• Halmstads webbplatser

Gessle och flyginvestering på årets sista kommunfullmäktige

Under förutsättning att det blir ett avtal mellan Halmstads kommun och Heart Aerospace, den svenska utvecklaren av hybrid- och elektriskt flyg, beslutade kommunfullmäktige att reservera 11 miljoner kronor för att renovera hangaren på flygplatsen.

Om det blir ett avtal mellan kommunen och Heart kring etableringen planerar företaget att lägga sin utvecklings- och forskningsavdelning vid flygplatsen i Halmstad. I ett senare skede kan det också bli produktion av plan.

Torsdagens kommunfullmäktige var det sista för året och traditionsenligt uppvaktades också årets kulturpristagare, Per Gessle, som dock inte var på plats. Han framförde en inspelad hälsning och ett tack för utmärkelsen.

Vidare passade kommunfullmäktige att uppmärksamma hemvårdsförvaltningen som i veckan fick veta att Halmstads kommun utsetts till Årets hemtjänstkommun.

Företrädare för verksamheten och den politiska nämnden fick blommor och värmande applåder från fullmäktigeförsamlingen.

Övriga ärenden som behandlades på fullmäktige var bland annat att omfördela pengar till den nya skolan på Fyllinge i stället för drift av så kallade paviljongskolor. Det antogs också en riktlinje för kommunens krisberedskap.

Fullmäktige avslutade med ett luciatåg som framfördes av kulturskolans kör Nova Cantica.