• Halmstads webbplatser

Miljönämndens tillståndsutskott 2024-04-22


 1. Miljönämndens tillståndsutskott 2024-04-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§ 21-24
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareLina Vesslund
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)