• Halmstads webbplatser

Invånardialog och förslag inom äldreomsorgen

Under 2021 har du som invånare haft möjlighet att påverka äldreomsorgen genom en e-tjänst där du har kunnat lämna förslag på förändringar. 24 förslag kom in. Under 2022 kommer alla intresserade att bjudas in till fysiska invånardialoger där vi diskuterar förslagen tillsammans.

Förslag 2021

Här kan du se de förslag som lämnades in under 2021 och hur många röster de fick vid den digitala omröstning som genomfördes på webben.

 • Anställ digital fixare - 137 röster
 • Inför palliativt boende (hospis) - 50 röster
 • Tekniska hjälpmedel i form av automatiska toaletter - 45 röster
 • Google Home digitalisering - 44 röster
 • Insatser med fokus på mat och frisk luft - 37 röster
 • Förslag om ”ringklocka” på toaletten - 24 röster
 • Djur i äldreomsorgen för att påverka hälsa och livskvalitet - 9 röster
 • Prioritera personal med adekvat utbildning vid rekrytering - 9 röster
 • Sinnesträdgårdar på äldreboenden för att påverka hälsa och livskvalitet - 8 röster
 • Inrätta tjänst som anhörigkontakt - 5 röster
 • Skapa särskilt boende med individanpassade aktiviteter - 4 röster
 • Inrätta boenden med de äldres medverkan - 3 röster
 • Värna om kvarboende i hemmet nu och i framtiden - 3 röster
 • Blanda olika boendeformer i samma äldreboende - 3 röster

Digital fixare anställs

Förslaget om att anställa en digital fixare fick över 100 röster, vilket var vad som krävdes för att hemvårdsnämnden skulle ta upp förslaget till diskussion. Beslutet blev att anställa en digital fixare. Övriga förslag ska diskuteras med invånarna i dialogform.

Invånardialog "Fika med oss"

I dialogforumet "Fika med oss" får du information, instruktioner och möjlighet att lämna egna förbättringsförslag. Varje träff har ett eget ämne.

Under 2022 kommer "Fika med oss" ta upp en diskussion om hur de förslag som lämnades förra året kan förverkligas.

Synpunkter, beröm och klagomål

Har du varit med om något som du vill förmedla?