Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Bassängbad

Bygg- och miljöförvaltningen har tillsyn över alla bassängbad som är öppna för allmänheten eller som används av många människor. Som bassängbad räknas även pooler, floating-tankar, tunnor, kar och liknande.

Anmälan om nytt bad

Om du tänker öppna en anläggning där någon form av bassängbad ingår måste du skicka en anmälan om detta till bygg- och miljöförvaltningen. Anmälan ska göras minst sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

När du anmäler din verksamhet ska du skicka med en beskrivning av bassängen och en ritning på övriga utrymmen.

Avgifter

För behandling av anmälan och för tillsyn får verksamheten betala en avgift enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämt.

Egenkontroll

Du som driver en badanläggning måste själv kontollera din verksamhet så att risker för människors hälsa och miljön undviks. Det kallas för egenkontroll.

I egenkontrollen bör bland annat ingå

  • regelbundna provtagningar av badvattnet
  • rutiner för skötsel av anläggningen
  • kontroll av dosering av desinfektionsmedel samt
  • rutiner vid förorening och vid driftstörningar.

Egenkontrollen ska dokumenteras, det vill säga skrivas ner och sparas, så att den kan visas upp för bygg- och miljöförvaltningen vid tillsynsbesöken.