Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Brandvarnare - en bra livförsäkring

En fungerande brandvarnare kan vara skillnaden mellan liv och död om det börjar brinna. En brand växer fort och varje minut är viktig. Brandvarnaren reagerar snabbt på brandröken och kan dig tid att agera.

En brand växer fort och en fungerande brandvarnare reagerar på brandröken och kan ge dig tid att agera - rädda liv, varna andra och påbörja släckning av branden. En extra minut kan vara helt avgörande och skillnaden mellan liv och död.

Ha brandvarnare på varje våningsplan i din bostad. Placera brandvarnare i eller intill sovrum så du hör om det larmar när du sover. Placera även brandvarnare nära köket där det är vanligt att bränder startar.

Bostadsbränderna i Sverige beror ofta på glömd spis, soteld, sängrökning och levande ljus. I Sverige dör årligen över 100 människor i bränder. Den vanligaste dödsorsaken är förgiftning av brandröken och dödsbränderna inträffar övervägande i bostaden under nattetid.

Brandskydd är din skyldighet enligt lag

Det är ett lagkrav att alla bostäder ska ha ett fungerande brandskydd för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Till bostäder räknas även tillfälliga boendeformer som exempelvis fritidshus och husvagnar.

Bor du i hyreslägenhet är det fastighetsägaren som har ansvar för att fastigheten är utrustad med brandvarnare. Äger du ditt boende är ansvaret ditt egna.

Mer information om brandvarnare finns på MSB, Myndigheten för samhällsskydd länk till annan webbplats

Testa din brandvarnare

Gå in här och testa din brandvarnare. och byt batteri om det behövs.

Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att kontakta oss på räddningstjänsten.

Har ditt hem ett tillräckligt brandskydd?

För att ha ett skäligt brandskydd i hemmet rekommenderar vi att du har:

  • fungerande brandvarnare
  • brandfilt
  • handbrandsläckare (pulver rekommenderas)

Hur många du bör ha av respektive produkt beror på bostadens storlek.

Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att kontakta oss på Räddningstjänst Halmstad, 035-16 00 00.

Enligt 2 kap. 2§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.