Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Dricksvatten från egen brunn

De flesta människor i Sverige har kommunalt dricksvatten, men omkring 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende får sitt vatten från enskilda brunnar.

Om du har kommunalt vatten kontrollerar kommunen kvaliteten på vattnet. Har du egen brunn ansvarar du själv för kontroll av ditt dricksvatten. Om det är problem med brunnen är det också du som måste åtgärda problemen.

Sveriges geologiska undersökning (SGU)länk till annan webbplats har information för dig med egen brunn.

Miljöförvaltningen utför inte någon provtagning eller några analyser av vatten från enskilda brunnar.

Sinande brunn

Det senaste åren har varit nederbördsfattiga. Det innebär att det är låga grundvattennivåer vilket kan påverka dig med egen brunn. En grävd brunn är mer känslig än en borrad brunn.

En grävd brunn förutsätter att det finns vattenförande lager på ett djup av högst 5-6 meter. Grävda brunnar är anlagda i ytliga grundvattenmagasin och det innebär att vattentillgången kan bli dålig under torra perioder. Även vattnets kvalitet kan förändras när nivåerna förändras.

Om vattnet tar slut

När du har egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet. Därför bör du skaffa dig kunskap om din vattenförsörjning så att du kan ställa rätt krav om du behöver göra åtgärder.

Exempel på åtgärder kan vara:

  • Rensa och fördjupa den befintliga brunnen
  • Borra en ny djupare brunn
  • Höra med grannar och se om de har vatten att dela med sig av
  • Köp eller hyr vattentankar eller större kärl och tillfälligt lagra vatten genom att fylla på med köpt vatten.

Läs gärna broschyren "Sköt om din brunn - råd om hur du går tillväga" från Livsmedelsverket och SGUlänk till annan webbplats.

Om du skulle behöva anlägga en ny brunn så finns broschyren "Att anlägga brunn - råd om hur du går tillväga" från Livsmedelsverket och SGUlänk till annan webbplats. Du behöver till exempel ta reda på:

  • vilka förutsättningar som finns på din fastighet för att hitta vatten av bra kvalitet
  • var din enskilda avloppsanläggning finns
  • om du har en borrad brunn för bergvärme
  • hur nära det är till jordbruksmark och gödselupplag.
  • du kan även fråga LBVA om det är möjligt att koppla in din fastighet på det kommunala vattennätet (mejla direkt@halmstad.se för kontakt)


För personlig hygien hänvisar vi sommartid till de tre kommunala utomhusbaden Brottet, Furulundsbadet i Oskarström och Getingebadet i Getinge. Där finns duschar och det är gratis inträde.

Om problemet är långvarigt är det lämpligt att ta kontakt med någon entreprenör som arbetar med dricksvatten, till exempel brunnsborrare eller andra brunnsföretag och diskutera alternativa lösningar.

Provtagning av vatten

Många brunnsägare tar bara prov på sitt vatten om det ändrar färg eller börjar smaka och lukta konstigt. Det lömska är att det kan vara problem med vattnet utan att man märker det. Därför är det bra om du kontrollerar vattenkvaliteten regelbundet, minst vart tredje år.

Har du småbarn i familjen är det extra viktigt, eftersom barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, såsom fluorid, koppar och nitrit.

Hur gör jag en vattenanalys?

För provtagning av ditt vatten vänder du dig till ett ackrediterat laboratorium - det finns flera på marknaden.

Av laboratoriet får du särskilda provflaskor samt instruktioner om hur du går tillväga när du tar ditt vattenprov. Laboratorierna kan också ge råd om dricksvatten och svara på frågor om provtagningsresultatet.

Vad ska jag göra om vattnet inte är bra?

Om provsvaret visar att ditt dricksvatten inte är tjänligt bör du ta hjälp av någon fackkunnig för att ta reda på orsaken och för att åtgärda brunnen. 

"Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar" med bra information till dig som har en egen brunn finns på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats och i relaterad information nedan.