Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Tobak

Idag är tobak den enskilt största orsaken till sjukdomar och förtidig död. Ungdomar är en viktig målgrupp när det gäller tobaksprevention då det är just i ungdomsåren som de flesta börjar röka och snusa.

Som i allt förebyggande arbete är det viktigt att man arbetar på flera olika nivåer samtidigt för att färre personer ska börja använda tobak.

På nationell nivå finns lagstiftning som förhindrar att barn under 18 år får köpa tobak och att man inte får röka på exempelvis restauranger och barer. Att begränsa tillgången på tobak genom lagstiftning är ett bra sätt att både förhindra att man får tag på det, men för att förändra attityder.

Den miljö som vi befinner oss i påverkar också våra val - vilken inställning har skolan till rökning? Är det coolt att röka eller tycker vännerna att det mest luktar illa? Har min tränare berättat om vad klubben tycker om att någon röker?

I Halmstads kommun har vi rökfri skoltid, men vi uppmuntrar även att alla som arbetar med barn och unga aktivt tar ett ansvar för att minska risken att man ska börja använda tobak. Det finns flera olika sätt att göra detta på - är du intresserad kan du läsa goda exempel nedan.

Rutin för Halmstads arbete mot ANDT - vem gör vad?

Alla verksamheter som arbetar med barn och unga i Halmstads kommun bör använda sig av den framtagna rutinen. Rutinen är beslutad av styrgruppen samverkan barn och unga och är en del i Halmstads kommuns strategi för att förebygga alkohol, narkotika, doping och tobak.

Vad kan jag som arbetar med barn och unga göra för att arbeta med tobaksprevention?

Både från Sverige och internationellt finns flera exempel på hur man kan arbeta framgångsrikt med att förhindra att man börjar röka och snusa.

Det första man bör göra är att se till att ha koll på fakta. Det är svår att möta argument som vid första anblicken kan låta välgrundade. En bra sida för informationsinhämtning är Drugsmartlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som samlar fakta om tobak, men även alkohol och andra droger. Om det finns behov av information på något annat språk, har Psykologer mot tobaklänk till annan webbplats en bra sammanställning med både affischer och foldrar som man kan trycka upp.

För dig som arbetar i skolan finns ett program som kallas ANDT på schemat, vilket kan hjälpa dig att planera lektioner som tar upp ämnet. Drugsmartlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du en webbaserad version för flera ämnen och för alla ANDT-områden.

Kontraktskrivning är en metod som kan passa i verksamheter som vill engagera både ungdomar och vuxna i ANDT-arbetet. SMART sydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan hjälpa till att arrangera detta, och deras ungdomsförbund - unga drogförebyggarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - hjälper unga att samla sig kring arbetet. Tillsammans med exempelvis engagerade elevråd eller andra ungdomsforum kan det ge bra skjuts i arbetet!

För dig som arbetar med barn och ungdomars fritid finns det en hel del tips på hur man kan arbeta mot tobak. Föreningar som möter barn och unga bör till exempel anta en policy som handlar om hur man ska möta ANDT-området. Här kan man hitta inspirationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till det arbetet och mycket mer.

Fritidsgårdar är ofta en viktig samlingspunkt och de som arbetar som fritidsledare har stort inflytande på ungdomar. Halmstads kommuns strategi mot ANDT gäller givetvis även på våra fritidsgårdar, vilket betyder att det är nolltolerans mot rökning på området. Här kan du hitta tipslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om hur ni kan komma igång med arbetet.

Har du funderingar kring din egen eller en kompis tobaksanvändning?

Clara Henry berättar om rökninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster...

Gör dina egna val - men gör dem smart! Att basera beslut på fakta kan vara svårt, men att ha tillgång till rätt information gör det lite lättare. Vi utsätts idag för ett konstant informationsflöde där mycket av det vi läser är avsett att påverka oss på olika sätt. Vi har samlat några länkar som du kan vara säker på har tillförlitlig information.

Drugsmart.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tobaksfakta.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du sluta röka eller snusa finns det givetvis hjälp att få! Elevhälsan på din skola har olika metoder som hjälper dig i ditt beslut. Vill du inte gå till dem finns hjälp på nätet genom tillexempel: UMO's hjälpsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller sluta röka linjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tycker du att det är viktigt med det drogförebyggande arbetet och vill engagera dig mer i frågan? Organisationen unga drogförebyggarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hjälper dig att ta ditt engagemang steg längre.

Föräldrar är viktigast!

Forskning visar att föräldrars ställningstagande har stor betydelse för om barnen väljer ett tobaksfritt liv eller inte. Tre snabba tips till dig som förälder:

  • Säg kompromisslöst nej till tobak.
  • Diskutera hur man kan förhålla sig till kompisar som röker eller snusar.
  • Diskutera förhållningssätt och regler med andra föräldrar.

Vill du läsa mer finns här mängderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med tips, information och en hel drös med argument som gör dig redo att säga nej.

Sambandet mellan föräldrars och barns framtida rökning är starkt. Röker båda föräldrarna är risken tre gånger högre att barnet också börjar röka. Sambandet är starkast hos flickor och om det är mamman som röker. Att som förälder fundera över sina egna val är viktigt, och om man väljer att sluta finns hjälp och få genom exempelvis sluta röka linjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intressanta länkar

Här hittar du hemsidan från tobaksfri skoltidlänk till annan webbplats som också Halmstads kommun är en del av.

Tycker du att det är lättare att lyssna på information? Då kan du lyssna på podden "Rökrutan"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som fördjupar sig i ämnet.

Om det finns någon som är intresserad av själva hälsoaspekten när det gäller tobaksanvändning kan man läsa mer på exempelvis Hjärt-lungfondenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller på BVC's rikshandboklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.