafari – samverka kring skola och näringsliv

Företagssafari innebär att pedagoger, lärarstudenter och studie- och yrkesvägledare gör besök på teknikföretag i Halland under en dag. Under dagen är det lunch med diskussioner kring samverkan mellan skola och näringsliv.