Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Röjning banar väg för Kattegattleden

Kattegattleden kommer att bli Sveriges första nationella turistcykelled, och sträcka sig mellan Göteborg och Helsingborg. Nu pågår upprustning av stigarna genom Gullbranna och Tönnersa naturreservat för att dessa ska kunna ingå i cykelleden, som invigs senare i år.

Först snitslas stigarna, så att sträckningen blir tydlig. Vi märker också ut träd som ska sparas eller områden som ska gallras av naturvårdsskäl.

Nu pågår arbetet med att röja längs stigen, så att arbetsmaskiner kan komma fram. En entreprenör ska sedan anlägga cykelvägen, som på sträckan genom naturreservatet ska vara en smal grusväg toppad med ett finare material för att passa olika typer av cykeldäck.  

Ett villkor från Länsstyrelsen är att arbeten i naturreservatet inte får ske under sommaren, så den 15 april är målet att allt ska vara klart.

Cykelvägarna genom Gullbranna och Tönnersa naturreservat ska ansluta till en ny gång- och cykelbro över Genevadsån, men bron kommer inte att vara på plats till invigningen eftersom tillståndsprocessen tar lång tid.

Har du frågor kring detta får du gärna kontakta Stina Alexandersson.
E-post: stina.alexandersson@halmstad.se Telefon: 035-13 77 72