• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstads kommun inför ny säker väg för visselblåsare

Halmstads kommun inför den 3 juni en digital tjänst för visselblåsare. Det innebär att exempelvis anställda på ett anonymt sätt kan slå larm om de misstänker allvarliga fel eller oegentligheter inom kommunens verksamheter eller bolag.

– Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om allvarliga fel inom vår organisation. Via den nya tjänsten kan medarbetare enkelt anmäla utan att vara rädda för att deras identitet ska kunna spåras och vi får en chans att ta tag i problem och risker, säger Mats Wallmark, chefsjurist.

Den nya visselblåsarfunktionen är till för anställda, förtroendevalda och andra med en arbetsrelation till kommunen. Avsikten med visslingarna är inte att ta emot generella synpunkter på kommunens verksamhet utan det ska handla om grova oegentligheter gjorda av personer i ledande ställning. Till exempel misstanke om att en förtroendevald, chef eller nyckelperson inom kommunkoncernen har begått ett allvarligt fel, såsom mutor, bedrägeri, stöld, jäv eller grov diskriminering.

Ett externt företag är mellanhand

Visselblåsartjänsten nås via kommunens webbplats. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras av ett externt företag som säkerställer en konfidentiell behandling av identiteten hos den som anmäler. Företaget föreslår också åtgärder och kan göra utredningar vid behov. Uppgifter om anmälaren är skyddade av sekretess och det är förbjudet för Halmstads kommun att vidta någon form av repressalier.

Enligt den nya visselblåsarlagen, som kom förra året, måste alla företag med mer än 50 anställda inrätta ett rapporteringssystem för hantering av visselblåsarlarm. För offentliga organisationer gäller att visselblåsarfunktionen ska vara igång senast 17 juli.

Kommunens visselblåsarfunktion gäller för samtliga förvaltningar och de bolag som har fler än 50 medarbetare: HFAB, HEM, Hallands Hamnar AB och LBVA.

Gör en anmälan om missförhållande – visselblåsning