• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen ökar dialogen med företagarna i Halmstad

En god dialog med företagarna i kommunen är viktigt för att utveckla näringslivet i Halmstad. Nu utökas dialogen med företagen. Ett exempel är det besök som kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling gjorde igår hos Åledsföretaget Micropol Fiberoptic AB.

De borttagarna restriktionerna underlättar för Halmstads kommun att göra företagsbesök. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling kan nu återigen besöka företag i samband med varje sammanträde.

– Vi gör nedslag i en bredd av företag och planerar utifrån vad vi är nyfikna på. Vi försöker hitta en mix med geografisk spridning, olika branscher, olika ägarformer och nya och unga företag, berättar Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Många syften med utskottets företagsbesök

Andra skäl till besök kan exempelvis vara att lyssna in en verksamhet som behöver mycket mark respektive en som behöver kontorsytor, eller en som erbjuder kvalificerade jobb respektive enklare arbeten och som kan bidra till integration. Ibland kan syftet med ett besök också vara en koppling till aktuella utmaningar för kommunen; ibland intresserar sig utskottet för en speciell bransch.

– Studiebesöken är viktiga för att vi ska kunna bedriva ett bra utvecklingsarbete. Det är först i nära dialog med företagen som vi verkligen kan sätta oss in i den verklighet de har, säger Jonas Bergman.

Under besöket hos Micropol Fiberoptic AB, ett av Sveriges äldsta och mest erfarna företag inom passiv fiberoptik, fick utskottet inblick i en unik produktionsteknik som bygger på extremt hög precision. Produkterna används i allt från fiberoptiska nät inom telekom och datakommunikation, till system för medicinska och militära produkter. Företaget har 28 anställda och en årlig omsättning på 60 miljoner.

Näringslivsforum – dialog med fokus på specifika ämnen

Ett annat sätt att föra dialog med företag i Halmstad är återkommande näringslivsforum. Vid dessa diskuteras specifika ämnen och en större grupp företag samt även företrädare för organisationer och myndigheter deltar. Ett exempel är det Näringslivsforum som hölls igår, tisdag, på temat upphandling och med diskussioner i smågrupper. (Forumet har ännu inte återgått till fysiskt möte utan sker via Teams.)

Näringslivsenheten vill fånga företagens tankar om företagsklimat

Även näringslivsenheten, som är en del av kommunens tillväxtavdelning, gör återkommande företagsbesök efter att pandemirestriktionerna tagits bort. En rad besök bokas in för närvarande. Niclas Simonsson, näringslivschef, förklarar att syftena med besöken är de samma som för kommunstyrelsens utskott – att få förståelse för företagens olika behov och förutsättningar.

– Men vi vill också höra företagens tankar om hur vi kan samarbeta för att gemensamt skapa ett förstklassigt företagsklimat i Halmstad. Det här jobbet gör vi tillsammans, säger Niclas Simonsson.