Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Konstverk utanför Halmstad centrum

 • Det var en gång... - Kärlekens skola  Konstnär: Eva Beierheimer
  År: 2020
  Material: Kompaktlaminat
  Placering: Kärlekens skola
  På entréplanets väggar som omsluter skolbiblioteket finns en rad färgade plattor som kan liknas vid böcker i en bokhylla. På plattorna finns första meningen ur ett antal böcker som kan hittas i skolbiblioteket. Meningarna har valts ut av elever, lärare, bibliotekarier och konstnären. Beierheimer har sedan formgett och placerat meningarna i en viss ordning. Genom konstverket vill konstnären väcka läslust och nyfikenhet inför böckerna. Vilken bok kommer meningen ifrån, och hur fortsätter den? Samtidigt bildar de ihopsatta förstameningarna en helt ny berättelse.Eva Beierheimer har också gjort konstverket ”Utblick” på Kärlekens skolas övre plan.
 • Utblick - Kärlekens skola


  Ett färgglatt konstverk i mosaik på en skolvägg
  Konstnär: Eva Beierheimer
  År: 2020
  Material: Mosaik
  Placering: Kärlekens skola
  Till Kärlekens skolas övre plan har Eva Beierheimer skapat bilder av rymden. Konstnären har inspirerats av NASAs färglagda bilder av rymden som hon med hjälp av mosaik skapat pixelgrafiska versioner av. Precis som Beierheimers verk består digitala bilder på din dator eller telefon av pixlar, och ju fler pixlar bilden innehåller desto tydligare blir motivet.Konstnären använder rymden som symbol för vetenskaplig nyfikenhet och oändliga möjligheter att upptäcka nya saker. Genom materialvalet mosaik vill Beierheimer visa på hur vi genom många små delar tillslut skapar en större sammanhängande kunskap genom livslångt lärande.Eva Beierheimer har också gjort konstverket ”Det var en gång…” på Kärlekens skolas entréplan.
 • Familjerna - Steningeskolan


  Del av Julia Westerbergs installation i trapphuset på Steningeskolan. Konstverk i förgrunden.
  Konstnär: Julia Westerberg
  År: 2020
  Material: Konsttryck
  Placering: Steningeskolan
  I samband med att nya Steningeskolan byggdes, tilldelades Julia Westerberg uppdraget att utföra en konstnärlig gestaltning. I anslutning till trapphuset, i skolans hjärta, har åtta illustrationer nu placerats. De detaljrika illustrationerna föreställer tre familjer i olika vardagssituationer. Westerberg har tagit avstamp i normkreativitet, mångfald och representation. En tanke är att de olika hemmiljöer och vardagsbestyr som syns i bilderna ska innehålla någon del som varje elev på skolan kan känna igen sig i. Westerberg vill genom sina bilder samtidigt visa att en familj kan se olika ut.Julia Westerberg (f.1992) är född och uppväxt i Halmstad. 2017 tog hon examen från textilprogrammet vid Konstfack- högskola för konst och design i Stockholm.2017 tilldelades hon även Lars Johansson-stipendiet, ett stipendium som årligen delades ut mellan åren 2010-2019 till verksamma konstnärer mellan 18 och 35 år med anknytning till Halmstad.
 • (Muralmålning) - Simlångsdalen


  Pat Perry, Utan titel, 2019. Foto: Lennart Alves
  Titel: Utan titel
  Konstnär: Pat Perry
  År: 2019
  Material: Muralmålning
  Placering: Ljungblommans äldrelägenheter, Simlångsdalen
  Muralmålningen föreställer en skogsglänta och i gläntan sitter två personer som håller en vimpel mellan sig. Motivet är delat på de två fasaderna och målningen binds samman av deras vimpel. Den amerikanska konstnären Pat Perry står bakom verket som har en stark koppling till Simlångsdalen och de som bor där.

  Konstnären intresserar sig för frågor som rör människans förhållande till sin plats. Under sin tid i Simlångsdalen fick han träffa såväl byns äldste invånare som barn från Brearedsskolan. Pat Perry berättar att han hittat mycket konstnärlig inspiration i berättelserna och skildringarna som han fått höra av dem som bor på platsen och uttrycker stor respekt för Simlångsdalen och dess invånare. Under vistelsen tänkte konstnären mycket på ordspråket ”det krävs en by för att uppfostra ett barn”. Men med allt stöd från invånarna i Simlångsdalen kände han att ordspråket borde vara ”det krävs en by för att göra en muralmålning”. Se filmen om konsverkets tillkomst här.länk till annan webbplats

  Halmstads kommun arbetar med att offentlig konst ska vara närvarande i alla kommundelar, och bad kommunens samhällsföreningar inkomma med förslag på intressanta platser att arbeta med konst. Simlångsdalens samhällsförening blev intresserade och föreslog att en muralmålning skulle uppföras på Ljungblommans äldrelägenheter.

  Projektet har varit möjligt att genomföra tack vare stöd från det kommunala fastighetsbolaget HFAB och det lokala näringslivet, däribland Vargaslätten förvaltning AB, ML måleri AB och Hallands målaremästareförening. Curators för projektet var Lennart Alves och Kristina Gernes från TAG.

 • KVINTCIRKEL- Olanders torg i Getinge


  Ann-Louise Liljedahl, KVINTCIRKEL, 2019
  Titel: KVINTCIRKEL
  Konstnär: Ann-Louise Liljedahl
  Färdigt år: 2019
  Placering: Olanders torg i Getinge
  I samband med förnyelsen av Olanders torg i Getinge gavs Ann-Louise Liljedahl uppdraget att utföra en konstnärlig gestaltning för platsen. KVINTCIRKEL är ett interaktivt ljudkonstverk som består av fem lyktstolpar placerade i en cirkel. Stolparna ger ifrån sig olika toner när någon ställer sig under dem. Besökare och förbipasserande kan var för sig eller tillsammans med andra skapa olika spännande ljud. Varje besökare blir en unik del av konstverket och en medskapare för stunden.

  Ljudkonstverket kan aktiveras dagtid. När mörkret faller ändrar konstverket karaktär och stolparna börjar lysa.
  Valet av Liljedahls konstverk gjordes i nära samarbete med Getinge samhällsförening och Getingeskolan. Att konstverket är interaktivt och inkluderande stämde väl överens med viljan att skapa en plats för både möten och lek.Ann-Louise Liljedahl (f. 1960) är född och verksam i Halmstad som kompositör och ljudkonstnär. Liljedahl har även gjort det mobila ljudkonstverket Ljudvagnsbio.
 • Sofiebergsharar - Sofiebergsskolan


  Noah Ljungberg, Sofiebergsharar
  Titel: Sofiebergsharar
  Konstnär: Noah Ljungberg
  Färdigt år: 2019
  Material: Aluminium
  Placering: Sofiebergsskolan

  I samband med utbyggnationen av Sofiebergsskolan köpte Halmstads kommun in sju av Noah Ljungbergs harar. På den del av skolgården där träd och natur bevarats har nu hararna placerats ut. Den konstnärliga gestaltningen blir en del av skolans naturnära team. Skolan är en plats där barn och unga tillbringar en stor del av sin vakna tid och att få möta konst i vardagen ger förutsättningar för lek och kreativitet.
  Sedan tidigare finns ett antal harar i HFABs kvarter Kaninen, och dessa får nu en större familj en bit utanför centrum.

  Noah Ljungberg (f. 1944) bor och verkar i Halmstad. Hon är utbildad vid Fria Målarskolan och på Konstfack. Se även konstverken Förlåt och Home Sweet Home av samma konstnär.

 • Solsystemet- Oskarström


  Minna Svensson, Solsystemet, 2017. Foto: Anders Andersson. Placering Oskarström
  Konstnär: Minna Svensson
  År: 2017
  Material: Vägmarkeringsfärg
  Placering: Fysiklekplatsen, Oskarström
  På den gamla befästningsplatsen Skansen, vid Viktoriagatan och Odengatan, har det under hösten 2016 byggts en ny temalekplats, Fysiklekplatsen. Genom samtal och dialog med medborgarna har val av plats, önskemål om tema samt innehåll och val av utrustning på lekplatsen framkommit. Fysiklekplatsen är en helt vanlig lekplats men ändå inte. Lekplatsen kan fungera som en plats att utforska fysikens och matematikens lagar och kan användas i pedagogiskt syfte för skolor och förskolor. Samtidigt kan man bara vistas här för att ha roligt, leka och umgås.I samband med utbyggnaden av lekplatsen fick Oskarström även ett nytt offentligt konstverk på den genomgående gång- och cykelvägen. Minna Svensson är född 1983 och uppvuxen i Halmstad. Som illustratör och serietecknare arbetar hon oftast med ett direkt bildspråk och en bitande humor som lyfter både det vardagliga såväl som stora politiska frågor. Vid Fysiklekplatsen i Oskarström har hon utifrån lekplatsens tema målat vårt solsystem på ett lekfullt sätt. Proportionerna är kanske inte korrekta, men det är ordningen på planeterna. Du känner kanske igen vår egen planet Tellus. Och vad heter egentligen planeten som behöver solglasögon för att hen är närmast solen? 
 • ÅSKBOX II - Oskarström


  Maria Schad, ÅSKBOX II, 2010
  Konstnär: Maria Schad
  År: 2010 (2016)
  Material: Metall med reflekterande ytbeklädnad
  Placering: Oskarströms centrum
  Konstverket är en gåva till Halmstads kommun från syskonen Nina och Johan Grum.
  Halmstads kommun fick förfrågan om att ta emot gåvan redan 2013 men hade då svårt att hitta en bra placering. När det blev aktuellt med omvandlingen av Oskarströms centrum 2016 kändes det som att vi hittat den rätta platsen. Det finns en självklar koppling till platsen eftersom de tidigare ägarna, Kerstin och Henrik Grum, levde och arbetade i Oskarström.
  ÅSKBOX II är en skulptur utförd i metall med ytor klädda av gula reflexband. Idén till konstverket fick konstnären då dirigenten Kurt Masur, strax efter Berlinmurens fall, höll ett föredrag om mänsklig nedtryckthet och tillbakahållna känslor. Maria fick bilden av en låda som måste öppna sig genom en explosion. En blixt formas! Skulpturen är ett uttryck för förändring men också en påminnelse om de hinder som ibland finns på vägen, som hämmar och stoppar oss av olika anledningar. Som titeln antyder så finns det även en ÅSKBOX I, placerad i Rydöbruk vid Nissan.
 • Förlåt - Kustvägen  Konstnär: Noah Ljungberg
  År: 2009
  Material: Neon och zink
  Placering : Utmed kustvägen, intill en märgelhåla mellan Mjellby Konstmuseum och Kristineberg
  Förlåt för vadå? Det är nog mer än en bilist som undrar när de kör förbi Noah Ljungbergs verk Förlåt utmed kustvägen, mellan Mjellby och Kristineberg. Verket signalerar mot vägfararna med vindens hjälp då det drivs av ett vindkraftverk. Noah Ljungberg menar själv att vindkraftverken och skylten verkar i symbios. Den klassiska röda neonskylten är en symbol för staden som står i kontrast till vindkraftverket som förknippas med landsbygden. Ordet förlåt, menar Ljungberg, är något som alla har ett förhållande till.
 • Vindbultarna - Bäckagård  Konstnär: Nils Johansson
  År: 1980
  Material:
  Placering: Bäckagård
  1979 påbörjades byggnationen av bostadsområdet Bäckagård i Halmstad. Konstnären Nils Johansson, bördig från Halmstad, blev tillfrågad att göra ett förslag till offentlig utsmyckning av platsen. Resultatet blev ett 3 meter högt minnesmonument som också har en anknytning till platsen. Skulpturen är en bunt förvridna bultar, det enda som återstår av de forna utlastningsbryggorna i Stenhuggeriet. Johansson inspirerades av de grova, handsmidda bultarna som blivit kvar från timmerbryggorna vid hamnen i Sandhamn som Söndrums stenhuggeri utnyttjade. Johansson, som är utbildad plåtslagare, tyckte det var intressant att bevara bultarna.Nils Johansson, bördig från Frösakull utanför Halmstad, är bildkonstnär och tecknare. Fler offentliga verk av Johansson finns bland annat i Laholm och Göteborg.
 • Meta - Getinge  Konstnär: Carl Magnus
  År: 1999
  Material: Brons och getingegranit
  Placering: På den gamla brandstationstomten vid Suseån mellan broarna i Getinge
  Verket Metà av konstnären Carl Magnus, bördig från Getinge, är ett beställningsverk av målarmästare Bertil Gustavson eller ”Bertil målare” som han även kallades. Skulpturen är placerad på en gammal brandstationstomt. Bronsskulpturen är 2,40 meter hög och sockeln är i Getingegranit. Färgskalan är dämpad för att samspela med den omkringliggande miljön på ett lågmält sätt.Carl Magnus idé var att välkomna ankomande till samhället med ett landmärke som under sommarhalvåret omgivs av vattenkaskader. Magnus inspirerades av den rumänska skulptören Brancusi som gjort liknande monument i rumänska byar med målet att välkomna ankomande.Carl Magnus är skulptör, grafiker och bildkonstnär. Under 1960-talet skapade Magnus expressiva målningar men övergick under 70-talet till att skapa konst med geometriska och arkitektoniska former såsom obelisker, pyramider och trappor. Carl Magnus har gjort fler offentliga utsmyckningar i Halmstad, bland annat Råmärke framför Halmstad Slott.
 • Mor och barn - Andersberg  Konstnär: Stig Blomberg
  År: 1969
  Material: Brons
  Placering: Andersbergs köpcentrum
  Motivet mor och barn har funnits genom hela konsthistorien och gestaltas både i måleri och skulptur. Madonnan och Jesusbarnet är ett exempel som framställdes många gånger under medeltiden och renässansen. I Blombergs bronsskulptur gestaltas mor och barn som en sammanhållen enhet.Stig Blomberg föddes 1901 och verkade som skulptör och tecknare. Han tillhör en av Sveriges mest anlitade skulptörer och har utfört ett stort antal offentliga verk runt om i landet. Blomberg är även rikt representerad i den äldre delen av Rådhuset. Han har utfört fasadutsmyckningen mot Stora torg med klockspel, urtavla och skepp i granit.