Häckar, träd och buskage

För att trafiken på våra gator ska vara säker och en trygg plats för alla att vistas på är fri sikt i vägkorsningar viktigt. Häckar, träd och buskar ska vara klippta så att de inte skymmer sikten för trafikanter.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som fastighetsägare är skyldig att se till att riskerna för olyckor begränsas. Tänk på att växterna kanske inte bara skymmer sikten i vägkorsningar, utan även gömmer skyltar, vägmärken och gatlysen. Du kan göra några enkla åtgärder före och under sommaren för att rädda liv! Du måste se till att det är fri höjd för trafikanter att passera under dina växter som sticker ut utanför tomtgräns.

Den fria höjden som krävs är:

  • 2,5 meter ovanför gångbana.
  • 3,2 meter ovanför cykelbana.
  • 4,6 meter för körbana.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte skymmer sikten för bilister och andra trafikanter.

  • Buskar och häckar får vara högst 80 centimeter höga från gatunivån inom sikttriangeln.
  • Gränsar din hörntomt mot en gång- och cykelbana ska sikttriangeln vara 5 meter
  • Gränsar din hörntomt mot en körbana ska sikttriangeln vara 10 meter
    2,5 meter sikttriangel gäller vid bilutfart.

Några rekommendationer när du ska planera nytt

Om du ska du plantera nytt är det viktigt att du tänker på att plantera dem på ett tillräckligt avstånd från trottoar eller gata, så att de inte skymmer sikten när de växer sig större.

  • Stora träd och buskar ska placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen.
  • Häck och mindre buskar ska placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.