Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Fri sikt

Du som går, cyklar eller kör bil i Halmstad ska kunna ta dig fram på ett trafiksäkert sätt. För att undvika trafikolyckor är det viktigt att sikten hålls fri från växtlighet i korsningar. Växtlighet får heller inte skymma sikten för skyltar, vägmärken och belysning eller medföra andra problem.

Alla fastighetsägare har ett ansvar för trafiksäkerheten. Den som äger en tomt måste också sköta den så att det inte blir olägenheter för trafiken och så att risken för olycksfall begränsas. Det står i plan- och bygglagen (kap 8, § 15). Därför är det viktigt att vegetation eller häckar inte skymmer sikt i korsningar eller vid garageutfarter.

Växter får inte heller växa ut över gång- och cykelbana. Trafikanter måste kunna mötas utan att hindras av buskar och träd.

Det är också viktigt att det finns tillräckligt med höjd till träd eller annan vegetation för gående, cyklister eller bilar.

Skall du plantera nytt är det viktigt att redan vid inköp och plantering tänka på att växterna också växer, och att plantera dem på ett tillräckligt avstånd från gång- och cykelbana eller gata. De får inte skymma sikten när de blir större.

Är du osäker på vad som gäller? Läs gärna vår broschyr fri sikt och säkerhet kring din tomtgräns.PDF