• Halmstads webbplatser

Miljönämndens tillståndsutskott 2024-03-25


 1. Miljönämndens tillståndsutskott 2024-03-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§ 15-20
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareLina Vesslund
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 23 timmar och 0 minuter)