• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstad får en arkitekturpolicy

Halmstads kommun ska ta fram en arkitekturpolicy för att höja ambitionsnivån för stadens arkitektur. Det beslutade kommunstyrelsen efter ett initiativärende från Ansvar för Halmstad.

– Halmstad växer och vi har många stora byggnadsprojekt framför oss. Vi ser ett behov av att tydligt markera vad vi ställer för krav på alla aktörer som vill vara en del av vår framtida utformning. Halmstad ska vara en levande och vacker stad och vi vill ta fram en tydlig riktning för vad det innebär, säger Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunledningsförvaltningen får nu i uppdrag att arbeta fram ett förslag på policyn.

Klartecken för nytt område med över 100 bostäder

En enhällig kommunstyrelse beslutade att godkänna detaljplanen för området kring Köpmannen på Östergård. Det innebär att området nu kan påbörja resan från industriområde till modernt bostadsområde.

Ett hundratal nya bostäder i blandade former – studentlägenheter, hyresrätter och bostadsrätter - ska byggas längs Österängsgatan. Går allt enligt plan kan byggstart ske under 2024.

Eventuell flytt av överförmyndarkansliet utreds

Kommunstyrelsen har beslutat att påbörja en utredning av organiseringen av överförmyndarkansliet. Utredningen ska belysa för- och nackdelar av en eventuell flytt från kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen.

Beslutet om utredningen kan kopplas till ”Halmstads kommuns mål och budget för 2024-2028”, i vilket det politiska styret beskrivit att man vill göra en organisatorisk översyn där man särskilt vill titta på det sociala området.

Översynens syfte är att säkra att kommunens organisation är till bästa möjliga nytta för kommuninvånarna och att ha ett målgruppsperspektiv, vilket innebär att samordna verksamheter som jobbar gentemot samma målgrupper.

Utredningen ska vara återredovisad till kommunstyrelsen senast den 12 december. Den ska därefter skickas på remiss till berörda nämnder.

Kommunstyrelsen beslutade att även utredningen om daglig verksamhets organisering ska genomföras. Även den ska redovisas i december.