• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Vilken organisationstillhörighet är bäst för daglig verksamhet? – Utreds under hösten

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott vill utreda daglig verksamhets fortsatta organisatoriska tillhörighet.

Utredningen ska undersöka vilken förvaltning verksamheten ska tillhöra och om en förändring kan främja en gemensam organisation av daglig verksamhet och boendet för dess deltagare. Allt för att få bättre förutsättningar för verksamheten.

–Vi måste alltid vara öppna för att se över hur vi som kommun organiserar oss, så att det är till bästa möjliga gagn för de vi finns till för, säger Ella Kardemark (KD) ordförande i kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, KPLU.

Ett förslag med uppdrag om att utreda frågan lämnades idag vidare från KPLU till kommunstyrelsen, som tar ett eventuellt beslut om att utreda den 19 september. Utredning slutsatser ska presenteras den 12 december för kommunstyrelsen.

Därefter genomförs en remissrunda till berörda under våren 2024.

Idag är daglig verksamhet organiserad under utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Anledningarna till att utskottet vill utreda den organisatoriska tillhörigheten är flera.

Utskottet vill att utredningen ska titta på hur man kan stärka verksamhetens kompetensförsörjning, hitta möjligheter till samverkan, se hur kommunens ekonomiska resurser kan användas på bäst och mest effektivt vis. Målet ska vara att skapa bästa möjliga nytta för våra brukare och deltagare.

Utredningen berör främst utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt socialnämndens verksamheter.

Utredningen är kopplad till behov som beskrivs i Halmstads kommuns mål och budget för perioden 2024 till 2028, som antogs av kommunfullmäktige i juni.

Det är kommunledningsförvaltningen som ansvarar för utredningen.