Invånardialog och förslag inom äldreomsorgen

Under 2021 kan du påverka äldreomsorgen genom en e-tjänst där du kan lämna, se och rösta på förbättringsförslag. Du kan även delta i invånardialogen "Fika med oss".

Lämna förslag och rösta på andras idéer

Har du ideér och förslag på hur äldreomsorgen kan bli bättre? Vill du vara med och påverka det som är viktigt för dig? Under 2021 ges alla kommuninvånare möjligheten att påverka äldreomsorgen i Halmstads kommun genom att lämna in förslag på förbättringar. Du kan även rösta på andras förslag. Förslag som får mer än 100 röster under en 60-dagarsperiod kommer att tas upp i hemvårdsnämnden.

Lämna förslag och rösta

Invånardialog för äldre

I dialogforumet "Fika med oss" får du information, instruktioner och möjlighet att lämna egna förbättringsförslag. Varje träff har ett eget ämne.

Synpunkter, beröm och klagomål

Har du varit med om något som du vill förmedla, kan du läsa mer om hur du gör här: