• Halmstads webbplatser

Synpunkter, beröm och klagomål – äldreomsorg och socialtjänst

Som patient, brukare eller kund ska du få en god vård och omsorg. Här kan du läsa om hur du lämnar synpunkter, idéer, beröm och klagomål.

Om du varit med om något som du vill förmedla

Du kan lämna klagomål, synpunkter och beröm som berör dig själv eller en närstående. Dina synpunkter eller klagomål kan gälla exempelvis bemötande, behandling eller kommunikation. Tänk på att vara så konkret som möjligt. För att det ska bli lättare att utreda händelsen är det bra om du kan beskriva:

  • Vad det är som har hänt.
  • När och var händelsen inträffade.
  • Vilka konsekvenser händelsen fick för dig eller din närstående.

Lämna synpunkter, beröm eller klagomål

  • Du kan framföra synpunkter muntligen till närmaste chef i verksamheten. Läs mer om det under "Om du är missnöjd med vård eller omsorg".
  • Du kan även skicka in dina synpunkter via webben nedan.
  • Vill du hellre skriva dina synpunkter för hand, kan du kontakta kommunen och be om foldern "Har du något på hjärtat?". Den kan du fylla i och skicka in utan porto.

Det går bra att vara anonym, men då kan du inte få svar även om dina synpunkter leder till en utredning.

Säg vad du tycker — synpunkter och förslag

Om du är ung och inte är nöjd med hjälpen från socialtjänsten

Bor du i ett familjehem där det inte känns bra? Får du inte den hjälp du behöver när det är jobbigt hemma? Om du är ung kan du lämna dina klagomål på socialtjänsten till barn- och ungdomslinjen:

Om du är missnöjd med vård eller omsorg

Vänd dig till verksamheten som synpunkten gäller

Om du är missnöjd med den vård eller omsorg som du fått, ska du i första hand kontakta chefen för den aktuella verksamheten. De är skyldiga att ta emot klagomål och synpunkter. De ska svara på dina synpunkter eller klagomål och förklara vad som har hänt och vilka åtgärder som gjorts för att det inte ska hända igen. Du kan även kontakta kommunen enligt rubriken "Lämna synpunkter, beröm eller klagomål" ovan.

Patientnämnden

Om du inte är nöjd med det svar du fått av chefen kan du vända dig till Patientnämnden. Patientnämnden är en opartisk instans som finns i alla landsting och regioner och som fungerar som en länk mellan dig och vården.

Anmäl till Inspektionen för Vård och omsorg, IVO

Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det kallas att lämna in ett enskilt klagomål. Men först ska du ha kontaktat chefen för verksamheten där du fick din vård eller omsorgsinsats, eller patientnämnden.

Svarstid

Om du har lämnat kontaktuppgifter ska du få en bekräftelse från verksamheten att de har tagit emot ditt ärende inom två arbetsdagar. Har du lämnat ett klagomål åt en annan person så kan informationen omfattas av sekretess. Det kan innebära att vi inte har rätt att lämna ut information till dig.