• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

I klimatets svallvågor

Sedan 1960-talet har Tylösands strandkant flyttats 30 meter inåt land. Om 60 år från nu kan det stigande havet ha tagit ytterligare 70 meter.

– Nu måste utsläppen av växthusgaser minska, säger Hanna Billmayer, klimatanpassningsstrateg på Halmstads kommun.

Från tidningen Halmstad maj 2023.
Text: Charlotte Andersson. Foto: Anders Andersson

En kvinna sitter i havet med solhatt och parasoll.

Det är en solig vårdag och Hanna Billmayer sitter i sin solstol vid strandlinjen i Tylösand – där den gick för 60 år sedan.

Men där hon sitter nu, år 2023, är vattnet meterdjupt.

Att strandlinjer flyttar sig är inget konstigt. Men när glaciärer smälter och havsnivåerna stiger i allt snabbare takt ökar erosionen och Hallands strandkanter nöts ner. Detta i sin tur hotar både platser för fritidsaktiviteter och byggnader.

En meter per år försvinner

Alla sandstränder i Halmstads kommun kommer att förändras enligt Hanna Billmayer. Beräkningarna är grova och hur stora förändringarna faktiskt blir beror på hur vi klarar att hindra klimatets uppvärmning.

– Det är svårt att föreställa sig, men en förskjutning av strandlinjen med uppemot 70 meter år 2080 får stora effekter. Det betyder exempelvis att Tylösands fina strand till stora delar har dränkts, säger Hanna Billmayer.

Lägger tillbaka sanden

Erosionshotet innebär att vi måste vara rädda om sanddynorna. De står emot när havet stiger. I Tylösand har Halmstads kommun satt upp staket som fångar upp sand. Denna läggs sedan tillbaka för att minska risken för att stranden försvinner.

Havsnivån höjs till följd av den ökade temperatur som följer med klimatets förändringar. SMHI presenterade nyligen en undersökning som visade att temperaturen i Västra Götaland har ökat med cirka 1,5 grad och nederbörden med uppemot 10 procent de senaste 30 åren, jämfört med perioden 1961–1990.

Svårt att förstå allvaret

– Det kan tyckas lite men det är en stor klimatförändring och ökningstakten väntas gå fortare och fortare. Normalt sker förändringar under en mångdubbelt längre tidsperiod. Kan djurlivet anpassa sig så här fort? Vad händer med växtlivet? Utvecklingen är oroande, men förändringarna syns inte så tydligt och därför är det svårt att förstå allvaret, säger Hanna Billmayer.

Halmstad är dessutom särskilt utsatt vid högt vattenstånd, något som redan idag märks av i stadskärnan. En lokal effekt gör att vi får extrema vattennivåer i Laholmsbukten och därmed också i Nissan.

– Den beror troligtvis på att vi ligger i kanten av en långgrund sandbukt och att vi har en vindriktning som blåser mot oss, förklarar Hanna Billmayer.

Hanna Billmayer går på en åker. Runt hennes fötter är det vattenpölar.

Nej, det är inte regnvatten som står på åkern i Getinge. Det är grundvatten som stiger upp till markytan och ställer till det för lantbrukare och villaägare.

Även grundvattnet påverkas

Men – hotet kommer även underifrån. I delar av Getinge ligger grundvattnet så nära markytan att det vid regn pressas upp och ställer till problem i villaägares källare och på böndernas åkrar. Det problemet förväntas bli värre i framtiden i takt med att nederbörden ökar.

På Söder i Halmstad är det i stället havsvattnet som vid höga vattenstånd pressar upp lågt liggande grundvatten mot markytan. Husägare tvingas redan idag pumpa vatten från sina källare. På sikt kan en stigande grundvattennivå skapa problem med saltvatteninträngning i ledningar och i vattentäkter som ligger nära kusten.

Åtgärdsplan för varje ort

Riskbilden för framtiden i Halmstad är komplex och något Halmstads kommun tar på största allvar. I kommunens klimatanpassningsplan listas en lång rad åtgärder som behövs: bygge av vallar och murar, säkring av kajer, flytt av byggnader med mera. För varje utsatt ort finns en åtgärdsplan.

– Vi planerar för sådant som vi inte vet om det inträffar. Eller så blir det värre än vad vi planerar för. Osäkerheten är stor, säger Hanna Billmayer.

Det är egentligen bara en enda säker slutsats som går att dra, menar hon:

– Vi måste se till att det inte blir varmare på jorden.

Hannas bästa tips för dig som är villaägare

Som fastighetsägare har du ett stort eget ansvar för att skydda dig och din egendom mot klimatpåverkan.

  • Skaffa en vattenpump till källaren.
  • Se till att vattnet rinner från huset – inte till.
  • Bygg in källartrappan.
  • Se över dina försäkringar. De täcker inte skador som orsakas av extremväder.
  • Inför husköp – kolla riskerna i området.

Villaägare i utsatta delar av Halmstads centrum bjuds i början av sommaren in till informationsmöte om klimatförändringarna. Håll utkik på halmstad.se och i lokaltidningen.