• Halmstads webbplatser

Socialnämndens invidutskott(2024-03-21)

Text

 1. Socialnämndens invidutskott(2024-03-21)
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens individutskott
  Paragrafer145-190
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 23 timmar och 0 minuter)