• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Arbetet för en etablering av Heart Aerospace i Halmstad fortsätter

Diskussionerna mellan Heart Aerospace, den svenska utvecklaren av hybrid/elektriskt flyg, och företrädare för Halmstads kommun fortsätter.Vid tisdagens kommunstyrelse togs två beslut som ett led i samtalen med Heart.

För det första beslutades att förlänga tiden för den avsiktsförklaring som också kallas Letter of Intent, som kommunstyrelsen antog våren 2023, att gälla fram till halvårsskiftet 2024.

- Vi har nu förlängt vår gemensamma avsiktsförklaring och arbetar vidare för att en etablering av Heart Aerospace verksamhet i Halmstad skall bli en lyckad och långsiktig satsning för samtliga parter, säger Anna Fallkvist (M), tjänstgörande ordförande i kommunstyrelsen.

Heart Aerospace och Halmstads kommun är sedan i våras överens om att arbeta för en etablering av verksamhet vid Halmstad City Airport. Det rör sig i ett första steg om en etablering av företagets flygtestverksamhet, men i planen ingår också att starta produktion av elektrifierade flygplan i Halmstad.

Det skulle i så fall bli världens första kommersiella industri för elektrifierade flygplan.

Kommunala beslut krävs

Det andra beslutet som kommunstyrelsen hanterade var ett tilläggsanslag om 11 miljoner kronor till upprustningen av den befintliga hangaren vid Halmstad City Airport. Medlen ska användas för att upprusta den befintliga hangaren men förutsätter dock ett avtal med en hyresgäst.

Om nödvändiga beslut tas av Heart och Halmstads kommun är målsättningen att kommunfullmäktige kommer att ta ställning till ett samarbetsavtal under våren.

Bakgrund Heart Aerospace
Heart Aerospace har sitt huvudkontor i Göteborg. Hearts uppdrag är att skapa en grön, prisvärd och tillgänglig transportform. Uppdrag är grundat i utsikterna att elektriska flygresor kommer att bli det nya normala för regionala flygningar för att möta branschens viktigaste hållbarhetsutmaningar.

På Heart Aerospace utvecklas ES-30, ett regionalt elektriskt flygplan med en standardplatskapacitet på 30 passagerare som drivs av elmotorer med batteridriven energi. ES-30 kommer att ha en helt elektrisk nollutsläppsräckvidd på 200 kilometer, en utökad räckvidd på 400 kilometer med 30 passagerare och flexibilitet att flyga upp till 800 kilometer med 25 passagerare, allt inklusive typiska flygbolagsreserver.

Heart Aerospace sysselsätter för närvarande 200 personer, men företaget växer snabbt och räknar med en fortsatt expansion de närmaste åren.

Målsättningen är att en första fas i etableringen av Heart Aerospace kommer att ske under 2024, med testflygningar planerade att starta 2026. Företaget räknar med att certifiera sitt första ES-30-flygplan 2028. Heart har redan förhandsbeställningar på 250 plan.